Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бүтээгдэхүүн Үйлчилгээний Танилцуулга

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бүтээгдэхүүн Үйлчилгээний Танилцуулга

National кабелийн телевизийн үйлчилгээ
МИКОМ интернэтийн үйлчилгээ
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН
ХОЛБОО ХК

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга
Суурин утасны үйлчилгээ
Миком интернэтийн үйлчилгээ
National кабелийн телевизийн үйлчилгээ
001 Улс хоорондын ярианы үйлчилгээ
1109 Үндэсний лавлах үйлчилгээ

Улс хоорондын ярианы үйлчилгээ
Суурин утасны үйлчилгээ
Хамрах хүрээ
Шинэ дугаарын үнэ тариф
Үйлчилгээний үнэ тариф
Нэмэлт үйлчилгээ
Нэмэлт үйлчилгээ
Төлбөр тооцооны систем
Уламжлалт суурин утасны үйлчилгээ
- Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг
- Хөдөө орон нутгийн 21 аймаг

Суурин утасны дараа үе NGN үйлчилгээ
- Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг
- Хөдөө орон нутгийн 17 аймаг

Тайлбар: Дугаарыг техникийн нөхцөлгүй хадгална. Албаны хэрэглэгч дараалсан 50 ба түүнээс дээш тооны хэрэглэгчийн дугаар авч байгаа тохиолдолд уг жагсаалтад багтсан хүрэл, мөнгөн дугаарыг энгийн дугаарын үнээр тооцон олгоно.
/НӨАТ орсон/

/НӨАТ ороогүй/

Урьдчилсан төлбөрт суурин утасны цэнэглэгч картын тариф /төгрөг/

Тайлбар : НӨАТ орсон. * - Карт ашиглаж эхэлснээс хойш үйлчилгээний хүчинтэй хугацаа 30 хоног
/НӨАТ ороогүй/

* Тухайн хот суурин дотор сүлжээндээ үнэгүй
** Миком интернэт үйлчилгээ авсан тохиолдолд орон даяар сүлжээндээ үнэгүй
*** Хот хоорондоос холбогдвол МЦХ ХК-ийн ХХ-ын тариф нэмэгдэж тооцогдоно.

IP centrex /Дотуур холбооны үйлчилгээ/ үйлчилгээний тариф

Дуут шуудан хүлээн авах үйлчилгээний тариф
Мэдээлэл, сурталчилгааны зориулалттай Масс дуут шуудангийн үйлчилгээ
Суурин утас түр хугацаагаар ашиглуулах үйлчилгээ
Автомат хариулагч ажиллуулах үйлчилгээ
Ямар нэгэн нэмэлт үйлчилгээ шаардлахгүйгээр байгууллагын хэрэгцээг бүрэн хангаж чадсан дотуур холбооны цогц үйлчилгээ юм.
Онцлог давуу тал:
Дотуур холбооны станц зөвхөн тухайн барилга обьектын хүрээгээр хязгаарлагддаг бол IP centrex үйлчилгээ нь газарзүйн байрлал харгалзахгүйгээр дотуур холбооны хэрэгцээг хангаж чаддаг
Дотуур холбооны PBX станц худалдан авах зардал хэмнэнэ.
Дугаарынхаа сүүлийн 4 оронгоор өөр хоорондоо холбогдож дүрстэй ба дүрсгүй дуудлага хийж, факс дамжуулах, телефон хурал хийх боломжтой
Хязгааргүй үнэгүй ярих эрх

/НӨАТ ороогүй/

Хэрэглэгч эзгүй болон эсвэл завгүй байх үед ирсэн хүлээн авч чадаагүй дуудлага бүрийг бүртгэж, үлдээсэн мэдээллийг хадгалан дамжуулах үйлчилгээ юм.
Онцлог, давуу тал
Ямар нэгэн тусгай аппарат, нэмэлт төхөөрөмж шаардлагагүй
Бүх сүлжээнээс дуут шуудан хүлээн авах боломжтой
Автомат хариулагчийн оронд өөрийн дуу хоолойг оруулах боломжтой
Та дуут шуудангийн үйлчилгээг идэвхжүүлэхийг хүсвэл үйлчилгээний төвүүдэд ирж, эсвэл 7000-8000 дугаарт холбогдож эрх нээлгээрэй.

/НӨАТ ороогүй/

Хамтран ажиллах бизнесийн байгууллагуудад масс дуут шуудангийн үйлчилгээг санал болгож болно. УБ хотын өрхийн 50000 гаруй хэрэглэгчдэд мэдээллээ хүргэх боломжтой.

