Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pemikiran Politik Islam

No description
by

Amni Syamimi

on 1 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pemikiran Politik Islam

Golongan Kelima
Pemikiran Politik Islam Zaman Moden dan Semasa
Ibnu Taimiyyah
As-Siyasah Ash-Shariyyah kitab beliau mengenai pemikiran politik Islam
Beliau menerangkan bahawa
reformasi pentadbiran berdasarkan Syari'ah
adalah perlu untuk kepentingan pemerintah dan rakyat.
Ibn Taimiyyah menekankan tentang
pembentukan ummah Islam yang melaksanakan Shariah
Beliau juga menyatakan negara dan pegawai kerajaan mestilah dibimbang dgn
tuntutan al-Quran dan Sunnah dan meminta nasihat dgn ulama jika tidak tahu menyelesaikan masalah dgn agama
Manusia perlu
taat setia kepada Allah, Rasul dan pemerintah
Msyarakat dibolehkan utk tidak taad kpd pemerintah sekiranya bercanggah dgn agama, tetapi tidak dengan melakukan pemberontakan
Pemikiran Islam telah wujud sejak zaman Rasulullah di Madinah dan Khulafa' ar-Rasyidin
Soal-soal pemerintahan dan tatanegara adalah sebahagian yang penting dalam ruang lingkup agama Islam
Perkara ini diakui oleh sarjana Islam juga tokoh Barat
Antara tokoh pemikir politik Islam ialah
al-Mawardi, al-Gahzali hingga kepada Ayatollah Khomeini
Golongan Pemikiran Politik Islam
Golongan Fuqaha
Golongan Penulis Karya yang berkaitan dengan Pentadbiran dan Adab-adab dalam Pemerintahan
Golongan Ahli Falsafah
Ibnu Khaldun
Golongan pemikir masa kini (fuqaha, intelektual yg berpendidikan Barat, ahli politik dan pemimpin gerakan religio-politik Islam)
Al-Mawardi
Beliau menyatakan bahawa pemerintahan Islam adalah sesuatu yang dituntut oleh agama Islam
Beliau membezakan antara pemerintah yang berdasarkan akal dan pemerintahan yang berlandaskan peraturan Allah swt
Beliau menggunakan

konsep Imamah
dalam pemikiran politik Islamnya
Konsep Imamah dengan adanya
kontrak antara pemimpin negara dengan rakyat
Pemilihan Khalifah
hendaklah dibuat oleh beberapa orang juru pilih
Bai'ah akan dibuat untuk mengesahkan pemilihan itu
setelah bai'ah dilakukan, khalifah akan membuat janji kepada rakyat berkenaan dgn tanggungjawab pemerintahan
Selain secara pemilihan, dalam konsep Imamah seseorg khalifah boleh dilantik oleh khalifah yang sedia memerintah
Jawatan Khalifah boleh dilucutkan sekiranya ada masalah kesihatan fizikal dan mental
Golongan pertama
Mereka ini ialah golongan yang membicarakan teori khalifah dalam pemikiran politik Islam dan mempraktikkannya
Al-Mawardi
Tokoh-tokoh golongan pertama
1. Abu Yusuf Ya'kub (113-182H/731-798M)
2. Abu al-Hasan al-Mawardi (364-450H/991-1031M)
3. al-Ghazali (45-501H/1058-1111M)
4. Badr ad-Din Ibn Jama'ah (639-733H/1241-1333M)
5. Ibnu Taimiyyah (661-728H/1263-1328M)
Pada masa ini, banyak negeri Islam yang telah dijajah oleh kuasa Barat
Penjajahan Barat telah penghapuskan sistem Khilafah dan keruntuhan Dawlah Uthmaniyah
Kesannya juga telah membawa kepada perubahan sosio politik masyarakat Islam dan secara langsung kepada pemikiran politik Islam
Ruang lingkup agama Islam menjadi sempit dan terhad
Secara kesimpulannya, pemikiran politik Islam pada zaman moden dipengaruhi oleh secularization dan westernisation yang cuba diterapkan oleh kuasa Barat terhadap negara Islam yang telah dijajah
Kedudukan Islam menjadi lemah dalam konteks negara nasional
Akhirnya, pengaruh sistem pendidikan barat dan sistem kebangsaan telah menyebabkan pemikiran politik Islam terpaksa menyesuaikan idealisme agama dgn kenyataan
Siyasah Aqliyyah
Maksudnya: Pemerintahan berdsarkan undang-undang ciptaan pemikiran manusia
Negara berkonsepkan ini berdasarkan pada
(kekuatan perasaan asabiyyah, kesukuan, kesetiaan dari ikatan kekeluargaan dan kabilah)
Ibnu Khaldun membahagikannya kpd 2:
[mulk yg dibentuk oleh org Islam yg mngandungi hukum2 shariah dan undang2 pemerintah]
[ mulk yg didirikan di luar lingkungan Islam]
Siyasah Diniyyah
Maksudnya: Pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan yang diwahyukan
Negara ini wujud dalam bentuk khilafah atau imamah
Melalui jenis pemerintahan ini Ibnu Khaldun berpendapat ianya sesuai dengan seorang kadi dan alim kerana ianya dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat
Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun menggunakan hubung kait sejarah dan politik dalam pemikiran politik Islamnya
Beliau membezakan 3 jenis negara berdasarkan bentuk pemerintahannya dan tujuannya
3 jenis yang dimaksudkan ialah
(siyasah diniyyah, siyasah aqliyyah, siyasah madaniyyah)
Tetapi Ibnu Khaldun menolak siyasah madaniyyah sebagai hasil pemikirannya
Menurutnya, agama ialah sumber pembentukan kerajaan besar dan disertai dengan pengaruh oleh naik turun sesebuah dinasti
Siyasah Madaniyyah
Maksudnya: pemerintahan negara unggul yang diutarakan oleh golongan
failasuf Muslim
dan
Yunani
Contoh: Republic oleh Plato dan Al-Madinah al-Fadilah oleh al-Farabi
Pendahuluan
Ibnu Taimiyyah
Ibnu Khaldun
Pemikiran Politik Islam
(Mohd Kamal Hassan)

