Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia malarstwa w skrócie

No description
by

Małgorzata Aurelia

on 9 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia malarstwa w skrócie

Prahistoria
pierwsze narzędzia
malarstwo skalne
przedstawienia ukazujące myśliwych, zwierzęta, sceny polowań
wykorzystywanie naturalnych pigmentów: ochry i sadzy
Był to okres od ok. 2,5 mln lat temu do 4 tyś. lat temu.
Mezopotamia
mozaiki dekorujące architekure- wieleobarwna szkliwiona cekła i ceramika oraz freski
uproszczona forma
wyraźne kontury
kompozycje pasowe
Okres światłości: 4000-323r. p.n.e.
malatwo ścienne wewnątrz grobowców i świątyń
tematyka: religijna, mitologiczna, związana z życiem faraonów, sceny z codzinności
hieroglify
kanon przedstwienia postaci- półprofil i en face
kompozycje pasowe
Egipt
Lata 3100-323r. p.n.e. cywilizacja rozwijała się równoległo z Babilonią.
Grecja i Rzym
malarstwo wazowe(styl czarnofgurowyi czerwonofigurowy)
tematyka: sceny mitologiczne, wizerunki bogów, bitwy, zody spotrowe
mozaiki, ścienne malarstwo naturalistyczne i iluzjonistyczne
techniki: fresk, enkaustyka
Początek ok. XVII w. p.n.e. natomiast koniec 476. n.e.
Sztuka wczesnochrześcijańska
Bizancjum
Romanizm
Gotyk
mozaiki i malarstwo ścienne w katakumbach
stosowanie symboliki( np. ryba, pasterz z owcą na ramch, winogrona i chleb)
Okres światłości: ok. II-VIw. Malarstwo religijne ze scenami z Biblii.
ikony
uproszczona forma
barwy wzmocnione o znaczeniusymbolicznym
technika-temperw na drewnie
Było to między ok. IVw. a 1453r.
barwne i kunsztowne malarstwo książkowe w postaci inicjałów i miniatur
malarstwo ścienne- tematyka religijna, stosowanie symboliki oraz roślinnych i geometrycznych motywów dekoracyjnych
Romanizm w malarstwie to VI-XIIIw.
witraże, malarstwo tablicowe i ołtarze
idea Boga jako światłości i doskonałości
barwy symboliczne
warsztaty mistrzów
Malarstwo gotyckie przypada na XII-XV w.
Renesanas
Barok i Rokoko
Klasycyzm
Romantyzm
Realizm
Impresjonizm
Symbolizm
Secesja
Historia malarstwa w skrócie
od zarania dziejów do początaku wiuku XX
freski, malarstwo olejne
odnowienie tradycji antyku
ład i harmonia
odkrycie perspektywy centralnej ( trójwymiarowej)
twórczość w duchu humanizmu
artysta jako badacz i filozof
ideał człowieka wykształconego
nowożytny mecenat
Renesans to ok. XV-XVI w. Najsłynniejszym malarzem tej epoki był Leonardo da Vinci.
tematyka religijna i mitologiczna, portrety, pejzaże, martwa natura
światłocień, iluzja ruchu i przestrzeni
emocjonalność i dynamika
sceny z życia dworskiego
asymetria kompozycji
pastelowa kolorystyka
Malarstwo to to koniec XVI do końca XVIII w.
prymat rysunku nad kolorem
uwielbienie dla wzorów antycznych (w wydaniu rzymskim)
utrwalenie klsycznego kanonu piękna
tematyka historyczna i mitologiczna
Cezury klasycyzmu to 1760-1830r.
dramaturgia, emocjonalność, podziw dla dzikiej i nieposkromionej natury
zaineresowanie duchowością
wątki orientalne i mitologiczne
zaangarzowanie w aktualne wydarzenia polityczne
mit artysty- wyobcowanego geniusza
Romantyzm to moja ulubiona epoka przypada na lata 1800-1850.
malrstwo pozbawione idealizacji upiększenia, symboliki, komentarza i interpretacji
dążenie do wiernego, rzetelnego, zgodnego z bezpośredniąobserwacjąprzedstawiania rzeczywistości
obiektywizm
surowość formy
zgaszona paleta barwna
Malarstwo tej epoki to druga połowa XIX w.
próba utrwalenia wrażenia
wykorzystanie odkryć optyki
rozjaśnienie palety malarskiej
zacieranie konturu przedmiotu
malowanie w plenerze
zerwanie z zasadami malarstwa akademickiego
wystawianie poza oficjalnymi salonami
Epoka ta to lata 1872 do 1896r.
przeciwstawienie się obiektywizmowi realizmu
ukierunkowanie na fantazję, niesamowitość, niezwykłość
sięganie do mitów, wierzeń, wiedzy alchemicznej
obrazowanie idei i wyrażanie uczuć
operowanie symbolem i nastrojem
Jako przedostatnia epoka plasuje się w latach 1890-1910.
wyrażanie pesymistycznych nastrojów związanych z okresem przełomu wieków
inspiracje ilozofią i psychoanalizą
nurt estetyzujący i ekspresyjny
giętka linia
ornamentyka roślinna
płaska plama barwna
Secesja w malastwie to lata 1895-1905.
Prezentacje przygotowała
Aleksandra Sarniak :)
Full transcript