/НӨАТ ороогүй/

Хэрэв та болон танай байгууллага суурин утасны үйлчилгээг Өдөрлөг, баяр ёслол, нээлтийн арга хэмжээнд зориулж харилцагчидтай холбогдох, захиалга авах зэрэг зорилгоор суурин утасны шугамыг түр ашиглах үйлчилгээ юм.
Онцлог давуу тал:
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ сурталчлах өдөрлөгийн үеэр шууд захиалга авах боломжтой
Танай бизнесийн нэр хүндийн баталгаа болно.

/НӨАТ ороогүй/

Хэрэглэгч өөрийн суурин утсанд ирсэн дуудлагад автоматаар хариу өгөх үйлчилгээ. Гэхдээ хэрэв нэг автомат хариулагч байрлуулсан бол тухайн суурин утасны хэрэглэгчтэй холбохгүй.
/НӨАТ ороогүй/

Бусад төлбөргүй нэмэлт үйлчилгээ
Суурин утасны эзэмшигч солих үйлчилгээ
Дугаар давхар шилжүүлэн эзэмших, NP (Number Portability) үйлчилгээ
Дэлгэрэнгүй бичлэгийн төлбөр, лавлагаа
/НӨАТ ороогүй/

Бусад төлбөрт нэмэлт үйлчилгээ
/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: Өмнөх эзэмшигчийн төлбөрийг бүрэн барагдуулсны дараа эзэмшигч солих үйлчилгээг авах боломжтой

Суурин утасны дугаар солих үйлчилгээ

/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: PSTN үйлчилгээний хэрэглэгч NGN үйлчилгээнд шилжиж дугаар солиулахад төлбөргүй.

/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: Суурин утасны шилжүүлэн тавилтын тариф дээр нэмж тооцогдоно.

Суурин утас шилжүүлэн тавилт

/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: Суурин утасны эзэмшигч солигдохгүйгээр шилжүүлэлт хийнэ.

/НӨАТ ороогүй/

Туйл солих үйлчилгээний тариф

/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: Ихэвчлэн Зочид буудлууд энэ үйлчилгээг авдаг.

Хөдөө орон нутгийн 21 аймгийн 135 сумын үйлчилгээний салбар төв, Улаанбаатар хот дахь 7 үйлчилгээний салбар, 8 под буюу кассын салбар төвд хандана. Мөн үүнээс гадна:
Дараа төлбөрт хэрэглэгчид
Хадгаламж банк /төрийн банк/ -ны бүх салбараар
Худалдаа хөгжлийн банк – АТМ –ээр, дансаар, Салбараар
ХаС банк - Амар агент үйлчилгээгээр
Хаан банк- бүх салбараар
Голомт - салбараар
Урьдчилсан төлбөр хэрэглэгчид
Үйлчилгээний салбар төвүүдэд хандахаас гадна улаанбаатар хот дахь албан ёсны 53 гэрээт борлуулалгчид хандан картаа худалдаг авах болломжтой.

Үйлчилгээний төрөл
Суурин утасны үйлчилгээ нь Уламжлалт PSTN (TDM) болон NGN технологи дээр суурилж үйлчилгээ үзүүлдэг МУ-ын 21 аймаг УБ-ын 9 дүүргийг хамарсан хамгийн өргөн сүлжээ бүхий үйлчилгээ юм.
Дараа төлбөрт үйлчилгээ:
Дараа төлбөрт үйлчилгээ нь албан болон хувийн хэрэглэгчид тухайн сард хот хооронд, хотын дотор болон тусгай дугааруудад ямар нэгэн төлбөрийн хязгааргүйгээр ярьж сарын ярианы төлбөрөө дараа сарын 15-ны дотор төлж дуусгасан байна. Ярьсан ярианы төлбөрийн мэдээллийг 70008000, 1109 дугааруудад залгаж лавлахаас гадна үйлчилгээний салбар дээр ирж мэдээлэл авах боломжтой.
Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ:
Энэ үйлчилгээ нь албан болон хувийн хэрэглэгчид карт худалдан авч төлбөрөө урьдчилж төлснөөр авсан нэгжийн хэмжээгээр үйлчилгээ авах боломжтой
Үйлчилгээний төрөл
Хуваагдсан хурдаар үйлчилгээ үзүүлэх тариф (shared)
Бодит хурдаар үйлчилгээ үзүүлэх тариф (dedicated)
Бусад үнэ тариф
Төлбөр тооцооны систем
Хөдөө орон нутгийн 21 аймгийн 135 сумын үйлчилгээний салбар төв, Улаанбаатар хот дахь 7 үйлчилгээний салбар, 8 под буюу кассын салбар төвд хандана. Мөндоорх банкны салбаруудад төлбөрөө төлөх боломжтой.
Хадгаламж банк /төрийн банк/ -ны бүх салбараар
Худалдаа хөгжлийн банк – АТМ –ээр, дансаар, Салбараар
ХаС банк - Амар агент үйлчилгээгээр
Хаан банк- бүх салбараар
Голомт – салбараар

