Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genetik Mühendisliği Uygulama Alanları

No description
by

Rahim GÖKÇE

on 18 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genetik Mühendisliği Uygulama Alanları

Endüstri alanındaki uygulamalar
Tarım alanındaki uygulamalar
Tıp alanındaki uygulamalar
Çevre alanındaki uygulamalar
Gen mühendisleri çevreyle
ilgili sorunların çözümü için oldukça yoğun çalışmalar içerisindedir.
Bilim insanları, bazı çevresel problemlerin çözümünde
mikroorganizmalara gen aktarılması yöntemini kullanmaktadır.
Örneğin pek çok bakteri; bakır, kurşun ve nikel gibi ağır metalleri
ortamdan alarak bakır sülfat, demir sülfat gibi bileşiklerin yapısına
katar.
Genetik Mühendisliği Uygulama Alanları
Günlük
hayatımızın bir parçası olan bazı endüstriyel
ürünlerin yapısında enzimler bulunmaktadır.

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları tıp, endüstri,
tarım, çevre vb. alanları kapsamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalar
yaşamımızı her alanda etkilemektedir.
DNA teknolojisi, tıp ve eczacılık
endüstrisine yeniden şekil vermiştir. Modern biyoteknoloji
hastalıklara tanı konulmasında ve çeşitli ilaçların geliştirilmesinde
tıbbi yönden sayısız katkılar sağlamaktadır. Bu teknoloji
ile elde edilen ilk ürün insülin hormonudur. 1980'li yıllarda gen
mühendisliğinin ürettiği doğal insülin yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Bundan önceki yıllarda insülin, domuz ve sığırdan
elde ediliyordu; ancak bu yöntem oldukça masraflıydı. Ayrıca
hayvanlardaki insülinin kimyasal yapısının insandakinden farklı
olması bazı alerjik tepkilere de neden olmaktaydı. Gen mühendisliğiyle
elde edilen insülin, kimyasal olarak insan insülininin
aynısıdır. Ayrıca bu yöntemle daha ucuz
ve çok miktarda insülin üretilir
İnsülin üretiminde kullanılan bu yöntem
daha sonra büyüme ve kalsitonin hormonunun
üretimi için de kullanılmıştır.
Hücrelerin virüslere karşı oluşturduğu
protein yapısındaki özel savunma maddesi
olan interferon, önceleri binlerce litre kandan
sadece birkaç gram üretilebiliyordu.
1980'li yıllarda izole edilen insan interferon
geninin E.coli bakterisinin genomuna yerleştirilmesiyle
çok daha ucuz ve fazla miktarda
interferon üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen
interferondan virüs enfeksiyonlarının engellenmesinde
yararlanılmaktadır.
Bazıları sentetik olarak da üretilen
enzimlerin biyoteknolojik yöntemlerle mikroorganizmalar
tarafından daha hızlı ve ekonomik
üretimi sağlanmaktadır. Enzimler çevre
kirliliğinin önlenmesinde; besin, bira, malt
üretiminde ve ilaç, deri, deterjan vb. sanayisinde
kullanılmaktadır.
Bilim insanları, tarımsal yönden
önemli bitkilerin ve hayvanların genomları hakkında daha
fazla bilgi edinebilmek için çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde
çiftlik hayvanlarının tedavisinde kullanılan aşılar, büyüme hormonları,
tıp ve eczacılıkta kullanılan proteinler DNA teknolojisi ile
üretilmektedir.
Tarımda en önemli sorunlardan biri ürünlere zarar veren böceklerdir.
Böceklerle mücadelede en yaygın yöntem böcek öldürücü
kimyasalların kullanımıdır. Ancak uzun süre kullanılan
böcek öldürücüler doğal dengeyi bozmaktadır. Bu nedenle gen
mühendisliği yoluyla mücadele yöntemleri önem kazanmaktadır.
Örneğin bir bakteri türünden elde edilen toksin, 48 saat içinde
böcek larvalarını öldürmektedir. Böcek larvalarını öldüren toksini
şifreleyen gen, bakteri plazmitine aktarılır. Bu bakterilerin bulaştığı
domates, tütün ve pamuk gibi bitkiler, böceklere karşı direnç
kazanır. Dirençli bitkilerin üretimi sonucu kimyasal böcek öldürücülerin
kullanımı azalmaktadır.
Gen mühendisliği sadece tarımsal mücadeleye yönelik değildir.
Bitkiler üzerinde verimi artırıcı çalışmalar da yapmaktadır. Örneğin
yoncaya, amino asit sentezine yardımcı olan bir gen aktarılarak
bitkinin protein değeri yükseltilmiştir.
Gen mühendisleri bazı bitkileri köklerinden daha fazla sitrik
asit salgılayacak şekilde genetik olarak değiştirmeyi başarmışlardır.
Kazandırılan bu yeni özellik bitkinin topraktaki fosfatı daha
fazla emmesini sağlamış, ayrıca zararlı alüminyum iyonlarına
karşı bitkiyi daha dayanıklı kılarak verimi artırmıştır.
Böylece ağır metaller canlıların tekrar kullanımına hazır
hâle getirilir. Gen mühendisliğiyle elde edilen mikroorganizmalar,
mineral madenciliğinde ve doğadaki zehirli atıkların temizlenmesinde
önemli rol oynar. Lağım sularının arıtıldığı sistemlerde, çok
sayıda organik bileşiği parçalayarak zararsız hâle getiren mikroorganizmaların
rolü oldukça önemlidir.
Hazırlayan
Ad Soyad:Rahim GÖKÇE
No:194
Önder Berkan AYDOĞDU
201
Full transcript