Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Кафедра мультимедійних

No description
by

Anastasia Kovbasenko

on 30 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Кафедра мультимедійних

Кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну
Реклама
і
зв'язки з громадськістю

Видавнича діяльність і медіаредагування
Журналістика та соціальні комунікації
3 курс
2 курс
3 курс
4 курс
- вміння формувати особистісно-орієнтований контент для новітніх медій;
- формування навичок оптимізації контенту для конвергентних медій;
- організація роботи онлайн-редакції та контроль вчасного подання матеріалів;
- навички опрацювання вербального контенту: правила виділення, тегування в тексті, види тексту, формулювання заголовкового комплексу для медіа на різних платформах;
- оволодіння новітніми технологіями поширення та публікації мультимедійного контенту;
- вміння аналізувати потреби аудиторії в конкретній темі, обирати матеріал з редакційного портфелю для конкретної рубрики в рамках відведеного часу та бюджету;
- оволодіння методиками оцінки та перевірки якості контенту (оригінальність, достовірність, авторство) відповідними програмними засобами.
Редактор нових медіа
Шевченко Вікторія Едуардівна
Графічна інтерпретація інформації
Шевченко Вікторія Едуардівна
В межах цієї дисципліни студенти отримають знання про новітні технології створення журналістських повідомлень та базові принципи візуалізації даних, принципи побудови візуальної ідентичності та еволюцію медіадизайну в контексті технологічного процесу.
Також студенти отримають такі уміння :
збирати, аналізувати та презентувати дані для видавничого проекту;
застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
використовувати візуальні акценти відповідно до поставленого завдання.

Журналістика даних
Шевченко Вікторія Едуардівна
Інтернет-журналістика
Ситник Олексій Валерійович
Студенти навчаться розуміти роль кольору в інформаційному середовищі та застосовувати колір і колірні сполучення відповідно до поставлених завдань. В межах дисципліни з’ясується вплив кольору на сприйняття інформації.
Студент отримає знання про:
колірні моделі;
семантичне значення кольорів та їх сполучень;
психологічні особливості сприйняття кольору.

Кольористика
Студентів навчать розуміти особливості візуальних методів впливу у рекламі та структури реклами різних видів і значення окремих складників. Також студенти будуть знати елементи, що визначають корпоративний стиль та як створювати іміджеву продукцію організації (фірми).
Студенти отримають такі компетенції та знання:
• застосування композиційних законів у рекламі.
• знати візуальні засоби та види композиції;
• встановлювати взаємозв’язок елементів у просторі рекламного оголошення.

Майстер-клас
з дизайну реклами
Медіастартап
Захарченко Артем Петрович
Студент отримає знання про візуальні особливості створення різних типів видань. Результатом курсу буде отримання таких знань:
• концептуальному мисленню, яке втілюється у проектуванні видань;
• підвалини знань про побудову видання;
• ергономічне оформлення видання у відповідності з поставленими завданнями, змістом і привабливістю;
Візуалізація
журналістського тексту
Філоненко Данило Валерійович
Дисципліна передбачає знайомство з передовим досвідом науки про візуальні комунікації — соціологічними, психологічними та культурологічними аспектами візуальної мови ЗМІ. Значна увага приділяється розвитку творчого мислення, а також в її прикладних аспектах.
Студенти отримають такі компетенції та знання:
• З історії мистецтва, культури видання, композиції;
• методи виробництва різних видів медіа продукції;
• вивчення типографіки, знання з видів і еволюції шрифтів, їх застосування для конкретних цілей і конкретних видів медіа продукції.

Медіадизайн
Фомішина Ольга Валеріївна
Мультимедійний новинний портал
Метою дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними мультимедійними технологіями у ЗМІ, медіаплатформами, веб-технологіями, трансформаційними процесами.
Студенти дізнаються про:
• роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку новинних порталів;
• організацією діяльності редакції новинних порталів, оптимізації її роботи, побудови стратегії розвитку;
• особливості планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах.

У межах вивчення даної дисципліни студенти аналізують сучасні тексти мас-медій із точки зору використання в них прецедентних текстів ‒ загальновідомої інформації, пов’язаної з культурною спадщиною народу та актуальними висловами.
На заняттях студенти зможуть розвинути такі навички:
• образне мислення та вчаться добирати альтернативні заголовки;
• обігравати зміст статті, додавати прикладів із класичної літератури.

