Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego

No description
by

Asia Siemion

on 21 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego

Zespół Szkół nr 5 to znany
w mieście Ekonomiak.
Jesteśmy obecnie najlepszym technikum
w Ełku.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych olimpiadach,
dzięki którym zdobywają indeksy
na wyższe uczelnie.

Mieścimy się przy ulicy Sikorskiego 5.
Zdawalność matur
Technik handlowiec
Technik
informatyk
Cechy, które Ci pomogą:
Zespół Szkół nr 5
im. Karola Brzostowskiego
w Ełku


odporność na stres;
dobra organizacja;
umiejętność przekonywania
i negocjacji;
komunikatywność;
znajomość języków;
praca pod presją czasu.

Czego się nauczysz?
jak prowadzić własną działalność;
jak skutecznie prowadzić negocjacje handlowe;
nawiązywania kontaktów
z klientami;
obsługi rynku krajowego
i zagranicznego;
podejmowania racjonalnych
decyzji;
marketingowego zarządzania sprzedażą.
Gdzie znajdziesz pracę?
w małych i dużych firmach handlowych;
w sklepach i hipermarketach;
w firmach produkcyjnych
i usługowych;
jako przedstawiciel handlowy
firmy;
możesz prowadzić własną firmę handlową.
Ile możesz zarobić?
Technik
organizacji reklamy

łatwość nawiązywania kontaktów;
kreatywność;
odpowiedzialność i systematyczność
w działaniu;
umiejętność prowadzenia negocjacji;
stosowanie się do zasad prawa, etyki
i kultury zawodowej.


jak organizować oraz prowadzić sprzedaż produktów i usług reklamowych;
jak organizować oraz prowadzić kampanie reklamowe;
jak projektować oraz wykonywać środki reklamowe.

Cechy, które Ci pomogą:
Cechy, które Ci pomogą:
Czego się nauczysz?
agencje reklamowe na stanowisku
agenta reklamowego;
agencje public relations;
działy marketingu firm;
biura ogłoszeń i działy promocji;
studia graficzne;
domy medialne.

Gdzie znajdziesz pracę?
Ile możesz zarobić?
Technik
ekonomista
Cechy, które Ci pomogą:

umiejętność logicznego myślenia;
uzdolnienia matematyczne;
uczciwość;
rzetelność;
dokładność;
zdolność koncentracji uwagi;
odpowiedzialność i systematyczność w działaniu;
zainteresowania z dziedziny ekonomii, prawa, finansów.

Czego się nauczysz?
planować i prowadzić działalność gospodarczą;
obliczać podatki;
prowadzić sprawy kadrowo-płacowych;
prowadzić rachunkowości;
wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
obsługiwać programy komputerowe.

Gdzie
znajdziesz pracę?
urzędy;
biura księgowe;
banki;
sekretariaty;
biura maklerskie;
towarzystwa ubezpieczeniowe;
stowarzyszenia i fundacje;
własna firma.
Ile zarobisz?
zainteresowanie elektroniką
i techniką komputerową;
dokładność i systematyczność;
jasne i precyzyjne formułowanie myśli;
dobra koncentracja uwagi.

Czego się nauczysz?
jak posługiwać się systemami operacyjnymi;
jak projektować bazy danych
i ich oprogramowanie;
jak konfigurować sprzęt;
jak posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych,
w tym językiem SQL.

Gdzie znajdziesz
pracę?
studia graficzne i dźwiękowe;
firmy sprzedające sprzęt komputerowy;
studia telewizyjne i filmowe;
firmy tworzące oprogramowanie komputerowe;
własna działalność gospodarcza
w zakresie podstawowych usług informatycznych.
Ile zarobisz?
Technik logistyk
Cechy, które Ci pomogą:
dokładność;
zdolność analitycznego myślenia;
zdolności negocjacyjne
i organizacyjne;
umiejętność radzenia sobie
ze stresem;
otwartość na zmiany;
umiejętność współpracy w zespole.

Czego się nauczysz ?

przygotowywać oferty handlowe w zakresie świadczenia usług logistycznych;
dokonywanie wyboru dostawców towarów
na podstawie określonych wymagań;
przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych;
dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu;
dobieranie opakowań jednostkowych
i transportowych.

Gdzie znajdziesz
pracę?
stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie
w większości przedsiębiorstw
, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.
Ile zarobisz?
W naszej szkole oprócz
przedstawionych już przez nas kierunków
istnieją dwa profile
zaoczne.
Naukę na nich można podjąć po skończeniu szkoły średniej.

Są to:
technik administracji;
technik rachunkowości
.
Technik
administracji
Rozpoznaje on problemy klientów administracji publicznej oraz rozwiązuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Do jego zadań należy
sporządzanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego.

Może znaleźć prace w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m.in. w:
urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych
i gminnych;
firmach ubezpieczeniowych;
bankach;
urzędach skarbowych.
Technik
rachunkowości
Do jego zadań należy dokumentowanie operacji gospodarczych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przeprowadzanie analiz finansowych, rozliczanie wynagrodzeń oraz danin publicznych.
Może znaleźć pracę we wszystkich działach finansowych, m.in. w:
bankach;
instytucjach ubezpieczeniowych;
urzędach skarbowych;
urzędach administracji samorządowej i centralnej;
prywatnych firmach czy biurach rachunkowych.
Co się u nas dzieje?!
OTRZĘSINY
SPORT
IMPREZY
WYCIECZKI
Zdawalność egzaminów zawodowych
Full transcript