Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ALAY GAWA PARA SA KAPWA

No description
by

on 7 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ALAY GAWA PARA SA KAPWA

KONSEPTO NG PAGPAPAHALAGA
Likas sa mga Pilipino ang kahandaang tumulong sa kapwa. Malaki ang puwang ng kapwa sa kanyang puso. Ipinapakita natin ang ating kabutihang loob sa iba bilang manipestasyon ng kagandahang loob ng Diyos. Bumubukal sa ating puso ang pagamamahal natin hindi lamang sa sarili kundi maging sa kapwa at sa daigdig. Ito ang nag-uugnay sa atin bilang magkakapatid. Ang ganitong kabutihan ang nagdudulot ng kaligayahan sa ating puso. Gayundin naman ng kakaibang damdamin ng kasiyahan at kaalwanan ng pakiramdam. Mahalagang malinang pa natin ang mga tamang pamamaraan ng pagbubukas-loob at pagpapadama ng pagmamahal sa ating kapwa at daigdig. Isa itong mabisang paraan upang malutas ang mga suliranin at kahirapan sa ating bayan. Magsisilbing daan din ito sa ating pag-unlad bilang bansa.

PAGPAPAYAMAN NG KONSEPTO
ALAY GAWA PARA SA KAPWA
Sa ating pakikipag-ugnayan sa iba, kinakailangan ng pagmamalas ng ating pagmamahal at kagandahang loob. Pagmamahal ang siyang nagpapayabong at nagpapatingkad ng isang ugnayan. Kagandahang loob ang taguri sa lahat ng mabuti sa atin na nag-uugat sa pagmamahal sa ating mga puso. Masasalamin ito sa mga katangiang tulad g kabaitan, pagiging matulungin, maawain at mapagbigay sa kapwa. Likas sa bawat isa sa atin ang kabutihan. kinakailangan lamang na hubugin natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Walang limitasyon ang kabutihan at pagmamahal. Maaari mong ibahagi sa iba ang iyong oras o talento bilang pagpapakita ng iyong kabutihan.
KAHULUGAN
Ang kabutihan ng tao ay masasalamin sa kanyang:
paghahandog ng tulong sa abot ng makakaya

pagasasakripisyo para sa kapakanan ng iba

pagtulong sa kapwa nang walang kapalit

tapat at totoonhg pagpapakita ng pag-aalala at malasakit

bukas-loob na paglilingkod sa kapwasa gitna ng kahirapan

pag-aalay ng sarili upang mailigtas ang iba sa tiyak na kapahamakan

pagbabahagi ng panahon, oras at talento

pagiging magiliw sa pagtrato sa iba at mapagkawanggawa kahit na kanino, kilala man niya ito o isang istranghero.
*
*
*
*
*
*
*
*
Hindi rin maaaring ihiwalay ang kabutihan sa pagmamahal. Dahil ang pahtulong nang walang pagmamahal ay maituturing na pakitang tao lamang at pilit.

pagmamahal-prinsipyo na lumilikha at nagpapanatili ng ugnayan ng tao nang may dignidad at lalim.
Full transcript