Прецедентні тексти
в крос-медійній комунікації
Іщук Наталія Михайлівна
В межах цієї дисципліни студенти отримають навички опрацювання вербального контенту: правила виділення, тегування в тексті, види тексту, формулювання заголовкового комплексу для медіа на різних платформах.
Буде отримано такі знання та вміння:
• особливостей сприйняття інформації у різних форматах медіа;
• організувати і контролювати вчасне подання матеріалів;
• оцінювати якість інформаційного контенту (оригінальність, достовірність, авторство) відповідними програмними засобами.

Редактор нових медій
Під час вивчення дисципліни студенти вивчають інструментарій та можливості програм растрової (Adobe Photoshop) та векторної графіки (Adobe Illustrator), ознайомлюються з принципами комп’ютерного опрацювання різних видів зображень.
Студенти отримають такі практичні навички:
• оформлення різної друкованої та рекламної продукції;
• створення колажів та фотомонтажів;
• розробки логотипів та фірмового стилю.

Редакторсько-видавничий фах:
комп'ютерна графіка
Дисципліна має на меті навчити студента аналізувати текстові та графічні матеріали та визначати відповідність їхніх параметрів типу видання. Важливою частиною дисципліни є навичка виділяти елементи архітектоніки друкованих видань
Студент буде уміти:
створювати ефективні публікації;
застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
працювати з модульною сіткою.
Фахова практична дисципліна передбачає вивчення основ і жанрів інтернет-журналістики, принципів поширення інформації в мережі, практики написання ефективних текстів для інтернет-видань та правил роботи із інтернет-аудиторією. Дисципліна включає в себе потужний практичний модуль зі створення інтернет медіа ресурсів різного типу (блог, лонгрид, лендинг, динамічний інформаційний/новинний сайт тощо). Одночасно в межах дисципліни студенти вивчають основи html та css, а також основи роботи із системами управління контентом CMS Wordpress або Joomla. Студенти здобувають практичний досвід зі створення власного інтернет ресурсу, вчаться адмініструвати та модерувати його, а також працювати із хостингом, підключати домени, впроваджувати SMM та SEO. Результатом вивчення дисципліни студентом стає самостійно створений мережевий ресурс, на якому опубліковані власні чи колективні журналістські матеріали і який має певну читацьку аудиторію.
Шевченко Вікторія Едуардівна
Шевченко Вікторія Едуардівна
Ситник Олексій Валерійович
Ситник Олексій Валерійович
Іщук Наталія Михайлівна
Даний курс призначений для оволодіння студентами технологією представлення інформації. Уміння професійно представляти інформацію - важлива якість фахівця медіагалузі.
В результаті вивчення даного курсу студенти зможуть:
• розробляти концепцію і структуру презентації відповідно до поставлених завдань;
• робити ефективні презентації перед різними аудиторіями;
• використовувати технічні засоби для ефективної презентації.

Технологія презентації
Зелінська Анастасія Андріївна
Художньо-технічне оформлення
Шевченко Вікторія Едуардівна
Дисципіна за вибором
Фахова практична дисципліна для студентів-журналістів, яка передбачає вивчення основ і жанрів інтернет-журналістики, принципів поширення інформації в мережі, практики написання ефективних текстів для інтернет-видань та правил роботи із інтернет-аудиторією. Дисципліна включає в себе потужний практичний модуль зі створення інтернет медіа ресурсів різного типу (блог, лонгрид, лендинг, динамічний інформаційний/новинний сайт тощо). Одночасно в межах дисципліни студенти вивчають основи html та css, а також основи роботи із системами управління контентом CMS Wordpress або Joomla.
Студенти здобувають практичний досвід зі створення власного інтернет ресурсу, вчаться адмініструвати та модерувати його, а також працювати із хостингом, підключати домени, впроваджувати SMM та SEO.
Студент зможе:
самостійно створювати мережевий ресурс, на якому опубліковані власні чи колективні журналістські матеріали і який має певну читацьку аудиторію.
розробляти, наповнювати, модерувати, публікувати, поширювати, адмініструвати веб-ресурси;
здійснювати пошукову оптимізацію сайту (SEO)
працювати із платформами для електронних видань;
створювати лендінги, лонгріди, візуалізацію журналістського тексту в мережі, тощо;
створювати складні сайти на базі CMS;
працювати із сучасними системами управління контенту CMS;
підключати мережеві ресурси, блоги до системи веб-аналітики та рейтингів;
писати текси для конвергентних медій в усіх актуальних жанрах;
Жанри в інтернет-медіа
Веб-дизайн та html-програмування
Ситник Олексій Валерійович
В межах цієї дисципліни студенти отримають навички опрацювання вербального контенту: правила виділення, тегування в тексті, види тексту, формулювання заголовкового комплексу для медіа на різних платформах.
Буде отримано такі знання та вміння:
• особливостей сприйняття інформації у різних форматах медіа;
• організувати і контролювати вчасне подання матеріалів;
• оцінювати якість інформаційного контенту (оригінальність, достовірність, авторство) відповідними програмними засобами.

