Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya Alanı "Çevrimiçi Kamusal Alan"

by

özlem nedime

on 27 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya Alanı "Çevrimiçi Kamusal Alan"

Sosyal Meyanın gücü:
3 Örnek Olay
İnternet, Rheingold’a göre, kamusal alan kavramının gereklerini yerine getirmekt
edir
.
2013 Taksim Gezi Parkı Protestoları

Taksim Gezi Parkı olayları 2013 yılına damgasını vuran sosyal hareketlerin başında
gelmektedir. Bu olayları dikkat çekici kılan, Gezi Parkı ile ilgili mesajların,
videoların ve fotoğrafların sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılması ile insanların
organize olması ve insanların sosyal medya aracılığı ile iletişim sağlayarak olaylar
sırasında çekmiş oldukları görüntüleri, fotoğrafları paylaşarak diğer insanları
olaylar hakkında bilgilendirmesidir.Yeni teknolojik gelişmeler ve internetin sunduğu imkânlar aracılığıyla insanlar daha kolay örgütlenmekte ve bu örgütlü
eylemler/isyanlar devrim niteliği kazanmaktadır.
Gezi Parkı olaylarında halkın örgütlemesinde ve eylemlerin tüm yurda yayılmasında
büyük katkı payına sahip olan sosyal medyayı Başbakanın da
“baş belası”
olarak nitelendirmesi sosyal medyanın gücünü ortaya koymaktadır.
-- Konda Danışmanlık ve Araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre; Taksim Gezi Parkı
eylemcilerinin %69’u olayları sosyal medyadan duyduğunu söylemiştir


-2009 İran Olayları
-Bombay Saldırısı
-Gezi Olayları
Yeni Medya içerisinde
Sosyal Medya

Öyleyse;
Yeni medya nedir?

Yeni medya, kullanıcılarının tanıdıkları ve tanımadıkları insanlarla zamandan ve mekândan bağımsız olarak kullanıcılarına karşılıklı ve eş zamanlı iletişim kurmalarını; çok çeşitli türde veri aktarımında bulunmalarını ve kendilerine özgü sanal kimlikler edinmelerini sağlayan araçlar bütününe verilen addır.
Van Dijk ise
,
"yeni medyayı yapay belleklerin bir birleşimi”
olduğunu belirtmektedir.

Sosyal Medya,
Kamusal Alan mıdır?
değil midir?
'Çevrimiçi Kamusal Alan'
"Özgürlüklerini özel alanda alan bireyler
herkes tarafından erişilebilen kamusal alanda biraraya gelerek bir kamusal birlik oluşturup
toplumla ve devletle ilgili herkesi ilgilendiren
konularda devlete karşı, ortak iyilik adına,
rasyonel eleştirel bir şekilde tartışma ortamı
yaratarak karar üretmektedirler."
(Habermas, 1979:198-199 aktaran Kejanlıoğlu, 2005:257)
257)

950 milyon kullanıcıya sahip.
acebook
Başlıyoruz
(Barry & Hardicker, 2012)
En genel tanım olarak; yüksek erişilebilir ve ölçeklenenebilir iletişim araçları ve platformlar üzerinden oluşturulan sosyal etkileşim ve paylaşım ortamlarına “sosyal medya” denir.

Sosyal Medya, Medyanın sosyalleşmesi yani içeriğin bireyler tarafından oluşturulduğu, onların duygu ve düşüncelerini, gözlemlerini,tecrübelerini aktarmak ve birbirleriyle iletişim halinde bulunmak için kullandıkları online alanlar olarak tanımlayabiliriz.
Görsel, işitsel ve yazınsal olarak veri aktarımına olanak tanıyan yeni medya araçları, sanal kafe işlevi görmektedir.

Sıradan insana kendini ifade etme olanağı tanır, bir fırsat sunar; yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına olanak sağlar.Olağan süreç içinde yitip gidecek değerler yeni medya ile sahneye çıkma şansını yakalamaktadır.


