Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Temaarrangement d. 2. december 2014

Gentofte
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 12 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Temaarrangement d. 2. december 2014

Knowledge workers are workers whose main capital is knowledge.

What differentiates knowledge work from other forms of work is its primary task of "non-routine" problem solving that requires a combination of convergent, divergent, and creative thinking.

Knowledge workers spend 38% of their time searching for information.
Dagens program
Velkomst - hvem er her
- Formål med dagen
Implementering - Udfordringer
- Hvad kan gøres?
- Digital etik
Frokost
Selvstændiggørende IT
Afrunding og farvel


Pænt goddag!
Temadag
Implementerings
udfordringer
Frokost


Udfordringer, etik og selvstændiggørende teknologi
Formål med dagen
Udfordringer på 3 niveauer
Udfordringer i forhold til borgeren
Udfordringer i forhold til personalet
Udfordringer på det organisatoriske niveau

foruden selvfølgelig de tekniske udfordringer...
Implementeringsudfordringer - personale
Organisatoriske udfordringer
Borgerens forudsætninger
Motorik
syn
kognition - navigering
sundhedstilstand - hospitalsindlæggelser

Borgerens motivation
Generel motivation over for nye ting
Forståelse af hvad teknologien skal anvendes til
Borgerens oplevede værdi og tryghed ved eksisterende systemer

Borgerens indlæringsstrategi
Hvordan skal borgeren præsenteres for social IT?
Kan alle introducere borgeren for teknologien?
Kan forskellige borgere præsenteres for teknologi på samme måde?
Konstant repetition - kontinuitet i brugen af IT


Udfordringer med implementering - borgeren
Gruppediskussion:
Hvilke udfordringer mangler at blive nævnt?
Hvilke udfordringer oplever i generelt ved introduktion af nye ting til borgeren?
Hvilke udfordringer har været (eller forventer I er) specifikke for implementeringen af social IT?
Har I andre bud på hvordan udfordringerne løses?

Gruppediskussion
:
Hvilke udfordringer har vi glemt?
Hvilke udfordringer synes I er de mest centrale hos Jer?
Har I andre bud på, hvordan udfordringerne kan løses?
Navn, kommune og tilbud
Og så...

At få redskaber til at håndtere udfordringer med implementering og sætte fokus på digital etik
Få inspiration til ny teknologi
At dele erfaringer med andre ildsjæle
At få fyret op under arbejdet med social IT


Gruppediskussion:
Hvad oplever I giver Jer størst tekniske vanskeligheder?
Hvad gør I, når teknologien ikke virker?
Hvad er Jeres back-up-system?
IT til
SELVSTÆNDIGGØRELSE
Al
information
steknologi, der støtter brugeren i at 'klare ting selv'
IT som fx
fungerer som en slags 'forlænget arm' ift.
kommunikation
vejleder ift.
opgaver eller adfærd
påminder bruger ifm.
aktiviteter
støtter bruger i
selv-monitorering

IT TIL SELVSTÆNDIGGØRELSE?
Undersøg mulighed for betjeningsudstyr og anden kompensation
Begræns kompleksiteten
Vælg det rette tidspunkt

Integrer borgerens interesser i teknologien
Gør det forståeligt for borgeren hvad teknologien kan bruges til - fx ved selv at bruge den
Overvej hvordan borgeren generelt tilegner sig nyt
Overvej hvem der skal introducere
Personaleudskiftning
Skiftende vagter - dag/aften
Konkurrerende projekter
Samarbejde på tværs af forvaltninger (IT)
Økonomi - hvem skal betale for hvad
Mangelnde videndeling
Manglende støtte fra forvaltningen
Bevillingsprocedurer og ventetid på fx betjeningsudstyr
Kompetencer
Generelle IT-kompetencer
Projektlederkompetencer
Specifikke social IT-kompetencer -betjeningsudstyr
Viden om hvad der findes og muligheder
Motivation
Mouthwatering af egen tid
Forståelse for andres prioritering af tid
Faglig selvforståelse
kultur

Uddannelse på alle niveauer
At få forskellige kompetencer i spil
Ledelsesopbakning
medinddragelse
Fokus på pædagogikken frem for teknologien
Drop parallelsystemer
Inddrag de pårørende
Mange/alle personaler skal kunne bruge systemet
Inddragelse af alle relevante aktører i forvaltningen fra start
Tidlig afklaring af kompensation og...tålmodighed
Lav tydelige rammer for videndeling på tværs af alle borgerebs arenaer

Udfordringer med teknologien
Gruppediskussion:
Hvilke udfordringer har vi glemt?
Hvilke udfordringer fylder mest hos Jer?
Hvilke erfaringer har I med løsning af udfordringerne?
SOCIALE MEDIER
- venner på FB?
- kommentering af borgeres brug af FB?
- den prof. brug af FB -decorum?
NEM-ID
- hvordan beskyttes borgeren?
- hvordan beskyttes personalet?
TILGÆNGELIGHED
- hvem sikrer borgeren adgang til social IT?
- hvem afgør, hvad den enkelte borger kan overskue
INDKØB PÅ NETTET
- skal borgeren købe, så meget han/hun har lyst til?
- Skal borgeren købe, hvad han/hun har lyst til?
DATING PÅ NETTET
- skal den prof. rådgive om, hvad en profil skal nævne
- skal den prof. rådgive om, hvem borgeren bør møde/ikke møde

