Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Személyiségfejlődés

No description
by

Janos Kollar

on 9 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Személyiségfejlődés

Kérdés: Mi az emberi fejlődés?
1) Pszichoanalitikus elméletek
2) Tanuláselméletek
Személyiségfejlődés
1. Segít megérteni önmagad és a klienseidet
5 jó érv a személyiségfejlődés
tanulmányozása mellett
2. Segít megérteni a gyermekeidet és gyermek betegeidet
3. Megtanít a gyerekekkel való helyes magatartásra
4. Jobban fogod értékelni az életet, mert
jobban fogod érteni annak alakulását
5. Segít megérteni, mi a normális magatartás,
és mi nem az
Válasz: Az ember fogantatásától haláláig, azaz élethosszig tartó mennyiségi és minőségi változásainak sorozata, új és magasabb rendű jelenségek, szerkezetek és működések kialakulása. Az emberi fejlődés tanulmányozása révén megérthetjük, miért és hogyan változunk az élet során fizikai, érzelmi, intellektuális és társadalmi vonatkozásban.
(ötletszüret)
Újabb égető és válaszra váró kérdések:
A fejlődés inkább a genetika vagy inkább környzet hatásának tulajdonítható?
A fejlődés simán és folyamatosan, vagy szakaszokban zajlik?
A kora gyermekkori élmények, tapasztalatok nagyobb hatással vannak a személyiségfejlődésre, mint a későbbi életesemények?
Sigmund Freud a tudattalan befolyásának és a gyermekkori élmények jelentőségének felismerésével alapozta meg a pszichoanalitikus elméleteket.
Freud a fejlődés
pszichoszexuális
modelljének megalkotója.
Freud szerint a személyiség-fejlődés különböző pszichoszexuális szakaszokon át folyik. Forradalmi elmélete szerint a szexuális vágy már a legkorábbi gyermekkorban megjelenik.
Freud a szexuális ösztön energiáját "libidónak" nevezte. Elmélete szerint a libidó olyan alapvető, örömkereső hajtóerő, amely a születésünk pillanatától kezdve meghatározza életünket, személyiség-fejlődésünket.
A pszichoszexuális fejlődés szakaszai
1) ORÁLIS szakasz - az élet első éve során a libido a száj nyálkahártyájának ingerlése (szopás) révén elégül ki.
2) ANÁLIS szakasz (1.-3. életév) - az örömforrás a végbélnyílás. A széklet visszatartása és ürítése okoz örömet.
3) GENITÁLIS/FALLIKUS szakasz (3.-5. életév) - az öröm forrása a nemi szervek ingerlése.
4) LATENCIA szakasz (5. évtől serdülőkorig) - a pszichoszexuális vágyak inaktívak.
5) SERDÜLŐKOR - a normális, heteroszexuális magatartás kialakulásának időszaka.
A fiúk Ödipusz komplexusa
Freud szerint a fiúk 3-7 éves korukban erős, vérfertőző vágyat éreznek az anya iránt, és rivalizálnak az apával.
Az elnevezés Szophoklész tragédiájából ered, melynek hőse, Ödipusz akaratlanul megöli az apját és feleségül veszi az anyját. A freudista elmélet szerint az események normális menete szerint mind a fiúk, mind a lányok kinövik a komplexust. Fiúknál ez átalakul kasztrációs félelemmé, és az apával való fokozatos azonosulássá.
A lányok Elektra komplexusa
Freud szerint a lányok (3-7 éves korban) erős indíttatást éreznek arra, hogy megöljék az anyjukat, így megszerezve az apát maguknak. Miután e vágyuk beteljesületlen marad, inkább azonosulnak az anyjukkal (ily módon "megszerezve" az apát), és kialakul bennük az asszonyi szerep.
Freud pszichoszexuális elméletének kritikája
Az elmélet csaknem kizárólag a férfi fejlődésre fókuszál, szinte teljesen figyelmen kívül hagyva a nők pszichoszexuális fejlődését.

Az elmélet tudományos igazolása nehézségekbe ütközik. A libidót pl. nem lehet objekítv módon mérni.

Bizonytalan következtetések. Egy felnőttkori magatartásforma gyökerei nem feltétlenül a gyermekkorban keresendők.

Freud elmélete esettanulmányokon és nem kutatási eredményeken alapszik. Valójában felnőttek emlékeire támaszkodik, nem gyerekek megfigyelésére.
A tanuláselméletek fókuszában a környezet viselkedésre gyakorolt hatása áll. Fogalmai: klasszikus kondícionálás, operáns kondícionálás, szociális tanulás. A magatartásforma kialakulása minden esetben az egyén és környezete kölcsönhatásának eredménye.
Erik Homburger Erikson (1902-1994)
Erikson freudi ego-pszichológus.
Véleménye szerint a freudi pszichoszexuális fejlődéselmélet alapvetően helyes (beleértve az Ödipusz és Eletra komplexust is), viszont Erikson sokkal inkább társadalom- és kultúracentrikus.
Freudtól eltérően Erikson a szociális kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt.
A születéstől 1-2 éves korig
Freud: Orális szakasz

A gyernek elsődleges örömforrása a szája (szopás, evés, ízlelés).
Erikson: Bizalom vs. Bizalmatlanság

A gyermek alapkérdése: "Bízhatok a világban?" Amennyiben a szükségletei megfelelően ki vannak elégítve (konzisztens táplálékforrás és kényelem elérhető), akkor a gyermek megtanul bízni a körülötte lévőkben, amit élete későbbi részében kiterjeszt az elsődleges gondozón kívül másra is.
1-3 éves kor
Freud: Anális szakasz