Facebook'da 1 milyar kullanıcı
Twitter'da 500 milyon kullanıcı
Youtube' da günde 4 milyar video izlenmektedir.
(!)
Türkiye sosyal medya kullanımında dünya'da 5. Avrupa'da 2. sırada.
Sayısal Veriler
"Sanal Agoralar"
"vücutsuz kimlikler"
Elektronik Şehir Toplantısı
sanal cafeler
dijital demokrasi
Habermas'ın Kamusal Alan Tanımı
Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya Alanı

"Çevrimiçi Kamusal Alan"
Bu çalışmada,
söz konusu kamusal alan kavramını açıklayarak “sosyal medya” nın yeni bir
kamusal alan
olup olmadığı
tartışılacaktır.


Günümüzde yeni iletişim teknolojileri ve özellikle internet, gündelik yaşamın akışında değişimin en fazla yaşandığı popüler iletişim ortamlarından biridir.
Bu değişimin gözlemlenmesinde, internette yer alan sosyal paylaşım ağlarının (social network sites) hem içeriği oluşturma bağlamında, hem de kullanıcı odaklı teknolojisi aracılığıyla gündelik yaşam içinde ön plana çıkan bir mecra olduğu ifade edilebilir.


Lan McLean’a göre, demokrasinin ortaya koyduğu problemleri teknolojinin çözümlemesi kendi başına yeterli değildir.

savunanlar...
eleştirenler...
arada kalanlar...
"Kamusal alanın olmazsa olmazı
yurttaşların fikir alış verişinde bulunmaları ve ortak iyiyi bulma

çabalarıdır.

İletişim araçlarının buna katkısı araştırılmış; bu konu hakkında çeşitli literatürler oluşturulmuştur. Kamusal alanın yeni mekânı olan internet de bu literatürlerde ait olduğu yeri almıştır."

"Sosyal paylaşım ağları günlük yaşamda iletişim kurmakta kullanılan görece yeni
ama popüler ortamlardır. Sosyal paylaşım ağların kişisel iletişimleri sürdürmenin mekânı olmanın ötesinde, “internetin yeni bir kamusal mekân olma özelliğini de” yansıtırlar. "

Bilgisayar kullanıcıları zamanlarının çoğunu internet ortamında, özellikle de sosyal paylaşım ağlarında geçirdiği düşünüldüğünde,
gündelik yaşam içinde sosyal paylaşım
ağlarının önemi daha
iyi kavranabilir.


Bombay Saldırısı

Hindistan’ın başkenti Bombay’da 26 Kasım 2008’de meydana gelen saldırılar büyük tepki çekmiştir.

Saldırıların hemen ardından gelişmeler ilk elden sosyal medya siteleri aracılığıyla yayılmıştır. Saldırının gerçekleştiği bölge civarında olanlar yakınlarını durumları hakkında bilgilendirmenin yanı sıra polis ve teröristler arasındaki çatışmaları, kan aranıyor anonslarını da sosyal medya sitelerinde paylaşmışlardır.

Bombay saldırılarında sosyal medyanın yoğun olarak kullanımı “
yurttaş gazetecilerin”
uymaları gereken etik kurallarını tartışmaya açmıştır.
Sosyal medyanın iletişim teknikleri üzerindeki etkisini gösteren pek çok olay mevcut olmakla birlikte bu çalışmada etkisi uluslararası kamuoyunda ciddi oranda hissedilen
3 örnek olay
seçilmiştir:

2008 Bombay saldırısı, 2009 İran devrimi ve 2013 Taksim Gezi Parkı Protestoları
Timisi'ye göre:
"Bilgi akışı daha demokratik bir hale gelmiş, “kullanıcının enformasyon kanalları ve sunulan enformasyon üzerinde özgür seçim şansını artırmıştır. İzleyicinin iletişim sürecinde artan kontrolü, aynı zamanda mesajın özünün kamusal erişime olanaklı hale gelmesine neden olmuştur.”
(Timisi, 2003: 83).
Unmoderated distribution of information can cause great risk to health care consumers and lead to bad decisions by both HCP's & public
2009 İran Olayları
“Yeşil Devrim” olarak adlandırılan 2009 yılı İran başkanlık seçimlerine yönelik protesto gösterileri 13 Haziran 2009’da başlamıştır.