Миком интернэт үйлчилгээ нь суурин утасны сүлжээнд суурилсан АDSL болон xDSL технологиор МУ-ын 21 аймаг УБ-ын 9 дүүргийг хамарсан хамгийн өргөн сүлжээ бүхий үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний хамрах хүрээ
МУ-ын 21 аймаг, Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт суурин утасны сүлжээгээр дамжин үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой.
Улаанбаатар хотын интернэтийн үйлчилгээний тариф
Орон нутгийн интернэтийн үйлчилгээний тариф
Дархан, Эрдэнэт, Налайх дүүрэг, Сайншанд хот болон Мандал /Зүүнхараа/, Хөтөл, Шарын гол сумдын интернэтийн үйлчилгээний тариф
/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: Багануураас бусад дүүргүүдэд үйлчилнэ. Технологийн холболт /ADSL, шилэн кабель/-ын төрөл хамаарахгүй.

/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: Технологийн холболт /ADSL, шилэн кабель/-ын төрөл хамаарахгүй.

/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: Технологийн холболт /ADSL, шилэн кабель/-ын төрөл хамаарахгүй.

Интернэт урсгал, шилэн кабелийн түрээс, ашиглалтын үйлчилгээ үзүүлсний тариф
Интернэт урсгал хэмжээнээс хамааруулж үзүүлэх төлбөрийн хөнгөлөлт
/НӨАТ ороогүй/
Тайлбар: * - Шилэн кабелийн эзэмшил, хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, ашиглалтын хугацаа, тухайн газрын зах зээлийн өрсөлдөөний нөхцөл байдал, хамтын ажиллагааны цар хүрээг үндэслэн гэрээгээр тохиролцоно.
/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: 2 ба 2-4mb, 5 ба 5-7mb, 8mb ба түүнээс дээш хэмжээгээр интернэт урсгал авах тохиолдолд төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх ба ашиглалтын хугацаа, тухайн газрын зах зээлийн өрсөлдөөний нөхцөл байдал, хамтын ажиллагааны цар хүрээг үндэслэн дээрх хөнгөлөлтийг мөрдөнө.
1. Орон нутгийн утасгүй интернэтийн үйлчилгээ (WiFi)-ний тариф
3. org, net, com өргөтгөлтэй домайн нэрийн үйлчилгээний тариф

/НӨАТ ороогүй/
2. E-Mail байршуулах үйлчилгээний тариф

/НӨАТ ороогүй/

/НӨАТ ороогүй/
4. Real IP хаягийн үйлчилгээний тариф

/НӨАТ ороогүй/

Үйлчилгээний төрөл
National CaTV-ийн үйлчилгээ нь кабель шугамаар дамжуулан олон сувгийг хүлээн авч хэрэглэгчид дамжуулах үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний үнэ тариф
Төлбөр тооцоо
Хэрэглэгчтэй тооцоо хийхдээ Хөдөө орон нутгийн 9 аймгийн 9 хот суурин газрын үйлчилгээний салбар төв, Улаанбаатар хотын багануур дүүргийн үйлчигээний салбар, бусад 5 үйлчилгээний салбар, 8 под буюу кассын салбар төвд ирж хийнэ.
Тухайн байрны СӨХ-ийн төлбөрөөр дамжуулан төлбөрөө төлөх боломжтой
Мөн доорх банкны салбаруудаар төлбөрөө төлөх боломжтой.
Хадгаламж банк /төрийн банк/ -ны бүх салбараар
Худалдаа хөгжлийн банк – АТМ –ээр, дансаар, Салбараар
ХаС банк - Амар агент үйлчилгээгээр
Хаан банк- бүх салбараар
Голомт – салбараар

