Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organisk kemi

Kolföreningarnas kemi
by

Niklas Pinzke

on 17 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organisk kemi

Organisk kemi
Läran om kolföreningarnas kemi
Kolatomen har 6 protoner och lika många elektroner
Kolatomen
I kärnan finns de 6 protonerna och utanför kärnan får det först plats med två elektroner i det innersta skalet och därför har kol
fyra valenselektroner
Kolatomen bildar mycket sällan joner.
Den bildar kemiska föreningar.
På grund av de fyra valenselektronerna så kan kol binda till nästan vad som helst. Kolatomer förekommer i allt levande. Därför kallas också kolföreningarnas kemi för organisk kemi.
Kolatomer bildar inte joner
Man trodde först att man inte kunde tillverka organiska föreningar i laboratorier. Men den tyske kemisten Friedich Whöler visade år 1828 att detta var möjligt.
Rent kol förekommer i tre former
Diamant
I Diamant sitter kolatomerna i ett fast nätverk. Detta gör diamant till ett av de hårdaste ämnena i världen
Fullerener
Ett nästan helt nytt material. Forskarna som konstruerade fullerener fick nobelpriset 1996
I fulleren sitter kolatomerna som i en fotboll.
Grafit
I grafit sitter kolatomerna i samma skikt ihop men skikten sinsemellan glider lätt mot varann.
Kolväten
Alkaner
Det enklaste kolvätet är metan som består av en kolatom och fyra väteatomer. Varje streck motsvarar två elektroner som vätet och kolet delar på - elektronparbindning
Alkyner
Finns det trippelbindningar i kolkedjan kallas de alkyner - namnen slutar på -yn
Alkener
Finns det dubbelbindningar i kolkedjan kallas de alkener. Då delar två kolatomer på fyra elektroner.
Den kortaste och enklaste alkenen är eten
Metanserien
De 10 första kolvätena. De kallas med ett finare namn för alkaner

Olika sätt att skriva molekyler på
Isomerer
Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri
Båda molekylerna till höher har lika många kolatomer och lika många väteatomer
Alkener
Alkener innehåller en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomer. Alla slutar med ändelsen en.
Eten
Propen
Buten
Penten
Hexen
Hepten
Okten
Nonen
Deken
Alkyner
Alkyner innehåller en eller flera trippelbindningar mellan kolatomer. Alla slutar med ändelsen yn.
Etyn
Propyn
Butyn
Pentyn
Hexyn
Heptyn
Oktyn
Nonyn
Dekyn
Full transcript