Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Från idé till mp3

No description
by

klas mathiasson

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Från idé till mp3

Från idé till mp3
Planering för musikskapande & musikproduktion
"...utifrån egna
musikaliska idéer
skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller
digitala verktyg

pröva och ompröva
hur olika
kombinationer av

musikaliska byggstenar
kan forma kompositioner som har en
fungerande form
och karaktäristisk stil."
Musikaliska idéer
Välj en låt i er grupp. Lyssna igenom den noga och diskutera vad som kan ha varit kompositörens musikaliska grundidé med låten.
Är där någon del, någon "hook", något "riff" eller några ord som kan ha varit det som kompositiören utgick från och som satte igång kreativiteten?


Musikens byggstenar
ur Kunskapskraven för musik, Lgr 11
Sound
Melodi
Harmoni
Rytm
Digitala verktyg
Form
Gå tillbaka till låten ni analyserade tidigare. Lyssna igen och undersök nu hur låten är uppbyggd.
Skriv ned i vilken ordning de olika delarna kommer (intro, outro, vers, refräng, stick, solo.)
Hur är dynamiken i låten uppbyggd? Vilken del av låten är lugnast? Vilken del är mest intensiv?
Vad är det som gör att låten har en fungerande "fungerande form"? Vad kännetecknar en fungerande form?
Syfte
Undervisning
Bedömning
Arbetsområdets syfte är att utveckla din förmåga att skapa musik med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg. Du kommer att få undervisning i hur musikskapande går till samt hur man kan använda digitala verktyg i såväl skapandeprocessen som slutproduktionen.
Analys av några kända sånger med fokus på musikalisk idé och form gemensamt i klassen och i smågrupper.
Gemensam genomgång av musikaliska byggstenar i klassen.
Diskussion om processen och hur man går tillväga när man komponerar.
Gemensam genomgång av hur digitala verktyg fungerar och hur de kan användas.
I små grupper om 2-3 personer jobbar ni sedan fram en musikalisk idé som ni presenterar för övriga klassen.
Därefter utvecklar ni den till en färdig produktion.
Våra produktioner spelas upp i skolans cafeteria.
Självutvärdering.
I arbetsområdet bedöms
i vilken mån du utifrån egna musikaliska idéer kan skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg forma kompositioner
på vilket sätt du prövar olika kombinationer av musikaliska byggstenar
i vilken mån som kompositionerna har en fungerande form
i vilken mån som kompositionerna har en karaktäristisk stil.
Audio
Midi
Loopar
Effekter
Fungerar som en bandspelare. Kan dokumentera ljud via mikrofon eller line-ingång.
Audio kommer vi att använda när vi lägger sång eller om vi vill spela traditionella instrument på våra låtar.

Koppla in en USB-mikrofon till datorn.
Skapa audiotrack i musikprogrammet
och spela in.
Mjukvaruinstrument. Spelar in och hanterar midi(noter). Till skillnad från audio kan man byta ljud, ändra tonart och tempo på det som vi spelar in med midi.

Koppla in en midikeyboard och dra in det instrument du vill använda från instrumentbiblioteket i musikprogrammet.
Sen är det bara att spela in.

Man kan även programmera med midi
genom att klicka in midinoter.
Ett bibliotek av upprepningsbara låtdelar i ett musikprogram, ofta i form av inspelade ljudfiler men kan även vara midi(noter)-stycken. I stället för att spela själv handlar det om att välja loopar och sedan bestämma var de ska spelas upp.

Gå in under "loopar" och dra in instrumenten
till låten. I videon nedan visas hur man bygger
en enkel låt med hjälp av loopar och midi.
Audio/mjukvaruinstrument/loopar kan spelas upp genom olika effekter som manipulerar ljudet.

Några vanliga effekter:
Reverb
. Effekt som gör att det låter som ljudet spelades upp i olika stora rum.
Delay
. Effekt som simulerar ett eko genom att upprepa ljudet med fördröjning..
Equalizer
. Kan förstärka och förminska olika frekvenser av ljudet. Vill man t.e.x att ljudet ska ha ett starkare basljud förstärker man de låga frekvenserna.

Egna musikaliska idéer
Samlas i grupperna och försök att hitta på/skapa en eller flera musikaliska idéer som ni kan utgå från i ert komponerande. Använd röst, instrument eller digitala verktyg. Nästa lektion presenterar ni idén.

Vid presentationen ska ni
spela upp er musikaliska idé (idéer),
berätta hur ni tänker utveckla den samt
berätta på vilket sätt ni tänker använda er av digitala verktyg.


Text
Processen
För att lyckas med att få till en "fungerande form" gäller det att inte ge upp i första taget utan att experimentera och ständigt söka lösningar på problem och frågor som uppkommer.
Nybörjare
Ser varken problemen eller möjligheterna
Prövar en sak (kombination av musikaliska byggstenar) och nöjer sig, har svårt att motivera/förklara till resultatets utfall
Ger upp lätt

Expert
Ser problemen och hittar möjligheter
Prövar olika möjligheter, omprövar och motiverar/förklarar resultatets utfall
Ger inte upp förrän kompostionens olika delar håller ihop och har en fungerande form
SJälvutvärdering

Berätta om arbetsprocessen. Vilka svårigheter och problem stötte ni på under arbetet och hur löste ni dem?
Kan ni säga att er låt en fungerande form? Har låten någon del som fungerar mindre bra i sammanhanget och som du inte är nöjd med? Har låten någon del som du är extra nöjd med?
Varifrån fick ni idéer till låten? Finns det någon speciell artist/låt som inspirerat er i arbetet?
Hur mycket stöd fick ni arbetet? Vilka problem löste ni själva och vilka problem fick ni ta läraren till hjälp?
Hur fungerade samarbetet i gruppen? Vem i gruppen gjorde vad?Inspiration
Innehåll/funktion
Vi kan hitta idéer utifrån olika teman och sånt vi vill uttrycka. Exempel:
Kärlek
. Jag vill uttrycka hur mycket jag älskar någon.
Politik
. Jag vill göra en politiskt låt som uttrycker vrede inför orättvisor och miljöförstöring.
Låtens tänkta funktion kan också vara utgångspunkt för idéerna. Exempel:
Filmmusik
. Kompositionen ska samspela med rörliga bilder.
Dans
. Viktigt att den har rätt tempo och rytm som passar till en viss dans.
Förebilder
Inspiration hittar man enklast hos artister/musik man gillar. Lusten att skapa musik kommer oftast av att man lyssnar på musik.
All musik bygger på annan musik.
Genom att lyssna på hur andra gör och har gjort kan man finna idéer till sin låt.
Tips: Härma andra och sno snyggt!
Helst så att ingen märker det.
Lek!
Genom att leka och experimentera med ett instrument, sin röst och/eller ett musikprogram kan man hitta idéer som sätter igång kreativiteten. Kan vara en rytm, en harmoni, en melodi, ett riff eller bara några ord. Kan vara en loop i musikprogrammet eller ett ljud som du tycker är spännande.
Full transcript