Rejimin protestocuları susturmak için gösterdiği çabaya rağmen protestocular bir¬birlerini tehlikelere karşı uyarmak ve temel bilgileri aktarmak amacıyla yoğun ola¬rak sosyal medya sitelerini kullanmışlardır. Protestocuların iletişim kurmak için sosyal medyaya güvenmeleri nedeniyle gösteriler kısa sürede “Twitter Devrimi” olarak nitelendirilmiştir.
İran’da yaşanan çalkantılı dönem sırasında yurttaş gazeteciliği ile dünyanın gelişmeleri yakından takip etmesi sağlanmıştır.
Eleştiriler...
Yeni iletişim teknolojilerinin ve internetin insanlığa sunduğu
elektronik demokrasi
anlayışına eleştiriler de bulunmaktadır.

Bu eleştiriler birkaç varsayım etrafında şekillenmektedir.
İkinci olarak
ise internetkamusal alan için esas olan bütünlük ve akılcı uyumdan yoksundur.
Çevrimiçi söylem
"bir kamusal alan yaratabilmek için çok fazla parçalı ve merkezsizdir. Çevrimiçi müzakere aynı kafada insanlar arasında gerçekleşmektedir –ki bu siber söylemin birbirini dışlayan siber cemaatler boyunca parçalanması anlamına" gelmektedir.
Üçüncü olarak
ise,
internet reklam gelirleri potansiyeli sebebiyle hali hazırda ticari çıkarlar tarafından sömürgeleştirilmiştir. (Doğu, Burak vd.,38-39)

İnternet başta olmak üzere yeni medya araçlarına ulaşımda hem maddi olanaklar açısından, hem de bu araçları kullanıp buralarda edinilen bilgiyi işleme açısından gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler ve hatta aynı ülkede farklı bölgeler arasında ciddi uçurumlar bulunmaktadır. .
Sosyal medya analiz aracı Somemto’nun (somemto.com) olayların tırmanışa
geçtiği 29 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında Twitter’da yazılan
Türkçe içeriğinin tamamını oluşturan 143 milyon 795 bin 432 adet mesaj üstünde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ilk göze çarpan Twitter’da içerik paylaşan ve mesaj yazan kullanıcılardaki artıştır.
Bu da gösteriyor ki
bireylerin bir olay karşısında örgütlenmesinde
ya da bir haberin yayılmasında sosyal medyanın gücü yadsınamaz.
Healthcare communities safetly harness the power of social media for global outreach (Bard, R. 2012).
Future implications: promotion of programmes and services
increasing awareness in communities served
remote area: social media via mobile phone may obviate the need for more expensive technology and help to increase access and equity to health care information and services

n
Gezi olaylarına ilk başta geleneksel medyanın sessiz kalması, Türkiye’de 30 milyonu aşkın bir üyeye sahip olan Facebook’ta fotoğrafların hızlı bir şekilde paylaşılması ile İstanbul dışındaki bireylerin olup biteni Facebook’tan ve Twitter’dan öğrenmesi sosyal medyanın kendi içinde kamusal bir alan olmasını sağlamıştır diyebiliriz.

Kamusal alanın en önemli özelliği Habermas (2004)’ın da belirttiği gibi fikirlerin ya da düşüncelerin özgürce dile getirilmesi yada tartışılması, örgütlenme ya da eylemlerinin özgürce yapabildikleri alan olmasıdır.
Bireylerin Facebook‘ta oluşturdukları grup sayfaları ve Twitter’da #direngeziparkı, #occupygezi gibi hashtagler vasıtasıyla sosyal ağlar üzerinden birbirleriyle iletişim kurarak ve içerik paylaşımlarında bulunarak örgütlenme
yoluna gittiği Gezi Parkı eylemleri, yeni kamusal alanın en bariz örneklerindendir.

