Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Matkailun Yritys & InnovaatioLab

Helmi Liiketalousopisto. Matkailun aikuiskoulutus, pedagoginen malli
by

Anu Nylund

on 2 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Matkailun Yritys & InnovaatioLab

Yritys & InnovaatioLab
Pedagoginen malli Matkailun aikuiskoulutus, Helmi Liiketalousopisto
Miksi?
Matkailun aikuiskoulutuksen idea ja tavoite on auttaa aikuista oppijaa rakentamaan ammatti-identiteetti ja löytämään omat vahvuutensa.
GOAL!
Helmen aikuiskoulutus vastaa oikeasti tämän ajan tarpeisiin ja on mukana uusimpien ja innovatiivisimpien yritysten toiminnassa
KIITOS yhteistyöstä
Matkailuelinkeino on kasvanut ja kansainvälistynyt viime vuosina enemmän kuin mikään muu toimiala!
Hyödyt ja tulokset

Tutkinnon suorittaja
oikeaa tekemistä
verkostojen rakentaminen
mahdollisuus työllistyä
tutkinto valmiiksi sovitussa ajassa
oman ammatti-identiteetin rakentuminen
tiimityöskentelytaitojen kehittyminen
Yritys & InnovaatioLab
Oppilaitoksen edustajat ovat mukana ohjaamassa
Mitä?
Koulutus viedään oikeaan ympäristöön - ratkaisemaan oikeita ongelmia,
yhdessä muiden kanssa.
Matkailuala työllistää nyt 140.000 ihmistä Suomessa, vuonna 2025 180.000!
Matkailun osaamisen kehittämiskohteiksi on Suomessa nostettu:
K
annattavuus,

I
nnovaatio ja
l
aatu,
Y
hteistyö ja
k
umppanuudet,
K
estävä kehitys,
A
siakaslähtöisyys,
E
lämysten johtaminen ja
D
igitaalisuus. ( TEM ja Visit Finland)
Matkailu on myös hyvin nopeasti muuttuva ja uudistuva ala!
Yhteistyöyritys ( kummiyritys)

Tarjoaa puitteet matkailupalvelujen kehittämiselle ja tuotteistamiselle
Esittää mahdolliset tarpeet, ongelmat, tavoitteet ja odotukset
Yrityksen edustaja on mukana aloituksessa ja sovitun mukaisesti ohjaajana
Projektin lopussa arvioimassa tuloksia 1)tutkinnon tavoitteet ja 2) yrityksen tavoitteet huomioiden
Ohjaus = kannustusta, rajojen asettamista, arviointia, yhdessä oppimista
Oppimis-Yritys

Opiskelijat muodostavat heti koulutuk-
sen alussa 3-5 hengen ryhmiä
Ryhmä = "Yritys"
Kullakin ryhmällä on yritysyhteistyö-
kumppani ( alihankintasuhde)
Ryhmät kehittävät matkailupalveluita
yhteistyökumppaneiden kanssa/ tarpeisiin
Tutkinnon tavoitteet ohjaavat tekemistä
Ohjausta sekä kouluttajilta että yrityksen
edustajalta
Toiminta voi jatkua koulutuksen ja tutkinnon suorittamien jälkeenkin
Mukana
muutok-
sessa
Puhutaan vähemmän - tehdään enemmän!
Yhteistyöyritys
kehittämis- ja tuotteistamisapua
uusia näkökulmia ja ideoita
uusia palveluita ja tuotteita
oppimisen iloa
uusia yhteistyökumppaneita
Yritys & InnovaatioLab
Kaikki lähitapaamiset tukevat Lab-työskentelyä & projekteja ohjataan. Toiminta ja teoria kohtaavat
Helmi On Tour
Tavoitteet nousevat suoraan tutkintojen perusteista JA NOUDATTAVAT PALVELUMUOTOILUN AJATUSTA
matkailuelinkeinon tunteminen
matkailupalvelujen ja –pakettien tuotteistaminen
hinnoittelu, markkinointi ja myynti
asiakaspalvelu kansainvälisessä toimintaympäristössä
turvallisuus ja lainsäädännön tuntemus
yrittäjämäinen toiminta
vastuullinen toiminta
asiakaslähtöisyys
kumppanuudet ja verkostot, DIGI-osaaminen
oman osaamisen kehittäminen
Helmen matkailun aikuiskoulutustiimin pedagoginen malli ja tapa toimia on
yhdessä oppimisen Yritys & InnovaatioLab,
jossa opitaan yhdessä, ohjataan alan tulevia ammattilaisia ja täydennyskoulutetaan jo alalla toimivia ammattilaisia
yhteistyössä alan uudistajien kanssa.
Helmen Matkailun aikuiskoulutustiimi
Anu Nylund, Ulla-Maija Rouhiainen, Maarit Havukainen, Karla Ruutu, Virpi Lehtisalo.
InnovaatioLabit 2016-2017
LAPINLAHTI
- tapahtumat
- matkailupalvelut
- Jaana Merenmies &
Katja Liuksiala
Ohjaaja:
Maarit Havukainen
Työtehtävät ja tapa tehdä työtä muuttuvat (ovat jo muuttuneet)

Yrittäjämäinen tapa toimia ja yrittäjyys ovat avaintaitoja
Yritys
Yrittäjämäinen tapa toimia
Yrittäjyyden uudet muodot
Kannustus ja kokeilu
Ilman yrityksiä ei ole liiketoimintaa - ilman liiketoimintaa ei ole töitä
Vastuu ja
sitoutuminen

Innovaatio
Uusia ideoita, joita viedään käytäntöön
Innostusta & Iloa
Palvelumuotoilu ja uudet palvelut
Nykyisyys huomioiden
Katse tulevaisuuteen
Asiakkaat mukana

Lab
Lupa kokeilla
Lupa tehdä virheitä
Lupa onnistua
Yhdessä muiden kanssa
URBAN
NATURE
Vuoden 2016-2017 teema: URBAN & NATURE, itsenäinen SUOMI 100v ja Ruokamatkailu
&
UUSIMAA-VIIKKO
-tapahtumaviikolle
ohjelmaa
- teemana : Yhdessä vahva
Ohjaaja: Karla Ruutu
SUOMENLINNA
-
matkailu- ja kokouspaketit
- uusia tuotteita
- Milla Öystilä
Ohjaaja: Karla Ruutu
TUUSULANJÄRVI
- Urban & Nature
- Suomi 100v
- matkailupalvelut
Ohjaaja:
Ulla-Maija Rouhiainen
TEURASTAMO
-
opastatetut kierrokset
- tapahtumat
- matkailijat
Ohjaaja:
Maarit Havukainen
Projektien hallintaa!
Lisätietoa:
Anu Nylund
anu.nylund@liiketalousopisto.if

Henkilökohtainen oppimisen suunnitelma
STRÖMMA
- uusia matkailu-palveluideoita, opastuspalveluita, testaamista yms.
Ohjaaja:
Ulla-Maija Rouhiainen
Suomi 100v
TOP Lab
Työssoppijat
Ohjaaja: Virpi Lehtisalo
Full transcript