Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Statsskick och utländska politiska system

No description
by

johannes svensson

on 6 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Statsskick och utländska politiska system

Statsskick och utländska politiska system
Lektion 2
Förra lektionen tittade vi på:

1. Vad en stat är för något

2. Vad ett politiskt system/statsskick innebär

3. Skillnaden mellan monarki och republik

4. Enhetsstat och unionsstat samt skillnaderna mellan dessa
Idag ska vi gå vidare med:

Varför de politiska systemen/statsskicken ser annorlunda ut från stat till stat?

Repetition demokrati och diktatur
Vilka faktorer påverkar utformningen av ett politiskt system?
1. Historia
2. Influenser/påtryckningar utifrån
4. Geografi, storlek på landet och befolkningen
3. Etnisk sammansättning
5. Politisk kultur och tradition
6. Politiska aktörer
Historiska erfarenheter av politiska system
Ett land ändrar sitt politiska system till hur det var tidigare för att det upplevdes bättre
Tysklands politiska system efter Nazismen, utformat så att samma sak inte ska ske igen
Influenser och påtrycknngar utifrån
USA:s politiska system har många länder tagit efter
Storbrittanien hade kolonier, när kolonierna blev fria försökte de efterlikna SB politiska system
Finns även länder som tvingats till ett visst politiskt system (Japan)
Folkets etniska sammansättning
Om en stat är etniskt homogen (enhetlig, likadan, samma folkslag) spelar det in på hur det politiska systemet ser ut
Många stater är inte homogena
Detta kan hanteras genom att exempelvis:
Ge folkgrupper ett visst självstyre
Exkludera (inte bry sig om) minoriteterna
Ge alla samma politiska rättigheter, så som det ser ut i Sverige!
Politiska aktörer
Geografi
Politisk kultur och tradition
De individer eller partier som utformat de politiska systemen har satt sin prägel på det
Hur stort är landet och hur många människor bor i landet påverkar såklart också (jmf Kina och Island)
Hur befolkningens värderingar och uppfattningar kring politik ser ut
Varför ska vi bry oss om hur det ser ut i andra stater? Varför ska vi lära oss om olika politiska system?
Den mest grundläggande skillnaden mellan statsskick är om staten är demokratisk eller ej!
Demokrati
Val: fria, hemliga, regelbundna
Politiska fri och rättigheter
Rättsstaten fungerar
Mänskliga rättigheter
Lika rösträtt
Mötesfrihet
Organisationsfrihet
Yttrandefrihet
Diktatur
Valfusk
Begränsade fri och rättigheter
Censur
Korruption
Begränsad yttrandefrihet
Kontrollsamhälle/ övervakning
Gruppuppgift, redovisning nästa lektion!
- Att hålla en kortare genomgång cirka (5-10 minuter)
-Grupp 1: Parlamentarism
-Grupp 2: Presidentialism, Semipresidentialism
-Grupp 3: Proportionellt valsystem
-Grupp 4: Majoritärt valsystem, Blandsystem
-Grupp 5: Vertikal maktdelning = Enhetsstat, Federation, Konfederation
Uppgiften är att tillsammans i gruppen läsa de sidorna som berör ert område. Plocka ut de viktigaste delarna samt agera lärare och redogöra för resten av klassen för det ni lärt er.
Full transcript