Et spørgsmål om etik
Gruppearbejde
Inddel Jer i to grupper
Brainstorm på alle de etiske dilemmaer i støder på i arbejdet med social IT
Diskuter løsninger til hver sit etiske dilemma
MULIGHED FOR KOMMUNIKATION

Øget mulighed for kommunikation, gør det nemmere for brugeren at:
Kommunikere
mere præcist og undgå misforståelser
Ytre sig
og give sin holdning eller sit humør til kende
Skabe / styrke
sociale relationer

"Jeg kan selv, tak :-)"
0-1 kontakt (eng.: 'switch control')
eller
VIDEO

youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=C03hO7oJWz8#t=350
youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=C03hO7oJWz8#t=229
ChatAble
ChatAble
Knapper
, der aktiverer
Talesyntese
Lydoptagelse
Hyperlink (fx YouTube)
Tekst-til-tale
ved
Tastatur
Skrift (med fingeren)
Hotspot-knapper
på billeder, der aktiverer
Talesyntese
Lydoptagelse
Hyperlink (fx YouTube)
iPad
Erfaringer med teknologi til kommunikation:
Talemaskiner?
Kommunikations-apps?
ChatAble?
Positive erfaringer / indtryk
Negative erfaringer / indtryk
10 min.
ChatAble
Lav en mappe for 'Kroppen' og deri et 'gitter' med knapper for 'hånd', 'øje' og 'fod'
Lav en mappe for 'Ting i mødelokalet' og deri et 'gitter' med knapper for 3 ting, I ser
Lav en 'scene', med et fællesbillede og indsæt 'hotspots', der aktiverer lydoptagelser af jeres navne
Tøj- og farvevalg
Anders er en 23årig mand med udviklingshæmning. Han går meget op i sit tøj og har stærke holdninger til hvad han iklæder sig fra dag til dag. Han får hjælp til at vaske tøj og til at lægge det klar til at tage på om morgenen. Nogle gange opstår der kommunikationsfejl i forbindelse med udvælgelsen af tøj, fordi et begreb som farver godt kan være en temmelig abstrakt størrelse for Anders. Til gengæld kan Anders sagtens genkende farver, når han ser dem. Med ChatAble på sin iPad kan Anders bruge farve-palletten (visuel scene) til at tilkendegive den farve, han ønsker hjælp med at finde frem.Humør
Tanja er 28årig kvinde med en hjerneskade, der gør at hun bl.a. har svært ved at udtrykke sig om sit humør både visuelt og verbalt. I forskellige situationer gør dette, at pædagoger omkring Tanja har svært ved at fortolke situationer og nogle gange opstår der problemer på baggrund af misforståelser. Pædagogerne og Tanja har nu lavet en aftale om, at Tanja benytter sig af en række forskellige felter i ChatAble til at udtrykke sig om sit humør – felter med ansigtsudtryk og beskrivende ord som ”Ok humør” på. Det gør både, at pædagoger har lettere ved at forstå hvordan, de bedst bør omgås med Tanja i en given situation og det hjælper Tanja med at udtrykke sig mere præcist og ikke blive misforstået.
15 min. forberedelse + 10 min. fremlæg
Avaz
PredictAble
Lignende kommunikationsapps:

GoTalk Now
My TalkTools lite
GRATIS!!
www.hmi-basen.dk
TAK FOR I DAG
Et godt sted at starte
MyTalkTools Lite

(
GRATIS
)
Fx til afprøvning, før man køber et mere sofistikeret program som fx ChatAble
UDFORDRENDE SITUATIONER
Digital, ved-hånden adfærdsvejledning kan hjælpe bruger med a
t gennemgå rutiner, øvelser og arbejdsgange - fx i tilfælde af forestående anfald, sociale udfordringer eller uoverskuelige opgaver.

"Jeg klarer den selv :-)"
Dermed kan bruger blive
mindre afhængig
af støtte fra personale
bedre i stand til at
skabe / styrke
sociale relationer
mere selvsikker
AutisMate
"
Scener
" med
hotspots
, kan kan aktivere enten en enkelt besked eller lignende
eller
en mere omfattende vejledning. Man kan selv lave disse ved hjælp af
lydoptagelse
video

billeder
Forskellige scener på forskellige lokationer!
Ved hånden vejledning:
rutiner
øvelser
rækkefølger
arbejdgangstrin
opgaveløsning
AutisMate
Lav en 'ved-hånden' vejledning til skænke et glas vand
Lav en 'scene' (mødelokalet), hvor skarpe ting er markeret med hotspots, der advarer om dem
Lav en vejledning til brugen af en af de genstande, der allerede er i de forinstallerede 'scener'. Fx. strygebrættet i "Laundry room"
Lignende apps til vejledning i sociale udfordringer, arbejdsgange, øvelser osv.:

Scan How
store som små
STRUKTUR
Mobilize Me
Lyder det lidt underligt? Irrelevant?
HUSK AT STOPPE MIG!
DER ER
INGEN
DUMME SPØRGSMÅL!
AutisMate
Engelsk
- men kan "indrettes" til primært at foregå på
dansk
Full transcript