Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

on 30 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

Durf
het probleemoplossend vermogen aansterken
kritisch t.o de maatschappij
zelfstandigheid en eigenheid ontwikkelen
vertrekken vanuit eigen talent en kracht
durven ingaan op de noden van nu: vb rust inbouwen
In verbinding
goede sociale mix
leren met en van elkaar (coöpertieve werkvormen)
lkr als coach bij het leerproces
dialoog ts verschillende partijen
Anders
pioniers willen zijn
bouwen aan een ander morgen
ervaringsgerichte werking ks-ls
Engagement
zich zorgzaam en kritisch inzetten voor elkaar
zich zorgzaam en kritisch inzetten voor de wereld
zich inzetten voor een rechtvaardige, duurzame en gezonde samenleving
out of the box denken stimuleren
ZEVENSPRONG:een eigen tijdse -wijze freinetschool
GRONDHOUDING
PEDAGOGISCH
HOE MAKEN WE SAMEN SCHOOL ?
ZORG
- institutionele pedagogie
- welbevinden en betrokkenheid
- ervaringsgerichte benadering
- krachtige leeromgeving
- uitdagende taken
- coöperatieve werkormen
- op ll-niveau
- op lkr-niveau
- op school-niveau

- geloof in kinderen
- "onze" leerlingen
- besprekingen met ouders
- AVI-niveau
- toetsing
- registratie
- geen deficit-denken

Doel van onderwijs:

het werkelijke doel van onderwijs is ieder individu te helpen bij het ontdekken van wat hij met liefde doet, zodat hij er zijn hele verstand, zijn hart en zijn lichaam kan aan geven, want dat schept de menselijke waardigheid.
aug. 2013 sollicitatie Zevensprong
Bewuste keuze om in een freinetschool te solliciteren.
Mooie uitgewerkte missie !
Sterkte van de school: lln kunnen hun rugzakje vullen met een bodem van kennis met daar bovenop een goed pakje van vaardigheden, waarden en normen, kritische houding, milieubewust, ondernemingsgezindheid, ... een kind met veel zelfvertrouwen dat zijn eigen leerproces in handen kan nemen en kan opkomen voor zichzelf en de andere, de wereld.
ACHTERGROND:
- 3 jaar ervaring sec.onderwijs
- 10 jaar les gegeven in SPC
- 11 jaar directeur in de lagere school SPC (210 lln)
- 3 laatste jaren van SPC halftijds in de hogeschool
bij de opleiding voor onderwijzers
- 6 jaar directeur in de basisschool PAR (480 lln)
- bijna 3 jaar in de Zevensprong :-)
citaat:
MANDAAT om dit te kunnen realiseren?

Vraag vanuit bestuur:
hoe zie jij jouw droomschool??

Grondhouding:

- vertrouwen hebben in het ontwikkelingsproces
- kinderen eigenaar maken/laten zijn van hun eigen leerproces
- lkr treedt op als coach/stimulator
- vertrekken van wat kinderen al weten en nog willen weten
- respectvolle omgang
- open houding (pluralistische school)
- we zijn een school in Leuven en mensen mogen dat weten
- betrokken zijn met de buurt (Kettekeet, Kolveniershof, ...)

Samen school maken:
- niet "mijn" kinderen maar "onze" kinderen
- open en eerlijke dialoog
- samen vieren en feesten
- samen projecten aanpakken en afsluiten
- zoveel mogelijk ouders bij dit alles betrekken
- oudere ll helpen jongere ll (tutor-lezen, VIP's, refter, speelplaats, ...)
- meer inzetten op duo-werk/groepswerk
- afspraken beperken
- geloven in de meerwaarde van een graadklas en deze ook benaderen
Pedagogisch
- welbevinden en betrokkenheid staat centraal
- niet slaafs volgen van handleidingen/werkboekjes maar vertrekken vanuit de ontwikkelingsdoelen/ eindtermen en leerplandoelen
- ervaringsgerichte benadering

* ik hoor en ik vergeet
* ik zie en ik onthoud
* ik doe en ik begrijp


- coöperatieve werkvormen hanteren
- leren van en met elkaar (Confisius)
- krachtige leeromgeving:
* uitdagende leertaken
* werken in verbondenheid
* differentiatie op verschillende niveaus
* werken met thema's/projecten
- kinderen uitdagen tot denken op een hoger niveau
experimenteren: vanuit contact ontstaat de durf
tot onderzoeken, uitproberen, inzichten
verwerven en worden vaardigheden vergroot.
Het is op de koop toe nog plezierig om
te doen ook! ;-)
ZORG

- op lln-niveau : klasdiff. /meer observeren van lln
- op lkr-niveau: ondersteuning bij diff. en bij nieuwe werkvormen
- op schoolniveau: vernieuwingen die een meerwaarde zijn mee introduceren en helpen bij implementatie

- meer komen tot "onze" lln (vb casussen in team bespreken)
- werken aan de zone van de naaste ontwikkeling
- AVI-niveau: enkel bij uitzondering afnemen . Is enkel gericht op technisch luidop lezen. Taal is meer dan dat: taalbeschouwing, begrijpend lezen, studerend lezen, leesplezier bevorderen, ...
-werken aan meervoudige intelligentie
Institutionele pedagogie
- drie pijlers:
* het werk (het kind is niet gewoon de ontvanger van leerstof maar het is iemand die zelfstandig op een actieve wijze zijn wereld verovert)
* de relaties (een voortdurende wisselwerking ts
lln onderling en lln en volwassenen : samen school maken)
* het onbewuste ( ervaringen van kinderen, hun herinneringen en verlangens, hun dromen en creaties)


Full transcript