Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fabrika Tasarımı

No description
by

Büşra GÜLEN

on 15 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fabrika Tasarımı

Teşekkürler
A. Fizibilite Araştırması
1.Hammadde, Ürün ve Yan Ürün Araştırmaları
1.1.Stiren

Tablo 1.1. Stirenin fiziksel ve kimyasal özellikleri[5]
1.1.1. Üretim Yöntemi
1.1.1.a. Etilbenzen Dehidrojenasyonu Yöntemi
• Benzen Ve Etilenin Sıvı Fazı Alkilasyonunu Takiben Etilbenzenin Adyabatik Dehidrojenasyonu ile Stiren Üretimi
• Benzen Ve Etilenin Sıvı Fazı Alkilasyonunu Takiben Etil Benzenin Oksidatif Dehidrojenasyonu ile Stiren Üretimi
• Benzen Ve Etilenin Buhar Fazı Alkilasyonunu Takiben Etil Benzenin İzotermal Dehidrojenasyonu ile Stiren Üretimi
• Benzen Ve Etilenin Buhar Fazı Alkilasyonunu Takiben Etil Benzenin Adyabatik Dehidrojenasyonu ile Stiren Üretimi:
Dehidrojenasyon ünitesinde, alkilasyon ünitesinden gelen etilbenzen birbirine seri bağlı iki reaktörde 626-641 °C sıcaklıkta dehidrojene edilmektedir. Bu proseste reaksiyon ısısı buhar ile sağlanmakta, stiren verimi benzene göre % 95,1 ve etilene göre % 94,9 olmaktadır.

1.2.Etilbenzen
Tablo 1.2. Etilbenzenin fiziksel ve kimyasal özellikleri [9]
Stiren Üretimi Prosesi
Hazırlayanlar
151620091054 Belkıs Saba TECiMER
151620111021 Özge ÇAM
151620111035 Dilvin ESEN
151620111039 Büşra GÜLEN
151620111058 Neşe Kübra ÖDER

Giriş ve Amaç
Stiren otomotiv, televizyon, radyo, dikiş makinesi ve beyaz eşya gibi birçok sektörde kullanılan ABS'nin ana bileşenidir. Bu nedenle günlük olarak kullanılan birçok eşyada kullanılması sürekli ihtiyacı arttırır niteliktedir. Bu nedenle de stiren gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Türkiye’de de stiren petrokimya sanayi için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu yüzden üretimi olmasa bile ithalatı yoğun bir şekilde halen devam etmektedir.
Bu projede amaç bir fabrikanın kurulması için gerekli hususları göz önüne alarak stiren sürecini tasarlamak,4 yıl boyunca kimya mühendisliği lisans alanında görülen tüm dersleri kullanarak tasarladığımız fabrikanın olabilirliğini yorumlayabilmektir. Ayrıca bu proje tehlikeli maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken maddeler konusunda da bilgi vermektedir.

Şekil 1.2. Örnek akım şeması [10]

Stiren monomer üretiminde önemli reaksiyon, etilbenzenden hidrojen gidermedir. Dehidrojenasyonda yan reaksiyonlar benzen, toluen ve bazı hafif bileşikler üretir. Katalitik hidrojen giderme reaksiyonu bir kızdırıcı tarafından verilen ısı ile endotermiktir. Reaktör çıkış maddesi buhar oluşturulması ile soğutulur. Atık gaz akımı sıkıştırılıp buhar ısıtmak için yakıt olarak kullanılmaktadır. Hidrojeni giderilmiş karışım yan ürünleri, stiren monomeri, geri döngü etilbenzen ürünü yanı sıra benzen ve toluen kurtarmak için damıtılmıştır.[10]

Stiren, etilbenzen,vinilbenzen ve fenileten olarakta bilinen formülü C6H5CH=CH2 olan organik bir bileşiktir. Doymamış aromatiklerin en önemlisi olan Stiren; kristal ve anti sok polistiren (PS), köpük polistiren (EPS), stiren bütadien kauçuğu (SBR), akrilonitril bütadien stiren (ABS) ve stiren akrilonitril (SAN) üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Stiren ayrıca, doymamış polyester reçinelerinin (UPE), koruyucu kaplamaların (stiren bütadien latex, alkidler), polyesterlerin ve çeşitli kopolimerlerin üretiminde kullanılmaktadır.
1.3. Toluen
Tablo 1.3. Toluenin fiziksel ve kimyasal özellikleri [15]
1.4. Metan
Tablo 1.4. Metanın fiziksel ve kimyasal özellikleri[17]
2. Fabrikada Alınacak Önlemler
iyi bir havalandırma sisteminin varlıgı riskleri ortadan kaldırmak konusunda çok etkilidir. Maruz kalma olasılığı bulunan yerlerin yakınında acil göz yıkama çeşmeleri ve emniyet duşları bulunmalıdır. Kaplar kullanılmadığında sıkıca kapalı tutulmalı ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Oksidizanlar gibi uyumsuz materyaller ayrılmalıdır. Bu materyali saklamak için kullanılan metal kaplar topraklı olmalıdır. 40°C (104°F) altında saklanmalıdır. Maddelerin su yollarına, kanalizasyonlara, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesi önlenilmelidir. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olması önlenmelidir.Gerekirse tüm kontamine atık su yüzey suyuna bırakılmadan önce bir belediye veya endüstriyel atık su muamele tesisinde muamele edilmelidir.
3. Pazar Araştırmaları
Şekil 7.2. Dünyadaki stiren üretiminin ülke bazında payları (2012 yılına göre)