Summary
Social media has become one of the key vehicles for communication in healthcare sectors currently. Many nurses and health organizations are embracing the use of social media to share information, knowledge, and opinions. Historically, the adaptation of technology such as social media did not come without a challenge. Initially the executives of healthcare sectors were skeptical due to fear of it become “disruptive” for the system. However, with development of various new applications, software, platforms and programs the use social media is now well-embedded in our information gathering and sharing strategies, and it is revolutionizing the way we communicate
Social media as “a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content” (p. 61). They characterize the many forms of social media into six main types: collaborative projects (e.g., Wikipedia®); blogs and microblogs (e.g., Twitter®); content communities (e.g., YouTube®); social networking sites (e.g., Facebook®); virtual game worlds (e.g., World of Warcraft®); and virtual social worlds (e.g., Second Life®) (Yoon, S. 2011),
Social media has been used as a means of exchange information, relieve stress, inspiring others, share their health concerns, connecting and networking globally. The impact and power of social media has been so significant even the World Health Organization (WHO) use the social media platforms such as Facebook, Twitter and YouTube to disseminate public health information for example outbreak or disasters (Jones, B. 2011).

Yani zamanla sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmiştir. Ağlarla gelişen bilgi toplumunda kamusal alan kavramı da bir dönüşüm geçirmiştir.Teknolojinin gelişimiyle birlikte bir aşama olarak ortaya çıkan bilgi toplumunda, Habermas’ın 17. ve 18. yüzyıllara ait kamusal alan tanımlamasının dönüşümü tartışılmıştır.

Jurgen Habermans
kamusal alanı
, özel şahısların kamusal meseleleri ve ortak çıkarı tartışmak üzere bir araya gelmeleri şeklinde tanımlamaktadır.
"
Habermas toplantıları, kapalı toplumlarınkinden
farklı olarak herkese açık olduğunda aynı
kamusal yerlerden ya da kamusal binalardan söz
edilmesinde olduğu gibi “kamusal” olarak
adlandırmaktadır.
Kamusal alan,
liberal siyasal düzenin feodal düzenin yerine
geçtiği dönemde bireylerin toplulukla ilgili
kamusal sorunları ve konuları tartışmak üzere
biraraya geldikleri alandır."


Sosyal Medya Nedir?
Eleştirel bir kuramcı olan
Douglas Kellner
,

"doğrudan elektronik demokrasiden söz etmese de, internetin demokratik potansiyelinin altını çizer. Yeni teknokapitalist toplumda, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin giderek önem kazandığını belirten Kellner, alternatif bilgi ağları üretmenin, enformasyon politikaları ve demokratik bir medyanın asıl bileşenini oluşturduğunu" ifade eder.
İnternetin demokratik potansiyeline yönelik
eleştirileri 3 başlık altında toplayan
Politik olarak internetin herkesin erişimine açık olmadığını aksine;
"akılcı eleştirel kamusal tartışmaya erişimi olma açısından hali vakti yerinde olanlarla sınırlı olduğunu" belirtmektedir.
,
"


Kısaca günümüz ağ toplumunda bireylerin sosyal ağlar üzerinden haberleşmesi, görüşlerini özgürce tartışması, gündem oluşturması, siyasi iktidarı eleştirmesi ve zaman ve mekân sınırlandırması olmaksızın milyonlarca kişinin ortak amaçlar etrafında örgütlenmesini sağlaması açısından sosyal medya bir kamusal alan olarak ele alınabilir.

Tabandan gelen örgütlenmeler, coğrafi engelleri aşarak ve sanal bir kamusal alan yaratarak kendi gündemlerini ortaya koymuşlardır.
Böylelikle dünya kamuoyu, dijital uçurumun elverdiği ölçüde, çevrim dışı ortamda yok sayılan muhalifin, temsil edilemeyenin, ezilenin, mağdurun çevrim içi ağlarda etkili varlık gösterebileceğine tanık olmuştur. (Öğüt, 2005).
Kitle iletişim araçları, internet ve çoklu sosyal ağları içeren küresel iletişim alanları yeni küresel kamusal alanın oluşmasını sağlamıştır. Öyle ki kamusal alan bireylerin fikir ve bilgilerini paylaşabildikleri ve etkileşimde bulunabildikleri bir
iletişim ağıdır.

Hazırlayanlar:

İrem Köşgeroğlu
Esen Özay
Zana Çetin
Özlem Sevinç
Güncel Medya Eleştirileri II
Final Sunumu

Prof. Dr. Erdal Dağdaş
Full transcript