Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ETİK EĞİTİMİ

No description
by

ulviye süyüm

on 29 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ETİK EĞİTİMİ

Okullarda Etik Eğitimi
Okullarda Karakter Eğitimi
Öğrencilerin Etik Eğitiminde Öğretmenin Rolü

ETİK EĞİTİMİ
Etik nedir?
Etik , insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir (İnal, 1996,.43).
Etik, bir eğitim konusu mudur?
Etik eğitiminin amacı nedir ?
Etik eğitiminin amacı, insanları, ahlak üzerinde kendi kendine yargılama yapabilecek duruma getirmek olmalıdır.
Okullarda Etik Eğitimi
Son yıllarda okullarda etik eğitimine olan ilgi önemli derecede artmıştır. Sebepleri:

Toplumdaki ahlaki duyarlılıkların giderek azalması
Teknolojik gelişmelerden ve çevre ile ilgili sorunlardan kaynaklanan etik ikilemler
Bunlar;
Değerlerin netleşmesi ve kendine saygı geliştirme;
Etik karar verme ve
Karakter eğitimi hareketleridir (Johnson, 1999).
4.Öğrencilerin Etik Eğitiminde Öğretmenin Rolü
Etkili bir şekilde gerçekleştirildiğinde etik eğitimi üç amacın gerçekleştirilmesini sağlar (Kirrane, 1990, 53-60):

1.Etik eğitimi insanların kararlarda etik bir boyut olduğunu kavramalarına yardım eder.
2.Etik eğitimi bireylerin kişisel, örgütsel ve başkalarına ait değerleri anlamalarını sağlar.
3.Etik eğitimi, değerlerin iş yaşamındaki farklı seçenekler üzerindeki etkilerini tartmalarına yardım eder.
Carol Lewis etik eğitimini 2 şekilde ele alır:

1. İtaat Etiği
2. Doğruluk Etiği
Etik eğitiminde öğretmenin rolu ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.
Etik eğitiminde, geçtiğimiz yüzyılın son yarısında birbirini izleyen üç hareket göze çarpmaktadır.
Okullarda Karakter Eğitimi
Amerikan Program Geliştirme ve Deneti Derneği kaynaklarına göre karakter eğitimi, dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, özgürlük, eşitlik, saygı gibi temel insani değerlerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Karakter eğitimi öğrencilerin gerçek yaşamla yüz yüze gelmelerini sağlar ve onların eleştirel düşünerek sorumlu bir biçimde davranmalarına yardımcı olur (UIE, 2003).
Öğretmenlerin yetiştirilmesinde, etik ikilemler ve karmaşalar konusunda kendi rollerini doğru biçimde anlamaları önemlidir.

Diğer yandan sınıf içinde öğrencilerin etik açıdan gelişmeleri üzerinde öğretmen davranışlarının doğrudan ve dolaylı biçimde kaçınılmaz bir etkisi bulunmaktadır (Campbell, 1997, 212).
Karakterin Altı Direği
Güvenilirlik, saygı, sorumluluk, adalet,İlgi ve duyarlılık,
yurttaşlık
Karakter eğitiminde dört temel yaklaşımdan söz etmek mümkündür
1. Amigoluk Yaklaşımı:

Amigoluk yaklaşımı, çok renkli posterler, bayraklar, ilan tahtalarında her ay bir değer ya da erdemin ön plana çıkarılmasıdır.
2. Övgü ve ödül yaklaşımı:

Övgü ve ödül yaklaşımı, Skinner’in “olumlu pekiştireç” kavramını esas alır. Öğrencileri iyi şeyler yaparken yakalamayı amaçlar ve onları bu iyi davranışlarından dolayı övmeyi, ayrıcalıklı kılmayı ve ödüllendirme yöntemini kullanır.
3. Tanımla ve doldur yaklaşımı:

Bu yaklaşımda öğrencilerden bir değerler listesini ezberlemeleri ve her birini tanımlamaları istenir. Öğretmen sınıfta “Çocuklar dürüstlük ne anlama gelmektedir ?” gibi sorular sorarak küçük sınavlar yapar.
4.Formalitelere uymaya zorlama:

Bu tür karakter eğitimi yaklaşımında okul, öğrencilerin özel kural ve davranış standartlarına katı ve aynı biçimde uymaları üzerinde odaklaşır.
Öğretmenler birer ahlaki figür olarak değerleri iki biçimde öğrencilerine aktarırlar:

1) Formal olarak meziyetlerin öğretilmesi ya da öğüt verme biçiminde

2) Sınıf içerisinde etik bir örnek kişi olarak öğrencilerin sınıf içindeki davranışlarını ahlak eğitimi açısından gözden geçirmeyi bir yaşam biçimi olarak görmesidir.
Öğretmenler alçakgönüllülük, cesaret, tarafsızlık, empati, açık fikirlilik, adalet ve hayal gücü gibi niteliklere sahipseler sınıftaki etik uygulamalar güçlü ahlaki mesajlar taşır.
çUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Epö 777: Eğitim ve Öğretimde Etiksel Sorunlar Dersi
Hazırlayan: Ulviye SÜYÜM


TEŞEKKÜRLER...
Full transcript