Negara Islam
Pemikiran Politik Islam dalam konteks negara nasional terbahagi kepada 3:

Pemikiran di sekitar pembentukan dan pelaksanaan Negara Islam
Pemikiran yang menggabungkan cita2 Islam dgn fahaman kebangsaan dan patriotisme
Pemikiran menggabungkan konsep Islam dgn ideologi Barat
Gerakan -gerakan Islam di Dunia
Al-Ikhwanul al-Muslimin (Asia Barat)
Jama'at-i-Islami ( India dan Pakistan)
Darul Islam (Indonesia)
MASJUMI (Indonesia)
Gerakan Islam Ayatollah Rhullah Khomeini (Iran)
Prinsip-prinsip Asasi Negara Islam
Kedaulatan yang tertinggi ialah Allah swt
Undang-undnag negara berasaskan al-Quran dan Sunnah
Negara diasaskan atas prinsip2 dan nilai2 ideal dlm ideologi Islam
Menegakkan al-ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan memberi tempat kpd pendidikan Islam
Memperteguhkan ikatan persaudaraan di kalangan orang Islam seluruh dunia
Kerajaan hendaklah menjamin keperluan asas rakyat utk hidup
Setiap warganegara berhak mendapat semua hak yg diberikan mengikut hukum Islam
sambungan...
Warganegara tidak boleh disekat daripada mendapat hak dan tidak boleh dikenakan hukuman tanoa diberikan peluang utk membela diri
Aliran pemikiran Islam hendaklah diberi kebebasan
Warganegara bukan Islam diberi kebebasan dlm smua aspek kehidupn termasuk beragama
Tanggungjawab ke atas warganegara bukan Islam dilaksanakan mengikut shariah
Pemimpin negara mesti lelaki
Tanggungjwb pemimpin boleh dibahagikan kpd mana2 badan
Pemimpin negara menjalankan fungsinya bukan dgn cara otokratik
sambungan....
Pemimpin tidak berhak meggantungkan perlembagaan
Perlucutan jawatan pemimpin boleh dilakukan oleh badan yg memilihnya
Hak sivil pemimpin sama dgn rakyat Islam
Semua rakyat hendaklah tunduk pada undang2 yang sama
Bahagian kehakiman dibebaskan dan diasingkan dari bahagian eksekutif
Mencegah penyiaran dan ideologi yg menggugat negara Islam
Bahagian negeri/daerah dibawah satu pentadbiran negara
pentafsiran perlembagaan ygercanggah dgn Quran dan Sunnah dianggap tidak sah
Pemikiran Abu'l 'A'la Maududi
Beliau meletakkan cara perundangan ditentukan oleh orang-orang Islam mengikut zaman
Di antara 3 aliran ini negara Islam yang paling asli dan mewakili manifestasi orang Islam untuk menuntut kembali Islam
sama ada secara pilihan raya umum
melalui electoral colleges
tetapi ianya perlu berlandaskan ayat al-Quran dan hadis Nabi iaitu:
perlantikan pemimpin negara
semua rakyat yang berkenaan dibawa berunding seara bebas
Perundingan bebas, tidak berat sebalah dan ikhlas
9 Perkara dalam
Perlembagaan Islam
Menurut Al Maududi:
1. Kuasa yg tertinggi ialah Allah

2. Ketiga-tiga bahagian (undang-undang, eksekutif, kehakiman) boleh diubah dlm penyusunannya disesuaikan dgn keperluan semasa

3. Tujuan utama pembentukan negara Islam ialah menegakkan Shariah termasuk keadilan

4. Cara perlantikan mengikut kesesuaian sesuatu masa atau tempat
5. Pemimpin negara mesti mempunyai sifat yang terpuji
sambungan....
6. Hak-hak asasi warganegara dilindungi sepenuhnya oleh negara sama ada Islam atau buka Islam

7. Nama kepada sistem politik negara Islam yang dicdangkan Maududi ialah theo-democracy

8.Pemimpin Islam mestilah menjauhi cara hidup mewah dan bermegah-megah

9. Negara Islam tidak boleh diluar ketentuan shariah
Semester 2 sesi 2013/2014
Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam

Nama:
Amni Syamimi binti Zaki
(A138320)
Nama Pensyarah:
Ustaz Ezad Azraai bin Jamsari
PPPJ 2463
SEJARAH PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
Judul Tugasan:
Pemikiran Politik Islam (Mohd Kamal Hassan)
Full transcript