Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Учебникът по история

No description
by

Denitsa Radeva

on 14 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Учебникът по история

Диалогич-ност
Учебникът по история
Комплексна оценка на учебник по история и цивилизация
Изображения и исторически карти като ресурс

1. Технологични характеристики на учебника, базирани на функционалните параметри на учебното съдържание.
Разработена база за обобщения
Разнообразни източници на информация
Система за самокон-трол
Учебникът - фокусът, който отразява промените в образователния модел. Чрез него се прави концептуален подбор на исторически факти с оглед постигане на обществено утвъдени ценностни нагласи и ключови компетенции.
Функционална целесъобраз-ност
Понятийна обезпече-ност
Ресурсна обезпече-ност
Идейна целесъоб-разност
Зададени дейности за учениците към източниците на информация
Учебникът е транслатор на знания, умения, отношения.
основно информационно средство за подготовката на учениците
да бъде интересен
да отговаря на възможностите на учениците
да съдейства на учителите за оптимизиране на учебния процес
Ритмични уроци- упражнения
Наличие на синтезни заключения
Въз основа на тези критерии
Образователната теория определя наличието на два типа учебници.
Учебник, ориентиран към активни дейности на учениците.
Учебник, който предлага основно модел на възпроизвеждане на информация
Книга, в която последователно и достъпно се излагат основите на науката, съобразно училищните програми и
дидактическите
изисквания.
Класическо определение за учебник
Съвременни изисквания към учебника по история и цивилизация
Баланс между военна, полити-ческа, културна, социална,
джендър и др. история
2. Семантични характеристики на учебника, свързани със смисъла на учебното съдържание и ценностните ориентири.
Неизползване "езика на омразата" и противопоставянето
"Изчистване" на учебното съдържание от митове и стереотипи
Отличаване на факти от интерпрета-ции
Балансирано представяне на национална, све-товна и история
на малцинствени-те групи
"Обезцветя-ване" на учебния текст
Миролюбива нагласа към "другостта"
на база тези характеристики
Добрият учебник по история трябва да бъде:
Диалогичен
Неманипулативен
Българската история като част от европейската
"Обезцветяване" на историческия език
Мирно съжителство и синкретизъм на култури
Обем на авторовия текст
Уроци-обобщения
Уроци-упражнения
Дидактическа обработка на учебното съдържание
Добрият учебник по история е този, който помага на ученика:
да възприема себе си разностранно
да живее в поликултурно общество в съответствие с демократичните ценности
да мисли критично и да се отнася толерантно към другите гледни точки
да уважава историята и културното наследство не само на своя, но и на другите народи
Добрият учебник трябва да бъде диалогичен:
да съдържа разбираеми /съобразени с възрастта на учениците текстове
да дава възможност за "добри" въпроси и самостоятелни задачи
да провокира и оставя "свободни мисловни пространства" за ученика
Full transcript