Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

E

No description
by

Helena G

on 10 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of E

García López, Helena
Membrive Ruiz, Antonio
Ensenyament i Aprenentatge amb les TIC
Curs 2013 - 2014
Introducció
Avui en dia la implantació de les TIC en el àmbit escolar ha canviat la manera de difondre els coneixements.
Els professors han de saber adaptar-se a aquesta nova manera de fer, més ràpida i més atractiva pels alumnes amb el mateix objectiu que antany:
aprendre.

Nosaltres ens hem centrat en l’ús de les diverses aplicacions educatives disponibles en el mercat. El nostre objectiu era
investigar i analitzar quines són les aplicacions educatives més útils, avaluar les seves funcions i veure com s’utilitzen.

Índex
uploads/2013/01/facebook-logo.jpg
3. Classificació de les apps
Múltiples classificacions
http://www.symbaloo.com/home/mix/guappisinfantil
1. Introducció
6. iStudiez Pro
1.
Introducció: l'educació i les TIC
2
. L'iPad com a eina educativa
3.
Classificació de les apps
4.
iWrite Words
5.
Popplet
6. iStudiez Pro
7.
Apps en l'educació especial
8.
El cas de la Marta
9.
Conclusions


8. El cas de la Marta
5. Popplet
Educar amb l'iPad i les apps
Planificador:
organitzar el calendari acadèmic per setmanes o dies.
Tasques:
notificar els deures, treballs i exàmens, entre d'altres.
Gràcies!
4. iWrite Words
2. L'iPad com a
eina educativa
9. Conclusions
Avui en dia la implantació de les TIC en el àmbit escolar ha canviat la manera de difondre els coneixements. Els professors han de saber
adaptar-se
a aquesta nova manera de fer, més ràpida i més atractiva pels alumnes amb el mateix objectiu que antany:
aprendre.

Hi ha diverses eines que el professor pot utilitzar per tal de promoure l’aprenentatge mitjançant les TIC, com ara les pissarres digitals i les
tablets
(o l'iPad d'Apple).


Nosaltres ens hem centrat en l’ús que es pot donar a les tablets gràcies a les diverses aplicacions educatives disponibles en el mercat.

El nostre
objectiu
era investigar i analitzar algunes aplicacions educatives, avaluar les seves funcions, veure com s’utilitzen i valorar si són útils.


El nen ha de seguir el recorregut que indica l’aplicació mitjançant números i si no traça cada punt, l’aplicació l’obligarà a tornar a començar. Un cop ha traçat el recorregut, l’aplicació li dóna un feedback immediat de si és correcte i li llegeix la lletra.
7. Apps en l'educació especial

Categories:
Segons què es vol millorar:
Habilitats cognitives
Motricitat fina
Llenguatge
Habilitat visual
Habilitat auditiva


Language Lab: : Core Words
Picaa
Funció:

Valoració:

Eina de representació de la informació:
mapes conceptuals.
Accepta
text, vídeos i imatges
(guardades o de la càmera).
App

+ web
versió beta.
Disseny i ús molt
senzill.
Al ser
tàctil
, és més senzill, intuïtiu i motivador.
Útil per alumnat de
diferents edats
i professorat.
L'idioma no afecta a la seva utilització, ja que és tot per
icones
.
Presenta avanatatges respecte a la
web
(càmera, velocitat d'ús).
Presenta avantatges respecte al
paper
(bàsicament tota l'eina).
Pot treballar
diversos objectius
pedagògics i facilitar la
inclusió
.
Funció:

Valoració:
L'iPad o tablet és una eina amb potencialitat, pel seu caràcter
tàctil, senzill i portable
.

La potencialitat de les apps
no es pot generalitzar
: depén específicament de cada app. Algunes apps, com iWrite Words o Popplet
presenten avantatges
, respecte a altres eines, per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatg. D'altres, com iStudiez, potser
no suposen una millora evident
respecte a les seves alternatives.

Hi ha un ampli ventall d'aplicacions en el món de l'
educació especial.
Aquestes faciliten la
inclusió
dels nens amb NEE en l’aula i afavoreixen aspectes com l'
autoestima
o d'altres objectius específics.

Permet l’
accessibilitat a molts usuaris.


L'ús de
llenguatge audiovisual
fa que la tasca d’aprendre sigui més atractiva i divertida. Les apps estimulen els sentits i poden ajudar al desenvolupament de
diferents àmbits
(lectoescriptura, funcions cognitives, arts i creativitat, joc simbòlic, etc)

Les avantatges de les apps i l'iPad, com tot, dependrà en última instància de l'
ús
que s'en faci d'elles. És necessària una
persona
que es planteji els objectius educatius i vagi avaluant si s'aconsegueixen.
Avantatges respecte a l'
ordinador
Avantatges respecte a l'
smartphone
Avantatges respecte al
paper
VS
VS
VS
És
completa però complexa
. Té múltiples funcions i té en compte un munt de dades, però això dificult
a
el seu ús.
Només per a estudiants de
secundària
.
No presenta, segons la nostra opinió, un benefici clar en comparació amb un
agenda/calendari en paper o per a ordinador.

