Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rukhsah Tayammum

No description
by

Islam an-nur

on 24 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rukhsah Tayammum

AN-NISA',4:43
SEBAB NUZUL

PENGERTIAN TAYAMMUM
HUKUM BERTAYAMMUM
Tayammum adalah gantian kepada wudhu dan mandi wajib
Melakukan solat,tawaf,memegang mashaf dan perkara lain yang sah dengan wudhu
Berwudhu-cara membersihkan diri dari hadas KECIL
Mandi wajib-Bersuci dari hadas BESAR
Tayammum-disyariatkan pada tahun ke-6 hijrah iaitu turunnya ayat ke 43 surah annisa'
Pendapat ulama' mengatakan bahawa ia disyariatkan sebagai
RUKHSAH
ketika seseorang itu tidak boleh menggunakan air untuk berwudhu atau mandi wajib
KAEDAH ISTINBAT HUKUM
CARA BERTAYAMMUM
ALAT BERTAYAMMUM
RUKUN DAN SUNAT TAYAMMUM
Rukhsah Tayammum
Maksudnya:
Wahai orang-orang yang beriman,janganlah kamu menghampiri solat(mengerjakan) ketika kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui apa yang kamu katakan.Dan janganlah pula(menghampiri masjid) ketika kamu dalam keadaan berjunub-kecuali untuk tujuan melintas-hingga kamu bersuci.Sekiranya kamu sakit,bermusafir,kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan(bukan mahram) sedangkan kamu tidak mendapat air(untuk bersuci),kamu hendaklah bertayammum dengan debu tanah yang suci.Sapulah muka dan kedua tangan kamu.Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
Muhammad bin Ahmad Alqurtubi(meninggal dunia pada 671 hijrah bersamaan 1273 masihi)menyebutkan satu daripada riwayat daripada Aisyah,dalam satu perjalanan balik dari peperangan bani Almustoliq,Rasulullah S.A.W meminta beberapa orang sahabat mencari seutas rantai Aisyah yang tercicir.Mereka mencarinya sehingga masuk waktu solat.Tetapi mereka tidak menemui air untuk berwudhu lantas menunaikan solat tanpa wudhu.Kemudian Allah menurukan ayat ini.
Bahasa:
Memilih sesuatu atau berkehendakan sesuatu

Istilah:
Menyapu debu tanah yang bersih kemuka dan kedua tapak tangan sebagai ganti kepada wudhu keseluruhannya atau kepada basuhan mana-mana anggota wudhu atau kepada mandi wajib.
Para ulama' menginstinbatkan hukum tayammum berdasarkan ayat:


Lafaz
ini adalah fiil amri yang menunjukkan perintah
wajib
.
Maka,dapat diketahui bahawa orang yang tidak berhadas dan tidak mendapati air untuk berwudhu atau mandi wajib
WAJIB
bertayammum
Apabila seseorang sakit/cedera yang tidak boleh kena air pada mana mana anggotanya,maka dia harus bertayammum bagi menggantikan wudhu/mandi wajib
Orang bermufasir harus bertayammum jika tiada air dengan syarat dia
TELAH
berusaha.Buktinya:



Maksudnya: Sedangkan kamu tidak mendapat air(untuk bersuci)
Menurut para ulama' cara bertayammum difahami dari firman Allah yang bermaksud:
"
Maka sapulah muka dan kedua tangan kamu
"

Selain itu,mereka juga mengambil penjelasan daripada maksud hadis berikut:

"
Daripada Ibnu Umar ra,daripada Nabi Muhammad S.A.W,sabdanya,:tayammum itu dua kali tepuk,sekali tepuk untuk muka dan sekali untuk dua tangan hingga ke siku
."