Редактор нових медіа
Метою дисципліни є навчити студентів розуміти закономірності висвітлення соціальних проблем у суспільстві засобами нових медіа, розширити розуміння особливостей візуальної складової ресурсів соціальної проблематики, акцентувати увагу на мультимедійних аспектах створення новітніх соціальних ЗМІ.
Видання на соціальну тематику
Філоненко Данило Валерійович
Студент отримає знання про візуальні особливості створення різних типів видань. Результатом курсу буде отримання таких знань:
• концептуальному мисленню, яке втілюється у проектуванні видань;
• підвалини знань про побудову видання;
• ергономічне оформлення видання у відповідності з поставленими завданнями, змістом і привабливістю;
Візуалізація журналістського тексту
Дисципліна має на меті навчити студента аналізувати текстові та графічні матеріали та визначати відповідність їхніх параметрів типу видання. Важливою частиною дисципліни є навичка виділяти елементи архітектоніки друкованих видань
Студент буде уміти:
створювати ефективні публікації;
застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
працювати з модульною сіткою.
Графічна інтерпретація інформації
В межах цієї дисципліни студенти отримають знання про новітні технології створення журналістських повідомлень та базові принципи візуалізації даних, принципи побудови візуальної ідентичності та еволюцію медіадизайну в контексті технологічного процесу.
Також студенти отримають такі уміння :
збирати, аналізувати та презентувати дані для видавничого проекту;
застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
використовувати візуальні акценти відповідно до поставленого завдання.

Журналістика даних
Студент має дізнатися про специфіку всіх стадій підготовки і запуску власного інтернет-медіа та підготовки стартового контенту і первинної промоції ресурсу.
Студент отримає такі знання та навички:
• розробки і формулювання концепції інтернет-медіа;
• обрання технічних характеристик при створенні ресурсу;
• основи залучення аудиторії до ресурсу

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними мультимедійними технологіями у ЗМІ, медіаплатформами, веб-технологіями, трансформаційними процесами.
Студенти дізнаються про:
• роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку новинних порталів;
• організацією діяльності редакції новинних порталів, оптимізації її роботи, побудови стратегії розвитку;
• особливості планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах.

Ситник Олексій Валерійович
Аналітична журналістика
Захарченко Артем Петрович
Писати якісні і об'єктивні аналітичні матеріали вміє далеко не кожен журналіст. Адже треба до важливих суспільних проблем застосувати, фактично, науковий підхід, з'ясувати причини і наслідки відомих подій, а потім викласти логічні побудови у читабельній формі. Спецкурс "Аналітична журналістика" має навчити вас робити це на практиці.
Філоненко Данило Валерійович
Шевченко Вікторія Едуардівна
Шевченко Вікторія Едуардівна
Студенти навчаться розуміти роль кольору в інформаційному середовищі та застосовувати колір і колірні сполучення відповідно до поставлених завдань. В межах дисципліни з’ясується вплив кольору на сприйняття інформації.
Студент отримає знання про:
• колірні моделі;
• семантичне значення кольорів та їх сполучень;
• психологічні особливості сприйняття кольору.
Кольористика
Шевченко Вікторія Едуардівна
Студентів навчать розуміти особливості візуальних методів впливу у рекламі та структури реклами різних видів і значення окремих складників. Також студенти будуть знати елементи, що визначають корпоративний стиль та як створювати іміджеву продукцію організації (фірми).
Студенти отримають такі компетенції та знання:
• застосування композиційних законів у рекламі.
• знати візуальні засоби та види композиції;
• встановлювати взаємозв’язок елементів у просторі рекламного оголошення.

