Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төрийн албан хаагч

No description
by

Bilegt Khishigbaatar

on 10 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төрийн албан хаагч

Монгол улсын парламентын үүсэл хөгжил
Парламентат ёсны түүхэн үүсэл
Парламентын засаглалын сул тал
Төрийн албан хаагчийн ёс суртахуун
Төрийн алба нь хашигчаас нэр хүнд ихээхэн хариуцлага авъяас билэг зориг тэвчээр шаарддаг ажил.Төрийн хариуцлагыг түүний бүицэд алба хашиж, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс хүлээн хэрэгжүүлдэг.
Төрийн албан хаагчид тавигдах ёс суртахууны шаардлага
Төрийн албан хаагч мэргэжлийн ёс суртахууны дараах зарчим хэмжээг баримтлан хэрэгжүүлж дагаж мөрдөнө. Үүнд:
Төрийн албан хаагчийн хариуцлага
Төрийн албан хаагч нь хүний төлөө ажилладаг байхын дулд хүмүүсийн өмнө хариуцлага хүлээдэг.
Төрийн албан хаагчийн хариуцлагын шаардлагад дараах зүйлсийг оруулдаг. Үүнд :
Агуулга
Агуулга
Оршил
Гадаад орны парламентын харьцуулалт.
Дэлхийн улсуудын парламентын хөгжил
МУ-н хууль тогтоох байгууллагын хөгжил, төлөвшил

Парламентын засаглалын давуу тал
Иргэнлэг байх
Эх оронч байх
Албан хаагчийн зан суртахууны хуулийг мөрдөх
Сонирхлын зөрчилд автахгүй байх
Үүргээ мэргэжлийн өндөр түвшинд шударгаар биелүүлэх
Ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ хүмүүсийг ялгаварлахгүй байх
Үйлчлүүлэгчид хамт ажиллагчдын эрхийг хүндэтгэх
Байгууллагаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлхээ төлөвлөх.
Уг үйл ажиллагааныхаа биелэлт чанар шалгуурыг нарийючлан шалгах.
Ажилтны гүйцэтгэх ажил эдлэх эрх авах цалин хөлс шагнахщл урамшуулал нь ил тод байх.
Мэдээлэл бүртгэлийн үр ашигтай сүлжээ бий болгох.
Албан хаагчийн ёс суртахуунд сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлс бий. Үүнд:
Бодгаль шинж
Хүмүүжил соёлын доголдол
Албан байдал
Бодит бус үнэлэмж, цалин бага
Нийгмийн байдал
Уналтанд орох олоонхоо дагах
Улс төрийн байдал
улс төржих намжих
Төрийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрэм
Хувийн Ашиг сонирхолыг тэвчих.
Бусдаас хамааралтай санхүүгийн Бусад амлалм хүлээхгүй байх.
Үнэн зөв үндэслэн сонголт хийх.
Хариуцлагатай байх
Хариуцлага хүлээдэг байх
Шалгалтаас зайлсхийдэггүй байх.
Мэдээлэл задруулахгүй байх

1. Монголын парламентийн үүсэл хөгжил: Тайлбар, баримт сэлт, лавлагаа /1911-1969
2. http://business.webcrawler.com/
http://igmaa.blog.gogo.mn/read/entry167827
Ном зүй
Дүгнэлт
Парламентат ёсны түүхэн үүсэл
Дэлхийн улсуудын парламентын хөгжил
МУ-н хууль тогтоох байгууллагын хөгжил, төлөвшил

5.
6.
7.
8.
Парламентын засаглалын давуу тал болон сул тал
Монгол Улсын УИХ-н тухай хууль
Оршил
Энэхүү бие даалтын
зорилго нь Монголын парламентын үүсэл хөгжилийг судлаж танин мэдэж анги хамт олондоо доорх мэдээллийг үнэн зөв хүргэхэд оршино.
АНУ-н Парламент:
АНУ-н үндсэн хуульд зааснаар төлөөлөгчийн танхим ба сенатаас бүрдэх Конгресс хууль тогтоох дээд эрх мэдэл эдэлнэ. Төлөөлөгчийн танхим нь 435, Сенат нь 100 гишүүнтэй байдаг.
БНХАУ-н Парламент:
БНХАУ-н төрийн эрх барих дээд байгууллага БХАТИХ хууль тогтоох дээд эрхийг хэрэгжүүлнэ. Энэ нь 2978 гишүүнтэй бөгөөд дэлхийн хамгийн олон гишүүнтэй парламентын тоонд ордог.
Их Британийн парламент :
Парламент нь анх 1265 онд Англид бий болсон бөгөөд 14-р зууны үеэс эхлэн Английн парламентад өнөөгийн дүр төрхийг олсон. 1352 оноос Английн парламент нь Лордын танхим ба төлөөлөгчийн танхим гэсэн 2 үндсэн бүтцэд хуваагддаг байжээ. Харин өнөөгийн Английн парламент нь Хатан хаан, Лордын танхим, Нийтийн танхим гэсэн 3 хэсгээс бүрддэг.
Парламентат ёсыг судалж үзэхийн ач холбогдол нь төрийн байгуулалт, засаг төрийн байгууллагын тогтолцоонд парламентын эзлэх байр , үүрэг роль, чиг хандлагыг танин мэдэхэд оршино. Парламент гэдэг нь "parler" гэдэг "ярих, хэлэлцэх" гэсэн утгатай франц үгнээс үүсэлтэй бөгөөд энэ нь хууль тогтоох салбарыг бүрдүүлдэг хууль тогтоох талаар хамгийн дээд эрх мэдэлтэй байгууллага юм. Судлаачид парламентын засаглал бүхий ардчилсан төрийн тогтолцоог парламент ёс гэж тодорхойлжээ. Анх 1825 онд парламент гэсэн нэр томъёог Францад орчин үеийн утга агуулгаар хэрэглэдэг болсон.
1.
Эрх мэдэл нэгдмэл төвлөрсөн байх учир ямарч нөхцөл байдалд ЗГ нь шуурхай ажилладаг.
2.

Бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх түүний эцэст хүлээх хариуцлага нь тодорхой байдаг.
3.
Тухайн нам сонгуульд ялвал сонгуулийн амлалтаа биелүүлэх бололцоотой.
1.
Парламентын тогтолцоонд олонхийн шийдвэрийг цөөнх буюу сөрөг хүчин эсэргүүцсэн тохиолдолд уг шийдвэрийг өөрчлөх боломжгүй.
2.

Парламентад нэг нам дангаараа олонхийн суудал авсан тохиолдолд бусад улс төрийн хүчний тэнцвэргүй байдал үүсэх магадлалтай.
3.

Парламентад олон нам суудал авсан тохиолдолд эвсэлийн ЗГ байгуулж ажилладаг.
Монгол Улсын УИХ-н тухай хууль
Энэ хууль 7 бүлэг 45 зүйлтэй.
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт:
Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Их Хурлын /цаашид “Улсын Их Хурал” гэх/ бүрэн эрх, түүний зохион байгуулалтын бүтэц, бүрэлдэхүүн, Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрх, халдашгүй байдал, түүний бүрэн эрхийн баталгааг тогтоох, Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаатай холбогдсон бусад харилцааг зохицуулахад оршино.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Улсын Их Хурлын бүрэлдэхүүн
5 дугаар зүйл.
Улсын Их Хурлын бүрэлдэхүүн
5.1.
Улсын Их Хурал нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн дагуу сонгогдсон 76 гишүүнээс бүрдэх бөгөөд энэхүү бүрэлдэхүүнийг “нийт гишүүн” гэж ойлгоно.
5.2.
Ээлжит сонгуулийн дараа нийт гишүүний дөрөвний гурав буюу 57-оос доошгүй гишүүн сонгогдож, Улсын Их Хурлын гишүүний тангараг өргөсөн бол Улсын Их Хурлыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх бүрэлдэхүүнтэйд тооцно.
/Энэ хэсэгт 2010 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
5.3.
Улсын Их Хурлын тухайн бүрэн эрхийн хугацаанд Улсын Их Хурлын гишүүн нас барсан, хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар чөлөөлөгдсөн, эсхүл бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлсэн, эгүүлэн татсаны улмаас орон гарсан боловч нөхөн сонгууль явагдаагүй тохиолдолд Улсын Их Хурлын 57-оос доошгүй гишүүний бүрэн эрх хүчинтэй байвал Улсын Их Хурлыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх бүрэлдэхүүнтэйд тооцно.
7 дугаар зүйл. Гишүүний бүрэн эрх

7.1. Гишүүн дараахь бүрэн эрхтэй:
7.1.1.
үйл ажиллагаандаа нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтлах;
7.1.2.

Байнгын хороонд заавал харьяалагдах;
7.1.3.

хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл санаачлах;
7.1.4.

санаачилсан хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийг өөрийн саналаар татаж авах;
7.1.5.
нэгдсэн болон өөрийн харьяалагддаг Байнгын, дэд, түр хорооны хуралдаанд таслах эрхтэй оролцох;
7.1.6.

