Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POWODZIE

No description
by

Sara Podlasinska

on 23 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POWODZIE

Przyczyny powodzi
- intensywne opady deszczu
- roztopy wiosenne
- zatamowanie rzeki przez zatory lodowe lub osuwiska
- uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych
Zapobieganie powodziom
- budowa obiektów hydrotechnicznych
- budowa oraz wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych
- regulacja koryt rzek i potoków
- budowa suchych zbiorników i bram przeciwpowodziowych oraz kanałów ulg
Postępowanie po wystąpieniu powodzi
Należy:
1.Zawsze być przygotowanym do ewakuacji
2.Przenieść wartościowe rzeczy w górne części budynku
3.Odesłać dzieci oraz osoby starsze do rodziny lub znajomych jeśli mamy taką możliwość,
3.Mieć włączone radio na baterie i słuchać regionalnej stacji
4.Zalać wodą wszelkie pomieszczenia piwniczne
5.Wszelki sprzęt pływający utrzymywać w sprawności
6.Zabezpieczyć budynek mieszkalny
POWODZIE
Czym jest powódź?
Powódź - zalanie przez wodę terenów (zazwyczaj nadbrzeżnych) powodujące szkody gospodarcze, a także straty w ludziach. Powodzie dzielimy na naturalne i antropogeniczne.
Rodzaje powodzi
- opadowe - których przyczyną są opady
- roztopowe - których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu
- zimowe - których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych
- sztormowe - których przyczyną są silne wiatry, sztormy występujące na zalewach i wybrzeżach
Stan ostrzegawczy
Jest to podwyższony poziom wody, tzw. stan wody brzegowej, co oznacza, że woda wychodzi z koryta rzeki.
Stan ostrzegawczy jest niższy od stanu alarmowego.
NIE WOLNO
1. Poddawać się panice.
2. Włączać żadnych urządzeń elektronicznych.
3. Korzystać z instalacji gazowej, wodociągowej i grzewczej przed skontrolowaniem ich przez specjalistów.
4. Poruszać się w strefach, gdzie płynie fala powodziowa (w czasie ewakuacji).

Postępowanie po powodzi
słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych
nie wracaj do domu, dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady
sprawdź instalację elektryczną i gazową, korzystając ze specjalistycznej pomocy
jeżeli twój majątek był ubezpieczony, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem i dowiedz się, jakie działania musisz podjąć, by uzyskać odszkodowanie
zgłoś się po pomoc finansową do gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Zasiłek ten jest przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego
wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, a do celów spożywczych używaj tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi do wody pitnej.
Postępowanie ratowników podczas powodzi
ewakuacja ludzi z zagrożonych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej itp.
ewakuacja inwentarza i dobytku materialnego
dostarczanie napojów, żywności, lekarstw oraz innych środków pierwszej potrzeby
usypywanie, umacnianie i uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzek, stawów jezior
udrażnianiu rzek, przepustów, mostów, przez usuwania wszelkich zalegających materiałów oraz ochrona przed niszczeniem brzegów rzek itp.
wypompowywanie wody za zalanych budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej i terenów
Stan alarmowy
Poziom wody zagrażający zalaniem danego obszaru.
POWÓDŹ
TYSIĄCLECIA

Potoczna nazwa powodzi, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię, doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do śmierci 114 osób oraz szkód materialnych w wymiarze blisko 4,5 miliarda dolarów amerykańskich.
Full transcript