Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VWO voor hoogbegaafden

No description
by

Theo Grivel

on 6 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VWO voor hoogbegaafden

Hoe overleven hoogbegaafden het VWO ?
Wat is het doel van school?
- Kennisoverdracht
- Diploma, voor HB-ers minimaal VWO
Deze presentatie gaat over hoogbegaafden (HB-ers) en het voortgezet onderwijs.
- Voorbereiding voor het leven als volwassene
- Voorbereiding voor universiteit
In deze presentatie wordt een analyse
weergegeven over de huidige situatie (2017)
en hoe het beter kan.
De focus van de schoolbesturen moet verschuiven ván de concurrentie positie van de school náár de ideale oplossing voor de hoogbegaafde kinderen.
Theo Grivel, Juni 2017
(vader van een HB-er)
Het behalen van de doelen:
- Randvoorwaarden scheppen zodat vriendschappen kunnen ontstaan
- Veilige, vertrouwde (school)omgeving
- Optimalisatie van Kennis overdracht
- Training in kennis opnemen (leren)
Hoe leren kinderen het beste?
Een depressief, ongelukkig, eenzaam kind
staat niet open voor informatie en zal moeilijk leren.
Een positief, vrolijk, gelukkig kind dat graag naar school gaat, staat open voor kennis.
HB-ers zijn van nature leergierig, en áls ze goed in hun vel zitten, worden het serieuze, ambitieuze leerlingen.
Aanvullend doel voor het onderwijs:
Zorg dat kinderen gelukkig zijn op
school.
Er zijn ca 1 miljoen leerlingen op het VO.
2,3% daarvan is hoogbegaafd. Deze presentatie gaat over ca. 23.000 kinderen.
Welke scholen zijn er nu?
- Van de 1432 VO-vestigingen in Nederland,
zijn er 3 leergangen voor hoogbegaafden
- er zijn 44 ‘Begaafdheids Profiel Scholen’
- er is 'Regulier' Voortgezet Onderwijs
- Uitgangspunt is zoveel mogelijk om HB-ers
te laten meedraaien met leeftijdsgenoten en
binnen het reguliere onderwijs.
Wat bieden de scholen doorgaans?
(de speciale HB-leergangen buiten
beschouwing gelaten)

- Extra (soms persoonlijke) begeleiding
- Versnelling (vlotter door de standaard lesstof heen)
- Soms aangepaste lesuren
- Soms aangepast rooster
- Andere leermethode (bijvoorbeeld top down)?
(Onbekend of dit voorkomt)
Hoe pakt dat uit voor de HB-ers?
- HB-ers zitten met 1 of 2 in een klas,
zonder ‘gelijken’ en dus vaak zonder vrienden
- Standaard lesmethode ‘past’ niet bij HB-ers, in verband met een andere belevingswereld.
- Veel docenten hebben moeite met de afwijkende gedachtegang van HB-ers en reageren ‘boos’,
‘kortaf’ of ‘ongeduldig’ (volgens de hoog-
begaafde ontvangers).
- Lesstof van versnelling is niet midden in
een lesjaar te verkrijgen
Effecten voor de HB-ers:
- Onderpresteren, faalangst,
afzondering van de klasgenoten
- Mogelijk (soms ten onrechte) labels als
‘autisme’, ‘onsociaal’, 'lui', snel afgeleid.
- Verlies van motivatie als gevolg van lage cijfers vanwege het niet aansluiten van (bekrompen en
beperkte) proefwerkvragen bij de enorme alge-mene ontwikkeling en interesse van de HB-er.
- Huilbuien en depressie.
- Uitval, thuiszitten, thuisonderwijs.
- En het allerergste: door de school in
een lager niveau geplaatst worden.
Acties om de situatie voor
de HB-ers te verbeteren:
- Top-down lesmethodes aanbieden
- Proefwerkvragen beter aansluiten bij de belevings- wereld en gedachtengang van HB-ers
- Altijd een herkansing mogelijk maken (voorkomt faal-angst, bereid kind voor op (beperkte) scope van de stof.)
- Docenten opleiden in ‘omgaan met HB'
- Extra lessen voor HB-ers:
o Omgaan met hoogbegaafdheid
o Leren plannen
o Omgaan met niet-HB-ers
o Leren leren
o Filosofie

- Elk nieuw onderwerp beginnen met diagnostische toets
- En uiterst belangrijk voor hun geluk:
Meer en vaker HB-ers bij elkaar brengen (‘gelijken’ kennis laten maken, in de hoop dat vriendschappen ontstaan)
Waarom gebeurt dat nu niet?
- Elke extra inspanning kost extra geld
voor de school.
- Extra inspanningen kosten extra tijd, en
docenten zitten al vol
- Er is geen ruimte beschikbaar voor aparte
lessen/activiteiten
- De school moet concurreren met
de andere scholen in de regio
Een haalbare oplossing:
- Regionale clustering van hoogbegaafden
(dus veel gelijken bij elkaar)
- Kleinschalig (oude basisschool?)
o dus rustig ivm hoogsensitiviteit van veel HB-ers
o weinig kans op pest-gedrag (het ondergaan van
pesten is GEEN essentieel deel van het voor-
bereiden van kinderen op de maatschappij)
- Specialisatie van docenten
Mogelijkheid tot realisatie van een regionale HB school:

Onder leiding van het samenwerkingsverband (SWV-VO) gaan alle scholen SAMENWERKEN om één hoogbegaafdenschool per regio in te richten.
Docenten (met HB-affiniteit) van alle deelnemende scholen kunnen worden ‘ingeleend’ voor dagdelen.
Er wordt een directeur aangesteld direct aangestuurd door het SWV.
Er wordt een oud basisschoolgebouw ingericht, of een apart gedeelte in een bestaande school (extreem slimme kinderen die op hun 9e in de brugklas beginnen zijn een gewilde prooi voor pesters uit het 'reguliere' onderwijs)
Verkorte of versnelde lessen worden aangevuld met extra vakken (chinees of spaans?)
In samenspraak met OCW VWO in 5 jaar onderzoeken
Resultaat:

Gelukkige hoogbegaafden die passend onderwijs krijgen middels methodes die aansluiten op hun wereld.

Gelukkige docenten die veel positieve vruchten van hun arbeid zien
in deze speciale groep kinderen

.
Full transcript