Майстер-клас
з дизайну реклами
Шевченко Вікторія Едуардівна
Медіастартап
Захарченко Артем Петрович
Дисципліна передбачає знайомство з передовим досвідом науки про візуальні комунікації — соціологічними, психологічними та культурологічними аспектами візуальної мови ЗМІ. Значна увага приділяється розвитку творчого мислення, а також в її прикладних аспектах.
Студенти отримають такі компетенції та знання:
• З історії мистецтва, культури видання, композиції;
• методи виробництва різних видів медіа продукції;
• вивчення типографіки, знання з видів і еволюції шрифтів, їх застосування для конкретних цілей і конкретних видів медіа продукції.

Медіадизайн
Фомішина Ольга Валеріївна
Мультимедійний новинний портал
Ситник Олексій Валерійович
Дисципліна передбачає вивчення цілого блоку практичних умінь і навиків щодо створення авторських, текстових, мультимедійних блогів, відеоблогів, підкастів тощо. Значну увагу приділено вивченню специфіки різних платформ для блогінгу, інструментарію поширення і промоції матеріалів у соцмережах, принципів побудови контенту, аналітика аудиторії, пошук власного стилю до творення контенту. У ході дисципліни на реальних прикладах розглядається та аналізується існуючий досвід створення і популяризація контенту у блогосфері, методи маніпуляції, прийоми по приверненню уваги і формування власної аудиторії тощо. Розглядаються різноманітні шляхи монетизації контенту блогів відповідно до жанрової особливості та тематики."
Блогосфера та блогінг як інструменти просування
Горлач Дмитро Анатолійович
Редактор нових медій
Ситник Олексій Валерійович
Під час вивчення дисципліни студенти вивчають інструментарій та можливості програм растрової (Adobe Photoshop) та векторної графіки (Adobe Illustrator), ознайомлюються з принципами комп’ютерного опрацювання різних видів зображень.
Студенти отримають такі практичні навички:
• оформлення різної друкованої та рекламної продукції;
• створення колажів та фотомонтажів;
• розробки логотипів та фірмового стилю.

Редакторсько-видавничий фах:
комп'ютерна графіка
Іщук Наталія Михайлівна
Під час вивчення дисципліни студенти вивчають інструментарій та можливості програм растрової (Adobe Photoshop) та векторної графіки (Adobe Illustrator), ознайомлюються з принципами комп’ютерного опрацювання різних видів зображень.
На заняттях студенти розвивають естетичний смак, займаються дизайном, практикуються оформлювати різну друковану, у тому числі й рекламну продукцію,створюють колажі, фотомонтажі, розробляють логотипи, фірмовий стиль, оформлюють обкладинки видань різних типів і призначення.
Редакторсько-видавничий фах:
комп'ютерна графіка
Іщук Наталія Михайлівна
Технології ефективної комунікації
Дисципліна передбачає вивчення основних принципів які сприяють ефективності комунікації та технологій що їх забезпечують. Зокрема технологій для автоматизованого опрацювання текстів та систематизації інформації.
Студенти отримають знання та розуміння особливостей:
• передачі та спільної роботи над контентом;
• систем управління контентом;
• сервісів для оперативного опрацювання відео- та аудіоконтенту.