Үйлчилгээний хамрах хүрээ
МУ-ын 9 аймаг, Улаанбаатар хотын 3 дүүрэгт олон суваг хүлээн авах студитэй. мөн MSAN төхөөрөмжийн тусламжтайгаар КаТВ-ийн үйлчилгээ дамжуулах боломжтой ба тухайн МSAN суурилсан бүсийг хамардаг.
КаТВ-ийн үйлчилгээ орсон аймгууд:
Архангай
Баян-Өлгий
Говьсүмбэр
Дорнод
Өвөрхангай
Увс
Хөвсгөл
Хэнтий
Багануур дүүрэг
Баянзүрх дүүрэг
Сонгинохайрхан дүүрэг
/НӨАТ ороогүй/
Үндэсний лавлах үйлчилгээ
Үйлчилгээний төрөл
Улс хоорондын ярианы үйлчилгээг 2 технологиор үзүүлдэг үүнд:
001 гарц буюу Voice үйлчилгээ,
Easy карт буюу VoIP үйлчилгээ

Үнэ тариф
Төлбөр тооцоо
* 001 гарцын ярианы хэрэглэгчид олон улс руу ярьсан ярианы төлбөрийг тухайн утасны төлбөрдээр нэмж тооцогдоно.
* Хэрэглэгч Easy Card ашиглан гадаад улс руу ярих бол үйлчилгээний салбар төвүүд болон 53 гэрээт борлуулалгчаас карт худалдан авах боломжтой.

Үйлчилгээний хамрах хүрээ
Суурин утас болон үүрэн утасны сүлжээ орсон хаанаас ч улс хоорондын ярианы үйлчилгээг авах боломжтой ба дэлхийн ,,,,, улс орны операторуудтай холбогдох боломжтой юм.

Олон улсын ярианы 001 гарцаар гарах ярианы тариф

Улс хоорондын ярианы VoIP үйлчилгээний урьдчилсан төлбөрт картын үйлчилгээний тариф. /Easy card/

/НӨАТ ороогүй/

/НӨАТ ороогүй/

Улс хоорондын ярианы 001 гарцын гарах ярианы хөнгөлөлттийн цагийн хуваарь

/НӨАТ ороогүй/

Үйлчилгээний төрөл
Бүх төрлийн мэдээ мэдээллийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэдэг лавлах үйлчилгээ

Мэдээллийн сан
Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, /ААН компаниудын хаяг байршил, мэйл хаяг, утас/
Бүх төрлийнханшийн мэдээлэл
Нисэх онгоц болон галт тэрэгний тасалбарын үнэ тариф, мцагийн хуваарь
Аймаг дүүрэг, сумлын болон дэлхийн улс орнуудын утасны код
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хямдрал урамшууллын мэдээлэл
Монгол хэлний үгсийн тайлбар
Амралтын газар, Рашаан сувилалын мэдээлэл
Хуулийн байгууллага өмгөөлөгчдийн мэдээлэл
Аялал жуулчлалын лавлагаа
Банк сайнхүүгийн байгууллагын лавлагаа
Гоо сайхны зөвлөгөө
Хөдөлмөрийн зууч
Өрнийн болон дорнын зурхай, Ордны зохилдлогоо
Зүүдний тайлал
Хоолны жор
Оньсого таавар, онигоо, үлгэр, өгүүлэл
Үзвэр үйлчилгээ
Цаг агаарын мэдээ
Сэрүүлэг үйлчилгээ
Танин мэдэхүйн сонирхолтой мэдээ мэдээлэл
Дотоод болон гадаад ном зохиолын нэр
Өдөр тутмын шинэ мэдээ мэдээллүүдийг авах боломжтой.

Үйлчилгээ
Сэрүүлэг үйлчилгээ
Такси дуудлагын үйлчилгээ
Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ
Бүх төрлдийн дуудлагын үйлчилгээ
Бүх төрлийн хүргэлтийн үйлчилгээ
Бүх төрлийн захиалгын үйлчилгээ

Үнэ тариф
Төлбөр тооцоо
Лавлах үйлчилгээний төвийн дугаарт холбогдсон хэрэглэгчийн ярианы төлбөр тухайн утасны төлбөрт нэмэгдэн гарна.

Үйлчилгээний хамрах хүрээ
МУ-ын 21 аймаг, Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг Мэдээллийн болон хүргэлтийн үйлчилгээтэй хамгийн өргөн хүрээг хамагрсан цорын ганц үйлчилгээ юм.

Үндэсний лавлах үйлчилгээний үнэ тариф

/НӨАТ ороогүй/

Тайлбар: Хөдөө орон нутгийн дугаараас улаанбаатар хотын лавлах үйлчилгээний 1109 дугаарт залгахад нэг минутын ярианы тариф дээр сүлжээн доторх ярианы тариф буюу 1 минут тутамд 20 төгрөг нэмж тооцогдоно.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
2014 он
Full transcript