Ayat dan hadis ini menjelaskan cara bertayammum.Ini adalah menurut pendapat ulama mazhab Hanafi dan Syafii.Menurut sebahagian ulama' mazhab Maliki dan Hanbali dan satu qul dalam mazhab Syafii tayammum terhasil.Mereka berhujah dalam hadis yang bermaksud:
"
Daripada Amar b Yassir,sabda Rasulullah S.A.W sesungguhnya memadai bagi kamu(melakukan) begini,lalu Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W menepuk dengan kedua belah tapak tangannya ke atas tanah.Kemudian Baginda menghembuskan kedua tapak tangannya.Dan Baginda menyapukan kedua tapak tangan kemuka serta kedua belah tapak tangannya.
Menepuk debu tanah dengan kedua tapak tangan
Menyapu debu kemuka dengan kedua belah tapak tangan
Usap kedua belah tangan hingga ke siku
Ayat dalam surah annisa:43 telah menyebut mengenai alat untuk bertayammum iaitu tanah yang berdebu.Ini dapat dilihat menerusi perkataan
BERNIAT
MEMINDAHKAN DEBU TANAH KEANGGOTA YANG SUCI
MENYAPU MUKA
MENYAPU KEDUA TANGAN
TERTIB
Rukun Tayammum
MEMBACA BASMALLAH
MENIPISKAN DEBU DITAPAK TANGAN SEBELUM MENYAPU KEMUKA
MELEBIHKAN SEDIKIT SAPUAN DARI HAD ANGGOTA
TIDAK MENGANGKAT TANGAN DARI ANGGOTA TAYAMMUM SEBELUM SELESAI SAPUAN
MENJARANGKAN JARI-JARI KETIKA MENEPUK DEBU TANAH
MUALAH
Sunat Tayammum
FUNGSI TAYAMMUM
Tayammum adalah sejenis rukhsah atau kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita.Ia disyariatkan dalam perbatasan.
Fungsinya hampir sama dengan wudhu dan mandi wajib
Orang yang bertayammum boleh melakukan segala yang dilakukan oleh orang yang berwudhu dan mandi wajib
Tetapi orang yang bertayammum hanya boleh menggunakan tayammumnya itu untuk sekali solat fardhu sahaja walaupun dia tidak melakukan sebarang perkara yang membatalkan tayammumnya.
Dia jga boleh menunaikan solat sunat.Ini berdasarkan maksud hadis berikut:
Daripada Abu Hurairah ra berkata,sabda Rasulullah S.A.W:
debu tanah adalah tayammum kepada orang Islam sekalipun seseorang itu tidak mendapati air selama sepuluh tahun.Jika dia mendapat air,maka bertaqwalah kepada Allah dan dia hendaklah menyapukan ar tersebut pada badannya(berwudhu dan mandi wajib).
2004
2007
2013
2010
2001
1998
KHUSUS UNTUK MENGANGKAT HADAS KECIL
MENGGUNAKAN AIR
ANGGOTA YANG WAJIB-MUKA,KEDUA TANGAN HINGGA KE SIKU,KEPALA DAN KEDUA KAKI HINGGA BUKU LALI
DISUNATKAN 3 KALI BASUHAN DAN SAPUAN
AZIMAT
WUDHU SAH UNTUK LEBIH DARI SATU SOLAT FARDHU
PERBEZAAN WUDHU DAN TAYAMMUM
wudhu
TAYAMMUM
2004
2007
2013
2010
2001
1998
UNTUK MENGANGKAT HADAS KECIL DAN HADAS BESAR
MENGGUNAKAN DEBU TANAH
ANGGOTA YANG WAJIB:MUKA,KEDUA TANGAN HINGGA SIKU
TIDAK DISUNATKAN MENGULANGI SAPUAN
RUKHSAH
SATU TAYAMMUM SAH UNTUK SATU SOLAT FARDHU
HIKMAH DIBENARKAN TAYAMMUM
Hikmahnya:
MEMBERI KEMUDAHAN KEPADA UMAT ISLAM UNTUK MENUNAIKAN IBADAH
MENGHINDARKAN UMAT ISLAM DARI MENINGGALKAN SOLAT
MEMASTIKAN BADAN SENTIASA BERSIH DARI HADAS
ISLAM ADALAH AGAMA YANG MUDAH DAN SESUAI UNTUK SEMUA MASA DAN KEADAAN
SEBAB-SEBAB PEMILIHAN DEBU TANAH SEBAGAI ALAT TAYAMMUM
TANAH ADALAH UNSUR YANG TIDAK AKAN HABIS DAN BERSIFAT KEKAL SEPERTI AIR.
MENIMBULKAN RASA RENDAH DIRI KETIKA MENYAPU DEBU TANAH KE MUKA
Full transcript