No té possibilitats per a fomentar la inclusió.
Malgrat tenir només un ús organitzatiu i ser per a un públic concret, pot ser útil si els alumnes ho prefereixen al paper.
Manipulació (tàctil, senzill, intuïtiu, interactiu)

Feedback immediat

Motivació i implicació

Contingut multimèdia

Connectivitat
Inclou totes les funcions d'un ordinador.

Permet apps.

Manipulació (tàctil, senzill, intuïtiu, interactiu)

Motivació i implicació

Portabilitat
Grandària

Capacitat

Edat
Feedback immediat

Contingut multimèdia

Connectivitat

Permet apps.

Manipulació

Motivació i implicació

Portabilitat
Adequada per a nens de 4 anys.
Saber escriure i a reconèixer les
lletres
de l’abecedari.
Saber escriure els
números
del 0 al 20.
Saber escriure
paraules simples
como ara
cup
en anglès.

Funció:
Descripció:
Valoració:
El nen aprèn mentre es diverteix
També és molt aconsellable pels més petits, els quals no poden agafar un llapis correctament.
Fàcil de jugar i li dóna una sensació de satisfacció quan ho fan bé

Funció i descripció:

Aplicació gratuïta disponible només per a dispositius iOs. És aconsellable per a
tot tipus de persones
però sobretot és adequada per nens amb NEE, amb trastorn de l’espectre autista o amb Síndrome de Down.

Hi ha activitats d
’exploració, d’assosicació, de puzzle, d’ordenació/selecció i memòria
que favoreixen una millora en les següents habilitats i capacitats:
- Percepció i discriminació tant visual com auditiva.
- Comunicació amb l'entorn.
- Adquisició de vocabulari i comprensió del significat.
- Desenvolupament de la memòria.
- Millora de la fonètica, sintaxi i pragmàtica del llenguatge.
- Treball de la coordinació oculomanual.
- Examinar suposicions, conclusions i interpretacions.
- Aprenentatge de causa-efecte.

Valoració:

Volem destacar que les aplicacions dirigides a alumnes amb NEE, també són beneficioses per qualsevol altre nen.
Per tant, poder utilitzar les mateixes eines a classe que els demés companys/es promou l'
inclusió social
d'aquests alumnes.
Per què un iPad?
Li encanta tota la tecnologia. Com veu a tota
la família
amb els seus aparells electrònics, ella també vol. A més no necessita llegir perquè s'aprèn
les icones
. No sap llegir però sí que sap buscar imatges, vídeos, etc.
Quines apps utilitza?
Té bastants
molt diferents
. Li agrada molt el youtube i una app d'encaixar peces. També en té de colorejar, de repasar lletres...
El porta a l'escola?
No. A l'escola tenen un ordinador
portàtil.
I a casa utilitza tant l'un com l'altre.
És millor un iPad que un quadern de dibuix?
A ma germana li aporta més perquè no sap escriure. No sap reseguir la lletra R amb un llapis però sí que pot fer-ho amb
el dit
, i associar que allò és una lletra que surt al seu nom. A més, li encanten les apps de música. Li agrada tot el que té
so i moviment
, i el paper no et canta!
L'ús és més lúdic o educatiu?
És gairebé sempre
lúdic
. Lúdic perquè l'ús per si sol d'una app no ajuda al desenvolupament de la persona. Caldria la presència d'una
persona de suport
, explicant-li què ha de fer i orientant-la cap a uns objectius educatius. Quan ens posem els meus pares o jo amb ella sí que podem fer un ús més educatiu, però si no, no.
Tot això... no es pot fer sense tecnologia?
Sí, però requereix

més preparació o un
material específic
. Mentre abans potser havies de comprar molts jocs de peces diferents, ara et pots descarregar una app que faci el mateix en menys de
10 segons.
Language Lab: Core Words
Picaa

Funció:
Permet que el nen pugui
comunicar-se
utilitzant les paraules o símbols més freqüents, a la vegada ensenya la causa i l'efecte.

Valoració:
Aquesta aplicació facilita tant l’
aprenentatge de la llengua
pels més menuts per augmentar el vocabulari com pels nens amb retards en el llenguatge expressiu que utilitzen mètodes de comunicació augmentatius i alternatius
Full transcript