Фомішина Ольга Валеріївна
Студент отримає знання про технічні параметри видання, їх відповідність виду видання, редакційні та поліграфічні вимоги до текстової, зображальної частини видання, послідовність редакційного опрацювання авторського оригіналу, сутність кожного виду роботи художнього та технічного редакторів;
За результатами дисципліни студент буде вміти :
• скласти план-проект оформлення друкованого видання;
• редагувати авторський оригінал з художнього та технічного боку;
• створювати ескізи і оцінювати пробні відбитки обкладинок, палітурок, титульних елементів, спускних та кінцевих сторінок;
Художньо-технічне оформлення
Шевченко Вікторія Едуардівна
3 курс
2 курс
Дисципліна за вибором
Комплексний підхід до вивчення цієї дисципліни студентами сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності, відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня та професійних компетенціям, адже діяльність сучасного засобу масової інформації – газети, журналу, телевізійного каналу чи інтернет видання – важко уявити без редактора. Поєднуючи в собі творчі та управлінські функції, редактор очолює авторський колектив видання, формує його концепцію, відповідає за позицію на медіаринку та в інформаційному просторі.
Робота редактора мультимедійних видань засобів масової інформації тісно пов’язана з обробкою даних і наданням інформаційних послуг. Фактично, йдеться про інформаційне посередництво з дуже широким набором новітніх медіаінструментів, адже часто доводиться працювати одночасно з кількома проектами з різною цільовою аудиторією, перебудовуючись у створенні контенту для телебачення, друкованих засобів масової інформації й Інтернету.
Така багатозадачність професії вимагає високого ступеня підготовки фахівця. Саме тому дисципліна умовно поділяється на 3 змістові модулі. У першому модулі "Кросмедійне виробництво ЗМІ" детально розглядаються техніки та технології створення мультимедійного контенту, адміністрування, модерування медій, аудіо і відеомонтаж, компілювання технологій тощо. Другий модуль "Редакторська підготовка мультимедійного контенту ЗМІ" покликаний висвітлити основні методики редакторського опрацювання мультимедійного контенту, копірайтинг, рерайтинг, системи автоматизованого опрацювання текстів - визначення семантичного ядра, автоматизована перевірка синтаксису, правопису, унікальності тексту, рівнів складності текстів відповідно цільовому призначенню і аудиторії тощо. Заключний, третій модуль "Проектування інформаційної системи мультимедійних ЗМІ" розкриває значення ІА, UI та UX дизайну, архітектоніки ЗМІ, інфографіки, журналістики даних, юзабіліті, та основи SEO і SMM, а також висвітлює принципи складання та розробка стратегій, бізнес-планів тощо.
Редагування і рерайтинг новинного контенту
Кросмедійне виробництво ЗМІ
Ситник Олексій Валерійович
Візуалізація журналістського тексту
Філоненко Данило Валерійович
Студент отримає знання про візуальні особливості створення різних типів видань. Результатом курсу буде отримання таких знань:
• концептуальному мисленню, яке втілюється у проектуванні видань;
• підвалини знань про побудову видання;
• ергономічне оформлення видання у відповідності з поставленими завданнями, змістом і привабливістю;
Дисципліна має на меті навчити студента аналізувати текстові та графічні матеріали та визначати відповідність їхніх параметрів типу видання. Важливою частиною дисципліни є навичка виділяти елементи архітектоніки друкованих видань
Студент буде уміти:
створювати ефективні публікації;
застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
працювати з модульною сіткою.
Графічна інтерпретація інформації
Шевченко Вікторія Едуардівна
В межах цієї дисципліни студенти отримають знання про новітні технології створення журналістських повідомлень та базові принципи візуалізації даних, принципи побудови візуальної ідентичності та еволюцію медіадизайну в контексті технологічного процесу.
Також студенти отримають такі уміння :
збирати, аналізувати та презентувати дані для видавничого проекту;
застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
використовувати візуальні акценти відповідно до поставленого завдання.
Журналістика даних
Шевченко Вікторія Едуардівна
Фахова практична дисципліна передбачає вивчення основ і жанрів інтернет-журналістики, принципів поширення інформації в мережі, практики написання ефективних текстів для інтернет-видань та правил роботи із інтернет-аудиторією. Дисципліна включає в себе потужний практичний модуль зі створення інтернет медіа ресурсів різного типу (блог, лонгрид, лендинг, динамічний інформаційний/новинний сайт тощо). Одночасно в межах дисципліни студенти вивчають основи html та css, а також основи роботи із системами управління контентом CMS Wordpress або Joomla. Студенти здобувають практичний досвід зі створення власного інтернет ресурсу, вчаться адмініструвати та модерувати його, а також працювати із хостингом, підключати домени, впроваджувати SMM та SEO. Результатом вивчення дисципліни студентом стає самостійно створений мережевий ресурс, на якому опубліковані власні чи колективні журналістські матеріали і який має певну читацьку аудиторію.
Інтернет-журналістика
Ситник Олексій Валерійович
Студенти навчаться розуміти роль кольору в інформаційному середовищі та застосовувати колір і колірні сполучення відповідно до поставлених завдань. В межах дисципліни з’ясується вплив кольору на сприйняття інформації.
Студент отримає знання про:
колірні моделі;
семантичне значення кольорів та їх сполучень;
психологічні особливості сприйняття кольору.
Кольористика
Шевченко Вікторія Едуардівна
Студентів навчать розуміти особливості візуальних методів впливу у рекламі та структури реклами різних видів і значення окремих складників. Також студенти будуть знати елементи, що визначають корпоративний стиль та як створювати іміджеву продукцію організації (фірми).
Студенти отримають такі компетенції та знання:
• застосування композиційних законів у рекламі.
• знати візуальні засоби та види композиції;
• встановлювати взаємозв’язок елементів у просторі рекламного оголошення.