Çin, ABD ve Japonya stiren üretimini en çok yapan ülkelerdir. 2012 yılında, bu ülkelerin dünya stiren üretiminde kombine payları %44’ün üzerindedir.(11,7milyon ton üzerinde) Küresel stiren tüketimi Polistiren, SB Lateks, ABS/SAN endüstrileri tarafından büyük bir talep görerek istikrarlı bir büyüme kaydetmiştir. Son birkaç yıl içinde, stiren talebinde Asya’da yüksek bir büyüme gözlenmiştir. 2011 yılında, stiren dış ticareti 14,5 milyardan fazlaydı. Küresel stiren kapasite kullanım oranları 2012’de yaklaşık %85 iken 2017’de %90’ın üzerine çıkması beklenmektedir. Asya, Latin Amerika ve Orta Dogu’da stiren piyasalarının hızlı bir artış gösterecegi tahmin edilmektedir. Küresel stiren üretiminin 2015 yılında 29,7 milyon ton üzerinde olması beklenmektedir. [13]

4. Stirene Alternatif Diger Ürünler [21]
4.1.Vinil Ester Reçine [22,23]
Vinilester poliester reçineleri stiren emisyonlarının azaltılması için bir yöntemdir. Vinilester
reçineleri, poliester-stiren sistemiyle karşılaştırıldığında bazı avantajlara sahiptir. Çok fazla su emmezler ve kimyasal dirençleri daha yüksektir.
Vinil esteri ve doymamış poliester reçineleri özellikleri askeri ve ticari uygulamalarda düşük ağırlık ve düşük maliyette polimer matris bileşikleri yapmak için kullanılır.
Vinilester reçineler kimyasal yapısı sayesinde çok daha yüksek ısı ve kimyasal (asidik ve bazik ortam) dayanıma sahiptir. Bu özel yapısal karakteri ile mekanik değerleri ve yük altında deformasyon sıcaklığı (HDT) değerleri de son derece yüksektir. Bu grup reçineler ile el yatırması, püskürtme, infüzyon, soğuk pres, RTM, fitil sarma, sürekli çekme ve pultrüzyon yöntemleri ile CTP ürün elde etmekte kullanılmaktadır.

B. Kütle Denkligi
1. Stiren Üretimi Akış Şeması

3. Üç Fazlı Ayırıcı Etrafında Kütle Denkligi
J. KAYNAKLAR
[1]http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/kimya/moduller/BenzenTurevleriVeProsesleri.pdf
[2] http://www.vistakimya.com.tr/abs.asp
[3] http://yantas.com.tr/detay.aspx?projeId=21
[4] http://tr.wikipedia.org/wiki/Polistiren
[5] http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9925112
[6] http://www.helm.com.tr/tr/u-kimya11.asp
[7]http://msds.lyondell.com:50100/ehswww/lyondell/e/result/report.jsp?P_LANGU=E&P_SYS=2&P_SSN=17980&P_REP=00000000000000000002&P_RES=9415
[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylbenzene
[9] http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9923958
[10] http://www.cbi.com/images/uploads/tech_sheets/Ethylbenzene-Styrene-12.pdf
[11] http://www.michiganfoam.com/docs/styrene_production_from_ethylbenzene.pdf
[12] https://prezi.com/0y4bnodekzk-/copy-of-copy-of-fabrika-tasarm
[13]http://mcgroup.co.uk/news/20130830/global-styrene-production-exceeded-264-million-tonnes.html
[14] http://www.turkcebilgi.org/kimya/elementler/toluen-414689_4.html
[15] app.petkim.com.tr
[16] http://www.eokulbilgi.com/metan-gazinin-kullanim-alanlari/
[17] http://www.guneydogalgaz.com.tr/uretimler/sivi-dogal-gaz-lng

[18]http://www.yarbis1.yildiz.edu.tr/web/userAnnouncementsFiles/dosyac47b00b33cebe05acb40e98250496af1.pdf
[19 ]http://www.che.cemr.wvu.edu/publications/projects/styrene/styrene-a.pdf
[20] http://www.google.com.tr/patents/
[21] http://www.aoc-resins.com/images/uploads/tech_non-styrene_options_CIPP.pdf
[22] http://www.ilkalem.com.tr/urunler/liste/296
[23] https://www.poliya.com/tr/products/polives_vinyl_ester/
[24] http://www.che.cemr.wvu.edu/publications/projects/styrene/styrene12.pdf
[25] Sinnott, Chemical Engineering Design Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design
[26] http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C100425&Mask=4#Thermo-Phase
[27] http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C100414&Mask=4
[28] http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C71432&Mask=4
[29] http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C108883&Mask=4
[30] http://tr.wikipedia.org/wiki/Buharla%C5%9Fma_%C4%B1s%C4%B1s%C4%B1
[31] http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
[32] http://www.academia.edu/8728114/ISI_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9ET%C4%B0R%C4%B0C%C4%B0_TASARIMI_T_193_K_P_3
[33] http://web.itu.edu.tr/sorusbay/EGE/EGE_FILES/N05.pdf
[34] http://www.che.cemr.wvu.edu/publications/projects/index.php

Full transcript