Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

aralin 21;patakarang pananalapi

No description
by

AUSTIN PORRAS

on 10 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of aralin 21;patakarang pananalapi

ARALIN 21
Patakarang
Pananalapi

Konsepto ng Pananalapi
Tulad ng patakarang piskal, ang patakarang pananalapi ay ginagamit upang mapatatag ang pambansang ekonomiya. Inaasahan nito na maimpluwensyahan ang produksyon at ang pangkalahatang pagbabago ng presyo.
money supply
- ang salapi na umiikot sa ekonomiya.
Uri ng Salapi na bumubuo sa Money Supply
papel na pera
barya (coins)
pandepositong tseke (checking deposit)
Pinaiiral ang expansionary o easy money policy kapag bagsak ang ekonmiya.
Pataasin ang money supply kapag may depression o recession.
Iniiwasan na maging zero ang produksyon ng pambansang ekonomiya.
Iniiwasan din lumala ang kaso ng unemployment.
overheated economy
- nangyayari ito kapag nagkakaroon ng pagtaas ng kabuuang demand bunga ng labis na paggasta.
inflation
- nangyayari ito kapag hindi makaagapay ang produksyon sa dami ng kabuuang demand.
tight money policy
- isinasagawa ito ng BSP upang mabawasan ang labis na paggasta at upang mabawasan ang money supply.
easy money policy
- isinasagawa ito kapag labis na matamlay ang ekonomiya bunga ng kakulangan ng money supply.
Salapi, Pag-iimpok, at Pamimuhunan
Sektor ng Pananalapi
- binubuo ng mga mag-iimpok at mga namumuhunan.
Halimbawa ng mga Pinansiyal na Intitusyon na nangangasiwa sa Pag-iimpok at Pamumuhuna:
bangko
kooperatiba
insurance company
pawnshop
stock market
asset
- anumang ari-arian na may ekonomikong halaga.
bonds
- piraso ng papel na nagpapatunay na may pagkakautang ang bahay-kalakal o pamahalaan.
maturity date o period
- ang panahon ng pagbabayad
stocks
- laki ng pagmamay-ari ng isang indibidwal sa isang bahay-kalakal.
stockholder
- may bahagi sa tubo ng bahay-kalakal.
Foreign investment
- pamumuhunan ng mga dayuhan
Dalawang uri ng foreign investment:
foreign direct investment
- pangmatagalan na pamumuhunan ng mga dayuhan sa isang ekonomiya.
foreign portfolio investment
- panandaliang pamumuhunan .
Mga Tatangnan ng Patakarang Pananalapi
money supply
- ang dami ng salapi sa sirkulasyon.
Reserve Requirement
reserve requirement o required reserve ratio
- isang paraan upang makontrol ng bagko sentral ang suplay ng salapi .
money multiplier
- ang magsasabi kung gaano kalaki ang itataas ng suplay ng salapi matapos ang paunang deposito sa bangko .
Pagbabago sa Reserve Requirement
- ang pinakasimpleng paraan upang makontrol g bangko sentral ang suplay ng salapi
Discount Rate
- ay ang interest rate na ipinapataw ng bangko sentral sa mga pautang nito sa mga bangko kapag kapos ang pondo ng mga bangko.
Open Market Operations
- tumutukoy sa pagbebenta at pagbili ng pamahalaan ng securities sa isang open market.
securities
- mga substitute ng salapi
- papel na nagpapatunay ng halaga ng ng pamumuhunan ng isang tao at ang makukuha niyang kabayaran mula sa pamumuhunan sa bonds
auction
- ay tumutukoy sa subasta na nagpapataasan ng turingan sa presyo ng ipinagbibili ang mga mamimili.
open market operations
- isinasagawa upang mapigil ang pagdami o pagkaunti ng salapi sa pagkontrol ng bangko sentral sa dami ng securities nito.
moral suasion
- ay ang paghihikayat ng Bangko Sentral sa mga bangko na ayusin ang paggamit sa reserves.
SALAMAT
SA
PANONOOD
:)

PRODUCED BY:
CHRISTINE MARIZ A. NOGALES
RICMEN LAZARO
PRINCESS JANE APRECIA
PRECIOUS PEARL FUENTES
JOHN DENVER DELA CRUZ
JOHN JOSEPH BASCO
APRIL LEANO
ABAY SUGATAMAMA
ARJAY ANDRES
ELLANE SALUTIN
Full transcript