Майстер-клас
з дизайну реклами
Шевченко Вікторія Едуардівна
Студент має дізнатися про специфіку всіх стадій підготовки і запуску власного інтернет-медіа та підготовки стартового контенту і первинної промоції ресурсу.
Студент отримає такі знання та навички:
• розробки і формулювання концепції інтернет-медіа;
• обрання технічних характеристик при створенні ресурсу;
• основи залучення аудиторії до ресурсу
Медіастартап
Захарченко Артем Петрович
Дисципліна передбачає знайомство з передовим досвідом науки про візуальні комунікації — соціологічними, психологічними та культурологічними аспектами візуальної мови ЗМІ. Значна увага приділяється розвитку творчого мислення, а також в її прикладних аспектах.
Студенти отримають такі компетенції та знання:
• З історії мистецтва, культури видання, композиції;
• методи виробництва різних видів медіа продукції;
• вивчення типографіки, знання з видів і еволюції шрифтів, їх застосування для конкретних цілей і конкретних видів медіа продукції.

Медіадизайн
Фомішина Ольга Валеріївна
Метою дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними мультимедійними технологіями у ЗМІ, медіаплатформами, веб-технологіями, трансформаційними процесами.
Студенти дізнаються про:
• роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку новинних порталів;
• організацією діяльності редакції новинних порталів, оптимізації її роботи, побудови стратегії розвитку;
• особливості планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах.

Мультимедійний новинний портал
Ситник Олексій Валерійович
У межах вивчення даної дисципліни студенти аналізують сучасні тексти мас-медій із точки зору використання в них прецедентних текстів ‒ загальновідомої інформації, пов’язаної з культурною спадщиною народу та актуальними висловами.
На заняттях студенти зможуть розвинути такі навички:
• образне мислення та вчаться добирати альтернативні заголовки;
• обігравати зміст статті, додавати прикладів із класичної літератури.

Прецедентні тексти
в крос-медійній комунікації
Іщук Наталія Михайлівна
Технології ефективної комунікації
Дисципліна передбачає вивчення основних принципів які сприяють ефективності комунікації та технологій що їх забезпечують. Зокрема технологій для автоматизованого опрацювання текстів та систематизації інформації.
Студенти отримають знання та розуміння особливостей:
• передачі та спільної роботи над контентом;
• систем управління контентом;
• сервісів для оперативного опрацювання відео- та аудіоконтенту.

Фомішина Ольга Валеріївна
Студент отримає знання про технічні параметри видання, їх відповідність виду видання, редакційні та поліграфічні вимоги до текстової, зображальної частини видання, послідовність редакційного опрацювання авторського оригіналу, сутність кожного виду роботи художнього та технічного редакторів;
За результатами дисципліни студент буде вміти :
• скласти план-проект оформлення друкованого видання;
• редагувати авторський оригінал з художнього та технічного боку;
• створювати ескізи і оцінювати пробні відбитки обкладинок, палітурок, титульних елементів, спускних та кінцевих сторінок;
Художньо-технічне оформлення
Шевченко Вікторія Едуардівна
Магістратура
Дисципліна передбачає розуміння законів дизайну і композиції, шрифтознавства, комунікаційних технологій, Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення
Студент отримає знання та розуміння:
• візуальних методів впливу у рекламі;
• структури реклами різних видів і значення окремих складників;
• елементів, що визначають корпоративний стиль; створювати іміджеву продукцію організації (фірми).

