Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Řecko-perské války

No description
by

Dominik Machr

on 27 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Řecko-perské války

Řecko-perské války
Řecko-perské války - stručně
- 499 př. n. l. až 448 př. n. l.
- Hlavní příčiny:
1.Sílící vliv perské říše (jediný soused Řecka na východě).
2.Chtíč perských králů (
Xerxés I.
,
Daerios I
.) podmanit si Řecko.
3.Povstání maloasijských řeckých měst.
Povstání maloasijských řeckých měst
- 499 př. n. l. vypuknutí povstání ve městě
Milétos
. Město požádalo o pomoc Spartu a Athény. Sparta se nechtěla věnovat tak vzdálenému konfliktu. Athény však vyslaly na pomoc své lod'stvo. Pomoc však byla značně omezená. Perský král Dareios navíc přislíbil amnestii těm vzbouřencům kteří složí zbraně. Většina odpůrců se vzdala, zbytek peršané porazili.
-Toto povstání později sloužilo jako záminka pro útok na Řecko.
-V roce 492 př. n. l. se vojevůdce Mardonios vypravil proti balkánským Řekům. Táhl podél pobřeží a podmaňoval si místní kmeny. U mysu Athós ho ovšem překvapila bouře, která zničila polovinu loďstva.
-V roce 491 př. n. l. Dareios I. vyslal do Řecka posly, aby Řekové uznali perskou nadvládu. Všichni tak učinili, až na Athény a na Spartu.
Bitva u Marathónu
-490 př. n. l. Dareiovo lod'stvo vyplulo do Egejského moře. Připravovali se na dobytí Athén, Sparta slíbila Athénám pomoc, bohužel díky náboženským svátkům museli týden čekat.
Avšak přes tyto překážky (a přes neskutečnou perskou přesilu) dokázalo athénské vojsko zvítězit. Velký podíl na tom měla taktika vojevůdce
Miltiadese
. Bitva měla hlavně psychologický význam (Řekové se ubrání i přesile).
Peiraieus
-V roce 483 př. n. l. - objeveny stříbrné doly v Attice.
-V Athénách vznikly dvě politické strany: představitelé –
Themistoklés
×
Aristeidés
.

Dareiova smrt
Zdroje
http://www.reckorim.estranky.cz/clanky/recko/recko-perske-valky.html
http://dejepis.info/?t=38
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko-persk%C3%A9_v%C3%A1lky
http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1318
http://www.dejepis.com/ucebnice/anticke-recko-klasicke-obdobi/
Učebnice dějepisu 1 - pro gymnázia a střední školy


Řecko-perské války
-
Aristeidés
navrhoval, aby se stříbro využilo ke zbudování pozemního vojska (těžkooděnci).
-
Thémistoklés
chtěl stříbro využít k výstavbě válečného loďstva a k budování přístavu Pireos (Peiraieus).

-
Aristeidés
byl z Athén vyhoštěn a začalo se budovat loďstvo (tzv. Triéry = válečné lodě, kde veslaři seděli ve třech řadách. Veslaři byli svobodní obyvatelé – chudí (Thétové) – tím vzrostl jejich význam).
-V Persii vládne

Xerxés I
.


-V Řecku se tvoří
protiperská koalice

Velení: Sparta
Úkol: Hájit přístup do středního Řecka
Členové: 30 městských států
Bitva u Thermopyl
-Odehrává se v srpnu roku 480 př. n. l.
-Peršané pronikli do středního Řecka.
-Řekové obsadili Thermopylskou soutěsku, kterou Peršané museli projít. Avšak řecký zrádce
Efialtés
převedl Peršany jinudy, Řekům do zad.

-Leonidas
, velitel řeckých vojsk, odeslal většinu řeckého vojska na jih a zůstal zde s několika sty řeckých a spartských vojáků. Účelem bylo zdržet Peršany v postupu dále.
Bitva u Salaminy
-V září roku 480 př. n. l Athéňané prosadili vojenskou bitvu u Salaminy. Šlo o úžinu mezi pevninou a Salaminou. Perské lodě sice měly převahu, ale byly příliš velké, a tudíž obtížně manévrovatelné. Řecké lodě byly menší. V důsledku tohoto byli Peršané opět poraženi.
Poslední boje
-V roce 479 př. n. l. byli Peršané poraženi v pozemních bitvách u Plataje a u Mykalé.
-Řecko i Egejské moře bylo zbaveno perské nadvlády.
Zde končí popis válek (schází podrobnosti)
-Do roku 449 př. n. l. boje pokračovaly. V roce 449 byl uzavřen
Kalliův mír
(konec perského nebezpečí)
-Perské flotile byl zakázán vjezd do Egejského moře a byla uznána nezávislost řeckých měst v Malé Asii.
Konec
Zpracoval: Dominik Petřík, Marcel Dostál
Třída: 1.B
Dne: 24. 3. 2014
Peršané však nyní měli otevřenou cestu do nitra Řecka. Vyplenili Attiku a Athény. Athéňané se stihli evakuovat na blízký ostrov.
Vyplenění Athén
Athénský námořní spolek
- Spojenectví přímořských a ostrovních starověkých řeckých obcí
- Založen r. 478 př. n. l.
- Spojenci byly samostatní
- Hegemon: Athény
- Každoročné příspěvky do společné pokladny

Full transcript