A gyermek a széklet és vizelet visszatartásán vagy kibocsátásán keresztül szerez örömet magának.
Erikson: Autonómia vs. Szégyen

Ha a gondozók bátorítása megfelelő mértékű és minőségű, akkor kialakul az autonómia érzése (énerő) – az érzés, hogy több saját problémájukat egyedül is meg tudják oldani. Ám amennyiben a gondozók túl korán vagy túl sokat követelnek a gyermektől, megakadályozzák őt abban, hogy olyan feladatokat hajtson végre, amikre már képes, akkor a gyermekben a szégyen és kétség érzése fog ébredni a saját problémáinak megoldása kapcsán (éngyengeség).
3-5 éves kor
Freud: A látencia időszaka

A libidó energiája elfojtott állapotban van, a gyermek egyéb tevékenységekre koncentrál (iskola, barátok, hobbik).
Erikson: Kezdeményezés Vs Bűntudat

Ha a szülők és az óvódai gondozók bátorítják és támogatják a gyermek kezdezményező próbálkozásait, miközben segítik őt azzal, hogy realisztikus és megfelelő választásokat hozzon, akkor a gyermek kifejleszti a kezdeményezésben való függetlenséget és ezzel megjelenik az erre a szakaszra jellemző énerő a szándék. Ha azonban elbátortalanítják a függetlenedő cselekvéseit vagy csak butának és zavarónak tüntetik fel a szemében, akkor a gyermek bűntudatot fog érezni ezen szükségletei és vágyai miatt
Serdülőkor
Freud: a normális, heteroszexuális magatartás kialakulásának időszaka.
Erikson: Identitás vs. Szerepkonfúzió

A serdülők elkezdenek játszani különböző szerepekkel, amiket betölthetnek a világban. A sok lehetséges alternatíva miatt nehezen tudják eldönteni ők hogyan is illenek bele ebbe az egészbe, ami körülöttük van. Végül a legtöbb serdülőben ezen kísérletezés következményeként kialakul egy identitás érzés azt illetően, hogy kik ők, és merre tart az életük.
Felnőttkor
Freud: a cél az élet különböző területei közti egyensúly megtalálása.
Erikson: Intimitás Vs Izoláció (Korai felnőttkor)

De amennyiben sikeresen kialakították az identitásukat, képessé válnak intim vagy kölcsönös kapcsolatok kialakítására (közeli barátságok, szerelmek, házasság) ahol tudatosan hoznak áldozatokat és kompromisszumokat, amiket ezek a kapcsolatok megkívánnak.
Generativitás Vs Stagnálás (Felnőttkor)

Mi olyat tudok alkotni, ami fennmarad utánam?
Énintegritás Vs Kétségbeesés (Időskor)

Az eredmények felmérése, visszatekintés, értékelés.
3) Kognitív elméletek
Jean Piaget (1896-1980)
A kognitív fejlődés szakaszai
Szenzomotoros szakasz
(0-2 év)
A gyermek megtanulja megkülönböztetni saját testét a környezetétől.

Tárgyállandóság: a tárgyak akkor is léteznek, amikor az érzékszervek számára nem hozzáférhetőek, a tárgy mentális reprezentációja
Műveletek előtti
szakasz (2 - 7 év)
A nyelv megtanulása, szavak szimbolizálhatnak tárgyakat, képeket.

Konzerváció: pl. két egyforma gyurmagolyó, ha valaki hurkát gyúr az egyikből, gyerek szerint a hosszabban több gyurma van. Egocentrizmus.
Konkrét műveleti
szakasz (7 - 12 év)
A konzerváció megszilárdul, a gyerek képes logikusan gondolkodni (szám-, tömeg-, súlymegmaradás).

8 évesen már le tudják rajzolni a hazafelé vezető utat.
Formális műveleti
szakasz (12 -)
Képes a logikus gondolkodásra, és hipotézisei ellenőrzésére.


Piaget kritikája:
A kutatási módszer kritikája
Piaget alapvetően saját három gyermeke megfigyelése alapján dolgozta ki az elméletét. Amennyiben más gyermekek is szerepeltek a vizsgálatokban, ők is magas szocioökonómiai státuszú családból származtak, így a minta nem tekinthető reprezentatívnak.
A szakaszok közti átmenet problémája
Kutatók vitatják, hogy minden gyermek automatikusan továbblép a következő fejlődési szakaszba. Egyes adatok arra utalnak, hogy a környzeti tényezők nagyobb szerepet játszanak a fejlődésben, mint azt Piaget feltételezte.
A gyerekek képességeinek alábecsülése
Alábecsülte a képességeket, mert az általa alkalmazott feladatok egyszerre különböző
információfeldolgozó készséget igényelnek –
pl. figyelem, emlékezet, speciális tudás.
Ha valaki csak egyik részterületen gyengébb, vagy kialakulatlanabb képességű, már romlik a teljes feladatvégzés eredményessége
Piaget vívmánya:
Piaget munkája felkeltette az érdeklődést a gyernekek fejlődése iránt, és óriási hatást gyakorolt az oktatás- és fejlődéspszichológiára.
Feud: Genitális szakasz
Az öröm forrása a nemi szervek ingerlése.
Erikson: Teljesítmény vs. Kisebbrendűség
Ha a gyerekek a dicséretet nem kapják meg tanáraiktól, nevelőiktől, ráadásul büntetik esetleg kifigurázzák őket a teljesítményükért, akkor kialakul bennük a kisebbrendűség érzése a saját képességeik kapcsán.
5-12 éves kor
Kognitív behaviorizmus:
A személyiséget három tényező határozza meg:
a környzet, a magatartás és a személy lelki folyamatai
Full transcript