Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

(2) Peranan Melayu Islam Beraja Dalam Aspek Pendidikan

No description
by

Eraah Hazis

on 16 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of (2) Peranan Melayu Islam Beraja Dalam Aspek Pendidikan

Peranan Melayu Islam Beraja Dalam Aspek Pendidikan


Satu proses atau aktiviti yang berterusan yang mengandungi unsur-unsur pengajaran atau pembelajaran , bimbingan dan kepimpinan
PENDIDIKAN??
Kerjasama antara
Jabatan Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan dengan Sekretariat Majlis Tertinggi MIB
: melaksanakan beberapa projek dengan
matlamat
bagi
pengukuhan konsep MIB dalam kalangan para pelajar di semua peringkat persekolahan dan pengajian tinggi

Inisiatif kerajaan ?
KAITAN SISTEM PENDIDIKAN DENGAN MIB

MIB merupakan
teras pendidikan
di NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
MIB
bukan sahaja suatu subjek
, malahan ia lebih dari sekadar subjek atau mata pelajaran .
MIB merupakan
falsafah dan konsep
yang meliputi nilai-nilai teras , cara berfikir dan tindakan tata tertib yang menjadi amalan seharian kita
Disediakan oleh:
Koh & Umairah

Pendidikan MIB di NBD : bermula sejak tahun 1992, bermakna pendidikan MIB sudah berlangsung selama lebih kurang 24 tahun
Ini bererti:
para pelajar sudah faham dan dapat
mempraktikkan atau mengamalkan cara hidup yang sihat, seperti...
Pendidikan:
Terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu
1) Formal
2) Tidak Formal
KEPENTINGAN PENDIDIKAN MIB?
Pada masa ini, konsep MIB telah menjadi :

Mata pelajaran
teras
& diajarkan sebagai 1 subjek bersendirian ; bermula dari peringkat persekolahan
Tahun 1 hingga Tahun 6
dan telah dijadikan sebagai salah satu daripada lima mata pelajaran yang diperiksakan dalam
Peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah (PSR)
sejak 2012. Ia juga masih diajarkan sebagai satu subjek di peringkat persekolahan
menengah bawah
dan
menengah atas
serta
pusat tingkatan enam
. Malah MIB masih dijadikan subjek wajib lulus di
peringkat pengajian tinggi (universiti)
dan juga di
institut pendidikan teknik dan vokasional
.
1) Projek Penilaian Pengukuhan Keperibadian Pelajar Berjiwa MIB.

2) Projek Kajian Keberkesanan Penghayatan Mata Pelajaran MIB.

3) Projek Penerapan Pengetahuan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syar'iah 2013.

Tanggungjawab terhadap diri sendiri
Mempunyai nilai-nilai keBruneian
Tanggungjawab terhadap negara
Taat setia kepada raja atau Sultan.
Menghormati dan mematuhi Perlembangan dan Undang-undang Negara
Menghormati lagu kebangsaan dan bendera negara
Mengiktiraf dan menghormati bangsa Melayu, bahasa melayu dan Ugama Islam.
Mengetahui tentang budaya negara kita
Mewujudkan perasaan setia pada Negara
Tanggungjawab terhadap keluarga
Ahli keluarga terdidik dengan keimanan, ketaqwaan, disiplin dan akhlak murni.
Terhindarnya dari gejala-gejala yang negatif .
Memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak bagi menjamin masa depan mereka dan negara berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
Memberikan kasih sayang kepada ahli-ahli keluarga bagi melahirkan anggota masyarakat yang penyayang dan harmoni.
Menanam nilai-nilai adat dan budaya di dalam diri anak-anak dan juga semangat cintakan bangsa dan negara.
Tanggungjawab terhadap masyarakat
Pendidikan Formal?
Pendidikan formal : dikelolakan oleh satu-satu agensi atau institusi yang mempunyai falsafah , organisasi , struktur , matlamat dan sistem tertentu
Mengiktiraf, menghormati dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pemimpin-pemimpin masyarakat seperti ketua kampung .
Melibatkan diri dalam kegiatan badan kebajikan dan persatuan setempat .
Melibatkan diri dalam majlis suka duka masyarakat seperti majlis perkahwinan,kematian dan seumpamanya.
Zakat tanam-tanaman dan biji-bijian
bergotong-royong
majlis perkahwinan
kerjasama
tolong menolong
jujur
membina ahlak yang mulia
budi bahasa yang baik
Sikap titih dan lutanan
bermuafakat
Pendidikan Tidak Formal?
Wawasan 2035
Kesimpulan
Falsafah pendidikan adalah untuk
memberikan kesedaran
bahawa masyarakat atau negara mesti mempunyai
hala tuju dan matlamat
Kesesuaian konsep-konsep dalam falsafah pendidikan seharusnya menekankan elemen-elemen yang
menjurus kepada
pembangunan
masyarakat dan negara

Sistem Pendidikan Negara kita diatur bertujuan
membentuk
masyarakat Negara Brunei Darussalam yang berdasarkan konsep
MIB
Pendidikan
Ekonomi
Keselamatan
Pembangunan Institusi
Pembangunan Perniagaan tempat
Pendidikan Infrastuktur
Strategi Alam Sekitar
Pendidikan tidak formal : berjalan terus setiap masa dan tidak mempunyai falsafah , organisasi , struktur , matlamat dan sistem tertentu
Terima kasih
SOALAN INTERAKTIF DARIPADA PENONTON
Soalan:
Bagi pendapat anda, perlukah subjek MIB ini dipelajari?
Bagi pendapat anda, bagaimana kita boleh menambah minat para pelajar untuk mempelajari MIB?

Apakah antara contoh-contoh pendidikan tidak formal?
Full transcript