Дизайн реклами
Аналітика інтернет-медіа
Шевченко Вікторія Едуардівна
Захарченко Артем Петрович
Писати якісні і об'єктивні аналітичні матеріали вміє далеко не кожен журналіст. Адже треба до важливих суспільних проблем застосувати, фактично, науковий підхід, з'ясувати причини і наслідки відомих подій, а потім викласти логічні побудови у читабельній формі. Спецкурс "Аналітична журналістика" має навчити вас робити це на практиці.
Студент має дізнатися про специфіку всіх стадій підготовки і запуску власного інтернет-медіа та підготовки стартового контенту і первинної промоції ресурсу.
Студент отримає такі знання та навички:
• розробки і формулювання концепції інтернет-медіа;
• обрання технічних характеристик при створенні ресурсу;
• основи залучення аудиторії до ресурсу

- вміння формувати особистісно-орієнтований контент для новітніх медій;
- формування навичок оптимізації контенту для конвергентних медій;
- організація роботи онлайн-редакції та контроль вчасного подання матеріалів;
- навички опрацювання вербального контенту: правила виділення, тегування в тексті, види тексту, формулювання заголовкового комплексу для медіа на різних платформах;
- оволодіння новітніми технологіями поширення та публікації мультимедійного контенту;
- вміння аналізувати потреби аудиторії в конкретній темі, обирати матеріал з редакційного портфелю для конкретної рубрики в рамках відведеного часу та бюджету;
- оволодіння методиками оцінки та перевірки якості контенту (оригінальність, достовірність, авторство) відповідними програмними засобами.
Студент отримає знання про технічні параметри видання, їх відповідність виду видання, редакційні та поліграфічні вимоги до текстової, зображальної частини видання, послідовність редакційного опрацювання авторського оригіналу, сутність кожного виду роботи художнього та технічного редакторів;
За результатами дисципліни студент буде вміти :
• скласти план-проект оформлення друкованого видання;
• редагувати авторський оригінал з художнього та технічного боку;
• створювати ескізи і оцінювати пробні відбитки обкладинок, палітурок, титульних елементів, спускних та кінцевих сторінок;

В межах цього предмету студенти дізнаються про різні техніки та технології створення, редагування контенту для різних медіа-платформ, навчаться організувати роботу кросмедійної редакції.
Також студенти отримають такі уміння :
• редагування, підготовка та публікація аудіо- та відеоматеріалів;
• знання систем автоматизованого опрацювання тексту (визначення семантичного ядра, автоматизована перевірка синтаксису, правопису, унікальності тексту, рівнів складності текстів відповідно цільовому призначенню і аудиторії тощо);
• розуміння ІА, UI та UX дизайну, архітектоніки конвергентних ЗМІ.
Мультимедійний редактор ЗМІ: Редагування і рерайтинг новинного контенту
Шевченко Вікторія Едуардівна
В межах цього предмету студенти дізнаються про різні техніки та технології створення, редагування контенту для різних медіа-платформ, навчаться організувати роботу кросмедійної редакції.
Також студенти отримають такі уміння :
• редагування, підготовка та публікація аудіо- та відеоматеріалів;
• знання систем автоматизованого опрацювання тексту (визначення семантичного ядра, автоматизована перевірка синтаксису, правопису, унікальності тексту, рівнів складності текстів відповідно цільовому призначенню і аудиторії тощо);
• розуміння ІА, UI та UX дизайну, архітектоніки конвергентних ЗМІ.
Мультимедійний редактор ЗМІ: Редагування і рерайтинг новинного контенту
Шевченко Вікторія Едуардівна
В межах цього предмету студенти дізнаються про різні техніки та технології створення, редагування контенту для різних медіа-платформ, навчаться організувати роботу кросмедійної редакції.
Також студенти отримають такі уміння :
• редагування, підготовка та публікація аудіо- та відеоматеріалів;
• знання систем автоматизованого опрацювання тексту (визначення семантичного ядра, автоматизована перевірка синтаксису, правопису, унікальності тексту, рівнів складності текстів відповідно цільовому призначенню і аудиторії тощо);
• розуміння ІА, UI та UX дизайну, архітектоніки конвергентних ЗМІ.
Мультимедійний редактор ЗМІ: Редагування і рерайтинг новинного контенту
Шевченко Вікторія Едуардівна
В межах цієї дисципліни студенти отримають знання про новітні технології створення журналістських повідомлень та базові принципи візуалізації даних, принципи побудови візуальної ідентичності та еволюцію медіадизайну в контексті технологічного процесу.
Також студенти отримають такі уміння :
• збирати, аналізувати та презентувати дані для видавничого проекту;
• застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
• використовувати візуальні акценти відповідно до поставленого завдання.

Семіотичні методи дослідження в науці про соціальні комунікації
Шевченко Вікторія Едуардівна
Full transcript