Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NİLÜFER BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

KATILIMCI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI STRATEJİK PLANLAMA
by

ASLIHAN COPOGLU

on 3 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NİLÜFER BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

SÜREÇ PERFORMANS HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI
VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ
NİLÜFER BELEDİYESİ
NEREDEYİZ?
İÇ ÇEVRE ANALİZİ
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?
2015 - 2019 STRATEJİK PLANI
GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
NİLÜFER BELEDİYESİ HAKKINDA...
GENEL BİLGİLER
MÜKEMMELLİK YOLCULUĞUMUZ
MUHTAR MEMNUNİYET ANKETİ
MECLİS ÜYESİ MEMNUNİYET ANKETİ
MEVCUT PARK VE SOSYAL DONATI ALANLARININ MEKANSAL ETKİ ANALİZLERİ
MEVCUT PROJELERİN TAMAMLANMA ORANLARI
ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ
MALİ BİLGİLER
STRATEJİK HEDEF GERÇEKLEŞME ORANI
ÖZ DEĞERLENDİRME
DIŞ DEĞERLENDİRME
politika
ekonomi
sosyal
teknoloji
çevre
yasal
PESTEL
ZAYIF YÖNLER
GÜÇLÜ YÖNLER
TEHDİTLER
FIRSATLAR
SWOT
Kurumun güçlü yönleri ile çevreden gelen fırsatları eşleştiren STRATEJİLER
Güçlü yönleri kullanarak dış tehditleri bertaraf etmeye yönelik STRATEJİLER
Fırsatları kullanmak amacıyla zayıf yönleri ortadan kaldırmaya yönelik STRATEJİLER
Kurumsal zayıflıkların dış tehditleri etkili kılmasını önleyecek STRATEJİLER
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
FIRSATLAR
TEHDİTLER
MİSYON
VİZYON
DEĞERLER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK AMAÇ
HEDEF 3.2
HEDEF 3.5
Proje/Faaliyet 3.2.1.
Proje/Faaliyet 3.2.2.
Proje/Faaliyet 3.5.1.
Proje/Faaliyet 3.5.2.
YEREL DEMOKRASİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN GEREKLİ ORTAMI YARATAN
EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNAN,
TÜM PAYDAŞLARINA DEĞER KATAN VE KATILIMINA ODAKLANAN
BİR YEREL YÖNETİM KURUMUDUR.
HİZMET STANDARTLARI VE
YÖNETİM MÜKEMMELLİĞİNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARIYLA

ULUSLARARASI DÜZEYDE
ÖRNEK VE LİDER YEREL YÖNETİM KURUMU VE DEMOKRASİ KENTİ OLMAKTIR
EŞİTLİK
ÖZGÜRLÜK
KATILIMCILIK
VİCDAN
SOSYAL BELEDİYECİLİK
DEMOKRASİ
KURUMSAL GELİŞİM
KENTSEL GELİŞİM
TOPLUMSAL GELİŞİM
ÇEVRESEL VE KIRSAL GELİŞİM
POLİTİKALAR
YÖNETİM POLİTİKASI
KENTLEŞME POLİTİKASI
SWOT analizi
anketler
istek-öneriler
sosyal medya
internet sitesi
PROJE
HAVUZU
Mahalle komiteleri ile SP Atölyesi
MEKANSAL STRATEJİK PLAN
dış paydaş toplantıları
ANALİZ
DIŞ PAYDAŞ GERİBİLDİRİMİ
TASLAK STRATEJİK PLAN
PAYLAŞIM TOPLANTILARI
STRATEJİK PLAN

18.06.1987 (TBMM Kabulü, 3391 sayılı yasa)
27.06.1987 (Cumhurbaşkanlığı Onayı,
19500 sayılı Resmi Gazete)
KURULUŞ TARİHİ

Ziya Güney, 1989-1994
Faruk Baykal, 1994-1999
Mustafa Bozbey, 1999-….
BAŞKANLARIMIZ
TEŞEKKÜRLER...
DERYA ÖZGÖK
Nilüfer Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürü

deryaozgok@nilufer.bel.tr
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
ve BÜTÇELEME
STRATEJİK PLAN
PERFORMANS PROGRAMI
UZUN VE ORTA VADELİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

