Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Netværksmøde Udsatte grønlændere september 2014

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Netværksmøde Udsatte grønlændere september 2014

Strategien for socialt udsatte grønlændere
Netværksmøde d. 30. september 2014

Samarbejdsmodellen
DEN OVERORDNEDE RAMME
samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige aktører.

SAMARBEJDET I DE KONKRETE BORGERFORLØB
rolle- og ansvarsfordeling, arbejdsopgaver og indsatser i de enkelte borgerforløb

tovholderfunktion
om tovholderfunktionen
Tovholderens opgave er at sikre:
overblik i borgens sag
bedre kommunikation med borgeren
videndeling mellem samarbejdspartnere
workshop:
Case arbejde
Vi skal afprøve, hvordan tovholderfunktionen kommer i spil ift. fiktive sagsforløb...
Den overordnede opgave
At samle trådene: Sikre koordinering og kommunikation
At guide borgeren
At inddrage relevante samarbejdspartnere
At støtte 'en fælles retning.
i relation til borgeren
At være borgerens primære kontakt
At sikre borgerens mulighed for indflydelse
At understøtte borgerens kontakt til andre aktører
At invitere borgeren til møder o.a.
i relation til samarbejdspartnere
At være kontaktperson ift. et sagsforløb
At koordinere sagsforløbet
At orientere om udvikling i sagsforløbet
At indkalde til møder
tovholderen kan altid...
...kontakte kommunal projektkoordinator
Tovholderen skal ikke...
...løse samarbejdspartnernes opgaver
MÅLSÆTNINGER

Borgerinddragelse
LET ADGANG TIL VIDEN om relevante tilbud og hvordan indsatsen er organiseret.
TYDELIGE KOMMUNIKATIONS- OG INFORMATIONSVEJE i samarbejdet.
KLARE ARBEJDSGANGE, TYDELIG ROLLEFORDELING SAMT ENTYDIG PLACERING AF HANDLEANSVAR mellem de involverede aktører.
FÆLLES VIDEN om og accept af den konkrete indsats for borgeren.
Der SAMARBEJDES med relevante aktører ved behov.


Beskriv et sammenhængende forløb med fokus på tovholderfunktionen – og, samarbejdet med alle aktører.


Hvordan tilrettelægger vi en sammenhængende indsats. Hvem gør hvad og hvornår?
Opgave
Full transcript