Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

БАНКНЫ СИСТЕМИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮ

No description
by

mr ashley

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of БАНКНЫ СИСТЕМИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮ

танилцуулга
судалгааны зорилго
Шинжилгээ
судлагдсан
байдал

онол
+97689030001
baagii_g1@yahoo.com
UB, Mongolia
.
.
Судалгааны зорилго:
Эдийн засгийг “хүн” гэж төсөөлбөл “санхүүгийн систем” нь “хүний цусны эргэлтийн систем” болно. Хүн эрүүл байхад олон хүчин зүйл нөлөөлөх боловч хүчилтөрөгч болон бусад эрдэс бодисыг бүтэн биеэр тарааж байдаг цусны эргэлтийн систем гол хүчин зүйлийн нэг байдаг .
Үүнтэй адилаар эрүүл, тогтвортой санхүүгийн систем эдийн засгийн хөгжлийн тулгын
чулуунуудын нэг болдог .
Банкны системийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүдийг ашиглан Монгол улсын банкны системийн тогтвортой байдлыг тодорхойлох, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг авч үзэх.

Судлагдсан байдал
БАНКНЫ СИСТЕМИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

2014.04.24
Гүйцэтгэсэн:
Ч.Алтан-Өлзий Г.Батзориг Д.Батцэнгэл
Санхүүгийн тогтвортой байдал
 Caprio, Klingebiel (1996), Gonzalez-Hermasillo, Pazarbasioglu, Billings (1997),Demirguc-Kunt, Detragiache (1998) нар орчин үеийн санхүүгийн системийн хямралын талаар анхлан судалгааг анхлан хийсэн.

 Philip Davis (2002), Sundararajan (2002), A.Podpiera (2004), Eisa Abdelgalil (2005), Rita Padilla (2006), Babihuga (2007) – Хямралын өмнө энэ төрлийн судалгааг хийж зөвлөмжүүд гаргаж байсан.

 Martin Cihak, Heiko Hesse (2009), Goodhart, Osorio, Tsomocos нар 2009, 2010 хийсэн цуврал судалгаа, Detragiache, Demirguc-Kunt (2010), Claudio Borio, Rodolfo Maino (2010) – Хямралын шалтгааныг макро эдийн засгийн хүчин зүйл, зохицуулах байгууллагын алдаа гэх мэт олон талаас харж судалсан
байдаг .
Монгол дахь судлагдсан байдал
Санхүүгийн тогтвортой байдал
 Монголбанкнаас санхүүгийн тогтвортой байдлыг дараах байдлаар
тодорхойлсон байдаг . “Тухайн улсын санхүүгийн системийн найдвартай байдлыг санхүүгийн тогтвортой байдал гэж ойлгож болно.”

 ОУВС –аас боловсруулсан санхүүгийн тогтвортой байдлын 40 гол үзүүлэлт
байдаг .
 CAR - Хөрөнгийн хүрэлцээт байдал
 NPL - Хөрөнгийн чанар
 ROA - Ашигт ажиллагаа
 Z индекс – Тогтвортой байдлын үзүүлэлт
Макро эдийн засаг, банкны салбарын хамаарал
ЭХ СУРВАЛЖ: (OJIMA, 2012)

Макро-банкны салбарын холбоо, хамаарал - Монгол

шинжилгээний хэсэг
Гадаад дахь судлагдсан байдал
Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хэлтсийн судлаачид Д.Батням, Д.Ган-Очир
(2009) нар “Монголын хөрөнгийн зах зээлийн загвар MSMM, дэлхийн санхүүгийн хямралын эдийн засаг, хөрөнгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө” сэдэвт судалгааг хийснээр энэ төрлийн анхны судалгааг системийн хувьд хийсэн.

 Судлаач С.Дашдорж, Б.Дуламзаяа (2010) нарын “Макро эдийн засаг ба санхүүгийн зах зээлийн хамаарал” сэдэвт судалгааг хийсэн байдаг.

 СЭЗДС-ийн багш, докторант З.Оюунцацрал, докторант Б.Мөнхзаяа нар манай улсын санхүүгийн системийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүдийг тооцож макро эдийн засгийн хүчин зүйлсээс хэрхэн өөрчлөгдөхийг судалсан байдаг .

 ОУВС-ийн судлаач (Rodolfo Maino, 2012); (Ojima, 2012) нар Монголын санхүүгийн систем тэр дундаа банкны салбарын тогтвортой байдалд гурван гол сувгаар макро эдийн засаг, гадаад хүчин зүйлс нөлөөлж байна гэж тодорхойлсон байдаг .
FSI = F( Банкны үзүүлэлт, макро үзүүлэлт, салбарын өрсөлдөөн)
Х
Y
Full transcript