Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modyul 14

No description
by

Diether Dave Ingco

on 24 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modyul 14

Bawat isa sa atin ay hinahamon na buuin at linangin ang sekswalidad upang maging ganap ang pagiging pagkababae o pagkalalaki.
Modyul 14
Pagtatalik bago ang Kasal (Pre-marital Sex)
Ano ba ang Pre-marital Sex?
Ang pakikipagtalik at paggamit ng ating mga kakayahang sekswal ay mabuti sapagkat ito ay kaloob sa atin ng Diyos. Ito ay isang regalo o banal na kaloob ngunit maaari lamang gawin ng mga taong pinagbuklod sa sakramento ng kasal.
Ang pornograpiya ay nanggaling sa dalawang salitang Griyego na “Porne” na may kahulugang prostitute o taong nagbebenta ng panandaliang aliw at “graphos” na nangangahulugang pagsulat o paglalawaran.
Pornograpiya
Dahil sa pornograpiya, ang tao ay maaaring mag-iba ng asal. Ayon kay Immanuel Kant, nauuri sa kawalang-dangal o nagpapababa sa kalikasan ng tao ang mga makamundong pagnanasa.
Isang pananaw tungkol sa pornograpiya na lumalaganap ngayon ay ang pagtingin dito bilang isang sining. Sa palagay mo, kailan ba sining ang pornograpiya at kailan pornograpiya ang sining? Ang sining ay nagpapahayag ng kagandahan at ang pagkaranas ng kagandahan ay nakapagbibigay ng kasiyahan, pagkalugod at pagtanggap ng isang magandang nagawa.
Ang pang-aabusong sekswal ay maaaring paglalaro sa maseselang bahagi ng sariling katawan o katawan ng iba, paggamit ng ibang bahagi ng katawan para sa sekswal na gawain o sexual harassment.
Mga Pang-aabusong Sekswal
Mga Isyung Moral Tungkol
sa Sekswalidad
Ang sekswalidad ay isang malayang pagpili at personal na tungkulin na ginagampanan ng tao gamit ang kaniyang katawan at espiritu tungo sa kaniyang kaganapan kaisa ang Diyos.
Hanggang wala siya sa wastong gulang at hindi pa tumatanggap ng sakramento ng kasal, hindi siya kailanman magkakaroon ng karapatang makipagtalik.

Ito ay gawaing pagtatalik ng isang lalaki at babae na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pa kasal.
Ang pakikipagtalik ay hindi pangangailangang biyolohikal tulad ng pagkain at hangin na ating hinihinga. Hindi kinakailangan ng tao ang makipagtalik upang mabuhay sa mundong ito.
Bilang tao, tayo ay malaya. Ngunit ang ating kalayaan ay hindi nangangahulugang malaya tayong piliin kung ano ang gusto nating gawin. Ang ating kalayaaan ay mapanagutan. Malaya tayong pumili ngunit nararapat na piliin ay kung ano ang mabuti at tama.
Ang pakikipagtalik nang hindi kasal ay nagpapahayag ng kawalan ng paggalang, komitment at dedikasyon sa katapat na kasarian.
Kapag ang tao ay nagiging kasangkapan sa sekswal na pangangailangan at pagkahumalig, lahat ng mabuting layunin sa pakikipagkapwa ay maaaring hindi na matupad.
Prostitusyon
Ang prostitusyon na sinasabing siyang pinakamatandang propesyon o gawain ay ang pagbibigay ng panandaliang aliw kapalit ng pera. Dito, binabayaran ang pakikipagtalik upang ang taong umupa ay makadama ng kasiyahang sekswal.
Ang pakikipagtalik na may kapalit na halaga o ang prostitusyon ay isang pang-aabusong sekswal na nakapagpapababa sa pagkatao ng taong sangkot dito.
Mahalagang maunawaan na ang pakikipagtalik ay hindi lamang para makadama ng kaligayahang sekswal. Hindi ito isang paraan para makadama ng kaligayahan kundi ito ay isang paraan na naglalayong pag-isahin ang isang babae o lalaki sa diwa ng pagmamahal.
Upang magbunga ng mabuti ang iyong pagpapasiya, dapat na maging bukas ang isang kabataang katulad mo tungkol sa pinagdaraanan.
Full transcript