Улсын Их Хурлын дарга, дэд дарга, Байнгын, дэд, түр хорооны дарга, Улсын Их Хурлын сонгуульт бусад удирдах албан тушаалд сонгогдох, тэдгээрт өөрийн нэрээ дэвшүүлэх;
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Улсын Их Хурлын зохион байгуулалтын бүтэц
13 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр
13.1.
Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ чуулган, Байнгын болон дэд, түр хороо, нам, эвслийн бүлэг, зохион байгуулалтын бусад хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ.
/Энэ хэсэгт 2010 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
13.2.
Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь чуулган байна.
13.3.
Чуулган нь нэгдсэн хуралдаан, Байнгын хороодын дагнасан буюу хамтарсан, түүнчлэн нам, эвслийн бүлгийн хуралдаанаас тус тус бүрдэнэ.
13.4.
Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 13.3-т заасан хуралдаанд тус бүрийнх нь бүрэлдэхүүнд хамрагддаг нийт гишүүний олонхи нь хүрэлцэн ирсэн бол хүчинтэйд тооцно.
Зургаадугаар бүлэг
37 дугаар зүйл. Гишүүнд хориглох үйл ажиллагаа
37.1. Гишүүнд дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

37.1.1. ногдсон төсвийг хэтрүүлэх, зориулалтын бусаар зарцуулах;
37.1.2. бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж бусдаас шан харамж авах;
37.1.3. гишүүний нэр хүнд, бүрэн эрхийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглах;
37.1.4. гишүүний нэр хүнд, эрх мэдлийг ашиглан үнэт цаас, эд хөрөнгө олох давуу эрх эдлэх, бусдад давуу байдал олгох үйл ажиллагаа явуулах;
37.1.5. Улсын Их Хурлын даргын зөвшөөрөлгүйгээр Засгийн газар, түүний байгууллага, түүнчлэн гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний зардлаар гадаадад зорчих;
37.1.6. бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй нь холбогдуулан олгосон санхүүгийн эх үүсвэр, холбоо, мэдээлэл, тээврийн хэрэгсэл, төрийн өмчийн бусад эд зүйлийг ашиг хонжоо олох зорилгоор, эсхүл сонгуулийн компанит ажилд ашиглах;
37.1.7. хууль бус шийдвэр гаргуулахаар бусдад нөлөөлөх;
37.1.8. гишүүний бүрэн эрхэд үл хамаарах асуудлаар бусад байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох, шахалт үзүүлэх;
37.1.9. аливаа байгууллага, иргэнээс нэг сарын цалингийн хэмжээнээс дээш төгрөгийн үнэтэй бэлгийн зүйлсийг хувиараа авах;
37.1.10. бүрэн эрхийнхээ хугацаанд аж ахуй эрхлэх, аж ахуй эрхлэгчдийн холбоонд элсэх, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөх болон хяналтын зөвлөлд сонгогдох
ДОЛДУГААР БҮЛЭГ
Бусад зүйл
38 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын ажлын нөхцөл
38.1. Улсын Их Хурал “Төрийн ордон”-д байрлана.
38.2. Улсын Их Хурал нь гишүүд, Байнгын, дэд, түр хорооны үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах үүрэг бүхий Тамгын газартай байна.
38.3. Улсын Их Хурал аж ахуй, санхүүгийн хувьд бие даасан байх бөгөөд төсвийг нь Улсын Их Хурал батална.
Өнөөдөр Монгол улсад парламентын засаглал хурдацтай хөгжиж улам боловсронгуй болж буй хэдий ч хэтэрхий нэг чиг баримтлалыг барин ажиллаж байна гэж үзэж байна.
Хавсралт 1
Хавсралт 2
Өнөөдөр Монголын ард түмэн УЙХ ын ажлын үйл явц ,төрийн үйл ажиллагаанд сэтгэл их дундуур байгаа нь статистикын тоо баримтаас харагдаж байна.
Хавсралт 3
Төрийн албан хаагчийн ёс суртахуун
Төрийн албан хаагчид тавигдах ёс суртахууны шаардлага
9.
Төрийн албан хаагчид тавигдах ёс суртахууны шаардлага
10.
11.
12.
13.
Төрийн албан хаагчийн хариуцлага
Албан хаагчийн ёс суртахуунд сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлс бий.
Төрийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрэм
14.
15.
16.
17.
18.
Хавсралт 1
Хавсралт 2
Хавсралт 3
Ном зүй
Дүгнэлт
Парламентат ёсыг судалж үзэхийн ач холбогдол нь төрийн байгуулалт, засаг төрийн байгууллагын тогтолцоонд парламентын эзлэх байр , үүрэг роль, чиг хандлагыг танин мэдэхэд оршино.
Парламент гэдэг нь "parler" гэдэг "ярих, хэлэлцэх" гэсэн утгатай франц үгнээс үүсэлтэй бөгөөд энэ нь хууль тогтоох салбарыг бүрдүүлдэг хууль тогтоох талаар хамгийн дээд эрх мэдэлтэй байгууллага юм.
Судлаачид парламентын засаглал бүхий ардчилсан төрийн тогтолцоог парламент ёс гэж тодорхойлжээ. Анх 1825 онд парламент гэсэн нэр томъёог Францад орчин үеийн утга агуулгаар хэрэглэдэг болсон.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Бие даалт гүйцэтгэсэн:
Х.Билэгт

2015.11.10
Prius
Full transcript