Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sosio ekonomiese kwessies deel 1

No description
by

Danette Nel

on 10 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sosio ekonomiese kwessies deel 1

Werkloosheid en 'n onproduktiewe
arbeidsmag.

INKLUSIWITEIT
Wette poog om 'n
meer inklusiewe
arbeidsmag te skep

Werkloosheid:
As hulle nie 'n redelike hoeveelheid werk binne 'n redelike hoeveelheid tyd kan voltooi nie.
'n Onproduktiewe arbeidsmag sal nie produksieteikens bepaal nie.
Ondernemings moet produksieteikens stel en behaal as hulle winsgewend wil wees.
Addisionele mense moet dan aangestel word om onproduktiewe werknemers se werk,teen bykomende koste, te doen.
'n Onproduktiewe arbeidsmag
Iemand is werkloos as hy/sy op soek is na werk
maar dit nie kry nie:
-tekort aan vaardighede en kwalifikasies
-aflegging a.g.v swak ekonomiese omstandighede.
-tekort aan werksgeleenthede.
Werkloose mense het gewoonlik baie min geld om te spandeer.
Werksgeleenthede word dan nie geskep nie.
Wette
Gelyke Indiensneming

>Elimineer onregverdige diskriminasie in
die werksplek.
>Bevorder gelyke geleenthede en
regverdige behandeling vir alle
werknemers.
>Verseker gelyke verteenwoordiging van
alle bevolkingsgroepe in die arbeidsmag.
Wet op gelyke indiensneming
Inklusiwiteit beteken dat daar teenoor niemand gediskrimineer mag word nie
Diskriminasie is wanneer iemand van iets uitgesluit word.
Wet op vaardigheids-
ontwikkeling
Regstellende aksie
Swart Ekonomiese Bemagtiging
en bree Gebaseerde Swart Ekonomiese
Bemagtiging. (BEE)
Vaardigheidsontwikkeling

>Die wet poog om vaardighede in die SA te ontwikkel.
>hoofsaaklik bereik deur die werksplek te gebruik as 'n aktiewe leeromgewing.
>As werkgewers opleiding aan werknemers bied, kwalifiseer hulle vir toelaes van die staat om vir die opleiding te betaal.
>Alhoewel bepalings en voorwaardes nagekom moet word,is dit tog 'n goeie inisiatief om werknemers op te lei en te bemagtig.
Regstellende aksie

>'n Beleid waarvolgens voorkeur gegee word aan voorheen benadeelde individue(VBI) wanneer werkgewers nuwe werknemers aanstel.
>Almal voor 1994.
Swart Ekonomiese Bemagtiging en Bree Gebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging
-Bevorder>die verspreiding van rykdom
onder swart mense.
>eienaarskap van ondernemings deur swart mens.
>die aanstelling van voorheen benadeelde individue in bestuursposte.
Beinvloed die onderneming soos:

~Ondernemings moes hulle beleide
aanpas om te voldoen aan wetgewing wat inklusiwiteit
bevorder.
~Slegs ondernemings>voldoen
>kan kwalifiseer vir staat-kontrakte.
~Kontrak is baie groot. Meer werknemers aanstel.
~Nie voldoen aan inklusiwiteit nie,
kan 'n boete betaal en nie vir
staatkontrakte oorweeg word nie.
Sosio-ekonomiese kwessies soos armoede en werkloosheid skep 'n bose kringloop.
Ondernemings kan nie groei en ontwikkel as mense nie geld spandeer nie.
'n Toename in uitgawes lei afname in wins.
Nie genoeg geld vir groei en ontwikkelig in nie, werksgeleenthede word nie geskep nie,
Beinvloed
sakebedrywighede
> Beperk groei en
ontwikkeling
>Verhoog
arbeidskoste
MIV/Vigs
Menslike Imuniteitsgebrek Virus > Vigs
Kroniese bloedsiekte wat die imuunstelsel
aantas.
Mense met Vigs is meet geneig om siektes op te doen.
Mense mag nie diskrimineer teenoor mense wat MIV/Vigs nie.
Vigs beinvloed produktiwiteit in die onderneming
Ondernemings moet dus beleide en strategiee opstel om MIV/Vigs te hanteer
MIV en Vigs beinvloed sakebedrywighede soos volg:
-Hoe afwesighede.
-Afname in die onderneming se arbeidsmag.
-Die werk word dan deur minder werknemers gedoen.
-Afname in die land se arbeidsmag, omdat die voorkomsyfer so hoog is in SA, verminder die siekte ook die arbeidsmag in die algemeen.
-Verhoogde werwingskoste.Nuwe kandidate moet gewerf word.
-Hoe koste van antretrovirale(ARV) medikasie.
-Plaas addisionele finansiele las op die onderneming.
MIV/Vigs
Bl.60
Bl.61
Bl.62
Full transcript