Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den neolitiska revolutionen och de första civilisationerna

No description
by

Gustav Wigren

on 23 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den neolitiska revolutionen och de första civilisationerna

Den neolitiska revolutionen och de första civilisationerna
Hur levde de första människorna?
Människosläktet uppkom för cirka 200 000 år sedan

De första människorna var nomadiserade jägare och samlare

De flyttade alltså runt och bodde där maten fanns

De första människorna var alltså inte bofasta utan nomader

Denna livsstil ledde till att människosläktet spreds till stora delar av världen
Hur levde de första människorna?
De nomadiserade människorna levde i små grupper, som alltså flyttade runt i jakt på mat

Inom de här grupperna var det troligtvis jämställt och jämlikt eftersom ingen var intresserad av att bli mäktigare eller rikare än någon annan

Detta berodde på att nomadlivsstilen gjorde det omöjligt att släpa runt en massa ägodelar.

Dessutom var gruppen beroende av samarbete och det uppnåddes bäst genom att människorna fattade gemensamma beslut snarare än att en person bestämde allting
Inget varar för evigt....
Alltså...

Under 190 000 år levde människor som nomader

Livet var jämställt, jämlikt och ganska gott (Man räknar med att nomaderna jobbade cirka fem till sex timmar per dag)

För cirka 10 000 år sedan ändrades dock detta, då den neolitiska revolutionen började

Neolitiska revolutionen, vad är det?

"Den bördiga halvmånen"
Den neolitiska revolutionen
Den neolitiska revolutionen började för cirka 10 till 12 000 år sedan när människorna började odla mat

Människan blev alltså bofast och slutade förlita sig på jakt och fiske för sin matförsörjning

Övergången till ett jordbrukssamhälle var en klimatförändring, som gjorde det enklare att odla mat

De första jordbrukarna fanns i den bördiga halvmånen
Nilen
Eufrat och Tigris
Varför händer den neolitiska revolutionen just här?

Vattnet gav möjlighet att vattna det man odlade

Flodernas översvämningar förde med sig näringsrikt slam som gödslade jorden och gjorde den fruktbar

Vattnet var alltså en förutsättning för att jordbruket skulle kunna utvecklas
Varför uppstod de första jordbruken vid vattendrag?
Människan blev bofast
Ökad matproduktion
Befolkningsökning
Arbetsdelning och utveckling
Allt detta leder till:
Ännu större matproduktion

Ännu större befolkning

Ännu större bosättningar

Ännu mer arbetdelning
Hur förändrade jordbruket människans livsvillkor?
Detta lägger grunden för de första civilisationerna
Vad är en civilisation???
En civilisation är ett samhälle, där följande finns:
En central makt, som bestämmer
En fungerande ekonomi
Lagar och regler
En gemensam kultur
Civilisation!!!
Den första civilisationen
Sumer
UR
URUK
Den sumeriska civilisationen
Sumerna invandrade till "Tvåflodslandet" för cirka 6000 år sedan
Sumerna hade ett effektivt jordbruk tack vare konstbevattning och användandet av nya typer av säd
Tack vare det effektiva jordbruket uppstod stora städer, där det både många människor
Jordbruket styrdes av prästkungar, som troligtvis fått makten eftersom de kunde tyda flodernas översvämningar och alltså kunde kontrollera produktionen av mat
All jord ägdes av prästkungarna, som hyrde ut den till bönderna. För att hålla koll på att betalade hyra uppfann prästkungarna kilskriften, som är världens första kända skriftspråk
Hur förändrades livet när människan blev civiliserad?
Mer och hårdare arbete
Sjukdomarna blev fler
Samhället blev mindre jämlikt
Samhället blev mindre jämställt
Sådana här civilisationer uppstod även i....
Indusfloden
Gula floden
Full transcript