Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BLOK WSCHODNI W LATACH 60. I 70.

No description
by

Małgorzata Mitula

on 2 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BLOK WSCHODNI W LATACH 60. I 70.

BLOK WSCHODNI W LATACH 60. I 70.
RZĄDY CHRUSZCZOWA
Po objęciu władzy Chruszczow prowadził politykę stopniowej destalinizacji.
Podstawowym celej jego władzy stało się włączenie Jugosławii do obozu państw komunistycznych podporządkowanych Moskwie.
Podczas XX Zjazdu KPZR, jedną z decyzji było uznanie możliwości pokojowej współistnienia dwóch przeciwstawnych bloków. Jednak nie oznaczało to rezygnacji z walki o wprowadzenie komuznimu na całym świecie oraz z toczenia sporu ideologicznego.
Nie powiodły się próby reform gospodarczych, natomiast sukcesy odnotowano w dziedzninie badań kosmicznych.
PODBÓJ KOSMOSU
KRYZYS KUBAŃSKI
Dojście do władzy Fidela Castro w 1959 r
Castro wprowadza reformy społeczne i gospodarcze
Sojusz Kuby z ZSRR
Usa zrywa kontakty z Kubą
Przegrana inwazja na Zatokę Świń Kubańczyków 17 kwietnia 1961r -ZSRR grozi USA zrzuceniem rakiet na ich tereny
Kennedy blokuje Kubę w październiku 1961
Ustąpienie Chruszczowa od ataku
Zażegnanie kryzysu kubańskiego oraz utworzenie
gorącej linii pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem
Przygotowali:
Małgorzata Mitula
Mikołaj Wietrzykowski
Źródła:
Podręcznik, Książki, Internet

Nikita Chruszczow
Nikita Chruszczow(1894-1971)-sowiecki działacz komunistyczny,
od 1939 seksetarz partii komunistycznej na Ukrainie,
a w latach 1953-1964 sekretarz
I sekretarz Komitetu Centralnego Komunistyczne Partii Związku Radzieckiego i premier ZSRR w latach 1958-1964.
1969
1972
1998
1974
1961
1957
Lipiec
Amerykańscy astronauci Neil Armstrong i Edwin "Buzz" Aldrin (Apollo 11) zostają pierwszymi ludźmi na księżycu.
Marzec
Na pokładzie Pioneera X umieszczono tabliczkę dla istot pozaziemskich.
Lipiec
Połączenie na orbicie dwóch pojazów kosmicznych.
Listopad
Początek budowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, kosmonauci pojawią się na niej w 2000 r.
Październik
ZSRR wystrzeliwuje pierwszego satelitę, Sputnik 1.

Kwiecień
Gagarin zostaje pierwszym człowiekiem w kosmosie, wykonując 108-minutowy lot na pokładzie pojazdu Wostok-1
3 listopada
Rosyjski pies Łajka zostaje pierwszym zwierzęciem, które poleciało w kosmos. Niestety zdycha na pokładzie Sputnika 2.
Maj
Prezydent USA John Kennedy uruchamia program Apollo, który przewiduje postawienie człowieka na Księżycu przed końcem dekady. Amerykanin Alan Shepard odbywa 15-minutowy lot kosmiczny na pokładzie Merkurego.
Castro w Call of Duty Black Ops
ZSRR POD RZĄDAMI BREŻNIEWA
W 1964 r. odwołano I sekretarza partii którym był Nikita Chruszczow. Jego następcą i nowym sekretarzem KPZR został Leonid Breżniew.
Jego założeniami były:
poszerzenie wpływów służb bezpieczeństwa - KGB
działania mające na celu odizolowanie i wyeliminowanie dysydentów
wzrost nomenklatury partyjnej
podtrzymanie rusyfikacji
propaganda wychwalająca Związek Radziecki
Kontrola polityki w Europie Środkowo-Wschodniej ( tzw. doktryna Breżniewa)
WPŁYWY ZSRR NA ŚWIECIE
Breżniew oficjalnie popierał łagodzenie zimnej wojny jednocześnie dążył do rozprzestrzenienia rewolucji na innych kontynentach. Komuniści próbowali objąć władzę w takich krajach jak Boliwia , Chile czy Nikaragua. USA nie mogło pozostać bezczynnie wobec działań ZSRR co doprowadzało do zamieszek oraz wojen domowych
Sytuacja w Chile
W 1970 r do władzy w Chile w wyniku wyborów doszedł komunista Salvador Allende. Podjął on decyzje o nacjonalizacji kopalni, które przynosiły zyski USA. Po trzech latach w wyniku puczu wojskowego wspieranego przez CIA włacze objął dyktator Augusto Pinochet tępiący lewicową opozycję.
Nikaragua
W 1979 r. do władzy doszedł Daniel Ortega, który obalił dyktaturę rządów rodziny Samozów sprawowane od lat przy protekcji USA. Ortedze sprzeciwiły się jednak partyzanckie oddziały nazywanymi 'CONTRAS' wspierane przez CIA. Wskutek tych wydarzeń wybuchła wojna domowa trwająca dekadę.
INTERWENCJA W CZECHOSŁOWACJI
Te wydarzenia wywołały niepokój w innych państwach komunistycznych i 16 lipca 1968 roku przywódcy ZSRR, Polski, Bułgarii, Węgier i NRD przekazali KPCz swoje niezadowolenie wobec reform w Czechosłowacji. Ich rozporządzenie nie wywołało jednak reakcji dlatego w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 r armie krajów komunistycznych rozpoczęły inwazję 'DUNAJ'. Armia Czechosłowacka nie stawiła oporu. Liczba ofiar wyniosła ok. 200 osób. W państwie nastąpiła normalizacja a nowym przywódcą został Gustav Husak
Operacja Dunaj
Praska wiosna
Czechosłowacji władzę objął Aleksander Dubczek. Jego rządy wprowadziły wiele zmian takich jak zniesienie cenzury czy granic z innymi państwami. Zmiany mające miejsce zostały tam nazwane praską wiosną.
WYŚCIG ZBROJEŃ
Zakończenie II wojny światowej położyło kres walkom zbrojnym na całym świecie,
ale równocześnie rozpoczęło zakrojony na jeszcze szerszą skalę konflikt ideologiczny pomiędzy dwoma przeciwstawnymi i zwalczającymi się blokami: komunistycznym pod przewodnictwem Związku Radzieckiego oraz kapitalistycznym ze Stanami Zjednoczonymi na czele.
Nieustanne dążenie do posiadania większej ilości śmiercionośnej broni atomowej oraz udoskonalanie kolejnych sposobów jej przenoszenia (wyrzutnie lądowe, bombowce, łodzie podwodne) w myśl obowiązującej wówczas doktryny odstraszania postawiły ludzkość II połowy XX w. na skraju wojny atomowej.
Narastające niepokoje oraz niezdrowa rywalizacja w dziedzinie zbrojeń jądrowych zostały nieznacznie zahamowane przez podejmowane już w latach 70. przez rządy USA i ZSRR próby międzynarodowych porozumień (np. SALT) sankcjonujących skalę i wielkość posiadanych arsenałów nuklearnych.
Full transcript