Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Włochy - system planowania przestrzennego

No description
by

Maria Mirek

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Włochy - system planowania przestrzennego

3 poziomy planowania
przestrzennego Na szczeblu prowincji tworzony jest: Prowincjonalny Plan Koordynacji Terytorialnej / Miejscowy Plan Uporządkowania Prowincji Na szczeblu regionalnym tworzone są: Plan Koordynacji Terytorialnej = Miejscowy Plan
Uporządkowania (PTCR) Na szczeblu gminy tworzone są: Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego (PRG) Planowanie przestrzenne we Włoszech Konstytucja 1947

obecny podział administracyjny - lata 90 XX w.

Krajowe Prawo Urbanistyczne - 1942
Włochy - historia w pigułce Republika Rzymska Cesarstwo Rzymskie Państwo kościelne Królewstwo Włoch Kształ samorządu włoskiego 20 regionów (regione) Organy włoskiej władzy - szczebel regionalny: Rada Regionalna Komitet Wykonawczy - zarząd (Giunta) Prezydent - przewodniczący giunty organ wykonawczy organ stanowiący i nadzorczy 110 prowincji (provincia) 8094 gmin (comune) Organy włoskiej władzy - prowincja: Rada Prowincjonalna (Consiglio Provincionale) Zarząd Prowincjonalny (Giunta Provincionale) Prezydent Organy włoskiej władzy - gmina: Rada Gminy Komitet Wykonawczy - Zarząd (Giunta) Burmistrz (Sindaco) Plan Krajobrazu Terytorialnego (PTP) Plan Koordynacji Terytorialnej = Miejscowy Plan Uporządkowania (PTCR - Piano Territoriale di Coordinamento) obligatoryjny wskazówki dot. planowania na szczeblu prowincjonalnym i gminnym pokrywa swoim zasięgiem cały region, lub jego część określa m.in. główne obszary rezerwowane pod określone użytkowanie terenu, identyfikuje miejsca wybrane pod nowe inwestycje miejskie czy pod główne systemy infrastruktury komunikacyjnej Plan Krajobrazu Terytorialnego (PTP - Piano Territoriale Paesistico) nieobligatoryjny obejmuje swoim zasięgiem całość lub część regionu wskazuje uwarunkowania i zagrożenia związane z wykorzystywaniem walorów naturalnych oraz zawiera wskazówki dot. zmian w zakresie kształtowania bądź tworzenia nowego krajobrazu obejmuje swoim zakresem cały obszar prowincji obszary, które nie zostały zdefiniowane w planie regionalnym, a dotyczą: (PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) specyficznego użytkowania terenu, lokalizacji infrastruktury i lini komunikacyjnych, lini przebiegu prac hydrogeologicznych oraz obszarów rezerwatów i parków przyrody Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego międzygminne (PRGI) Plany szczegółowe (PP) Plan rozwoju (PDL) Plan rozwoju budownictwa i wzrostu demograficznego (PEEP) Plan dla zakładów produkcyjnych (PIP) Plan napraw (PDRE) Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego (PRG) Plan szczegółowy Plan rozwoju Plan rozwoju budownictwa i wzrostu demograficznego Plan dla zakładów produkcyjnych Plan napraw (PDRE - Piano di Recupero) cel: odzyskanie i ponowne zagospodarowanie zdewastowanych obszarów miast i istniejących terenów zabudowanych (PIP - Piano per gli Insediamenti Produttivi) dla wdrażania polityki rozwoju przemysłu, rzemiosła i usług znajdowanie i udostępnienie dla przedsiębiorstw terenów z odpowiednim zapleczem po niskich kosztach (PEEP - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare) wdrażanie polityki socjalnej w zakresie taniego budownictwa zarządzanie użytkowaniem gruntów obowiązkowe dla: - gmin, które są miastami wojewódzkimi - gmin o liczbie ludności powyżej 50 000 osób (PDL - Piano di Lottizzazione) efekty zewnętrzne generowane przez przedsiębiorstwa prywatne oraz obywateli tworzenie przestrzeni użytkowanych publicznie, inwestowanie w infrastrukturę i usługi o charakterze publicznym tworzony na mapie ewidencyjnej w skali 1: 500 podkreślenie poszczególnych partii, wysokości, działek i listy ich właścicieli

mapy sieci dróg wewntąrz i na zewntąrz parkingów;

typ i przeznaczenie każdego budynku;

topografia proponowanych terenów, badania orientacji i słońca z budynków;

usługi sieciowe projektowania (woda, prąd, telefon, gaz, kanalizacja);

wzór umowy z gminą na budowę robót infrastrukturalnych.
Co znajduje sie w Planie Rozwoju ? (PP - Piano Particolareggiato) zawiera informacje o zakresie wymaganego zaangażowania ze strony instytucji publicznych specyfika wymaganej infrastruktury, wskaźniki dotyczące obszarów publicznych i maksymalnej przestrzeni, która ma być zmieniona - np. skomunalizowana (PRGI - Piano regolatore generale intercomunale) cel: wdrażanie środków przewidzianych w PRG Sieć infrastruktury drogowej
podział gruntów na działki budowlane i niebudowlane
specyfika dotycząca szczegółów budynków;
określenie obszarów zarezerwowanych na prace i obiektóy użytecznosci publicznej Zawartość: Republika Włoska (od 1946 r.) sposób użytkowania całej przestrzeni gminy

informacje dotyczące:
- sieci komunikacyjnej
- podziału przestrzeni na strefy
- wskazanie obszarów pod budynki użyteczności publicznej na czas nieokreślony wdrażanie : pozwolenia na budowę i gminne przepisy budowlane Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego międzygminnego w obszarze aglomeracji

rozwiązuje problemy międzygminne

nieobowiązkowy

na czas nieokreślony

zawartość (ta sama co w PRG):
- sieć komunikacyjna
- podział przestrzeni na strefy
- wskazanie obszarów pod budynki użyteczności publicznej Źródła:
Czornik M., "Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 2, Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka ", 2011
http://www.comune.mezzanamortigliengo.bi.it
http://www.ilborgodiparma.it/
http://europaconcorsi.com/

Full transcript