YILLIK HEDEFLERİN VE GÖSTERGELERİN, FAALİYET VE PROJELERİN VE KAYNAK
İHTİYACININ BELİRLENMESİ
PROJELER
FAALİYETLER
AMAÇLAR
HEDEFLER
- Her türlü ayrımcılıktan uzak, kültürel, sosyal, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik ve ekonomik farklılıkların(ın) gözetildiği ve bu farklardan kaynaklanabilecek eşitsizlikleri bertaraf edecek bir yönetim anlayışıyla hareket eden, hiçbir hemşerimizin kentsel yaşam kalitesinin zarar görmediği ve belediye hizmetlerine erişimde ayrıcalığa uğramadığı,
Gerek kurum içi organizasyon ve çalışma ortamında gerekse hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadınların, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların kenti eşit derecede kullanma ve yararlanma hakkına sahip olduğu, topluma tam ve etkin bir şekilde dahil olmanın yanında kente dair karar süreçlerine eşit, kolay ve etkin bir şekilde katılımlarının sağlandığı,
Nilüfer Belediyesi olarak,
Uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş olan tüm haklara saygılı, demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdanı odağına alan bir yerel yönetim anlayışı ve kurumsal kimlik ile

- Planlı ve çağdaş bir yerleşimin oluşturulduğu,
- Sosyal ve teknik alt yapıda çağdaş dünya ülkeleri standartlarını yakalayan,
- Doğal ve kültürel mirasın korunduğu ve geliştirildiği,
- Yaşam ve mekan kalitesinin iyileştirildiği,
- Doğal afet ve deprem kaynaklı risklerin azaltıldığı,
- Yayaları, kadınları, engellileri, bisikletlileri hareket kısıtlılığı olan bireyleri kapsayan insan odaklı ulaşım altyapısının oluşturulduğu,
- Sahipli ve sahipsiz tüm hayvan ve canlıların sağlık ve refahları için hizmet eden, koruyan, iyileştiren, doğaya saygılı, canlı ve hayvan dostu,
- İnsan odaklı, insanlık onuruna ve bireysel özgürlüklere saygılı,
- Mutlu, keyif alınan, keyif veren, gülümsenen, gülümseyen ve gülümseten,

bir NİLÜFER oluşturmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı taahhüt ederiz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasını sağlamak.
Nilüfer`de sosyal risk altındaki grupların tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını,
toplumsal yaşama dahil olmalarını sağlayacak çalışmalarda bulunarak; birarada ve eşit yaşam koşullarına sahip olmak için farkındalıklarımızı ve değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler üretmek.
Vatandaş Memnuniyet Oranı
Kadın Vatandaş Memnuniyet Oranı
Erkek Vatandaş Memnuniyet Oranı
Vatandaş Mutluluk Oranı
Kadın Vatandaş Mutluluk Oranı
Erkek Vatandaş Mutluluk Oranı
Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim sayısı
Yeni işe başlayanlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilme oranı
CED yapılan proje sayısının toplam projeler oranı
Düzenlenen spor organizasyonlarına katılan
KADIN ve ERKEK sayıları
Yıl içerisinde kütüphaneye yeni üye olan
KADIN ve ERKEK sayıları
Etkinlik KADIN ve ERKEK Katılımcı sayıları
KADIN ve ERKEK Çalışan Memnuniyet Oranları
İş Başvurularından işe yönlendirilen
KADIN ve ERKEK sayıları
Kadın ve Çocuk Merkezleri
Spor Sahaları ve sosyal alanlar yapılması
Mamografi ve Kadın Sağlığı
Kadın Dernekleri Yerleşkesi
Kadın sığınma evinin Çalışmalarının Yürütülmesi
Kadınlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler
Kadınlara yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve yardım çalışmaları
Full transcript