Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoogbegaafd?

No description
by

ermy peters

on 17 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoogbegaafd?

Hoogbegaafd!
Dus altijd een Einstein?

Renzulli en Mönks
Heller
mulitfactorenmodel
belemmerende en stimulerende factoren
ondersteuningsbehoeften
de Wisc en de
de Wippsi
IQ
van Wechsler
Verbaal:
Omgang met taal, redeneren, logisch denken
Performaal:
praktisch omgaan met de kennis, het oplossen van problemen en ruimtelijk inzicht
verwerkingssnelheid
geen voorstanders van het IQ onderzoek
Gardner: er zijn meer intelligenties dan de cognitie.
Sternberg:
Succesvolle intelligentie als de 3 denkvaardigheden analytisch, creatief
en praktisch samen juist gemanaged worden
Het zijnsluik van Kieboom, kernmerken van het (hoog) begaafde kindUit de weg gaan van opdrachten
vluchtgedrag -> onderpresteren
In de ban van regels, idealisme, alles letterlijk nemen
Omgang met ontwikkelingsgelijken zorgt voor de ontwikkeling van een reëel zelfbeeld.
scannen hun omgeving en interpreteren onomkeerbaar,
stellen gedrag aan de kaak ->
lijken betweters.
extreme waarneming, diepgaande
belevenis -> angstig
Werkdefinitie hoogbegaafdheid SLO:

Aanleg hebben om tot hoge prestaties te komen, behorend tot de beste 10% op meerdere begaafdheids gebieden.
Persoonlijkheidseigenschappen én de interactie met de omgeving zijn mede bepalend of het potentieel recht gedaan wordt.
Beschikken over een hoge intelligentie in combinatie met creatief denkvermogen.
Beschikken over intrinsieke motivatie, doorzettingsvermogen. Grote gedrevenheid bij interesse.
Domeinspecifiek
IQ score van >130 is een sterke indicatie voor een hoge intelligentie, <130 sluit dit echter niet uit.
Dus: Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge score alleen en intelligentie is meer dan wat een test meet.
10% van de leerlingen heeft kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid waaronder indicaties die duiden op een hoge intelligentie.
Profielen van hoogbegaafde leerlingen (Kieboom, 2007)
Het succesvolle hoogbegaafde kind
Het uitdagende hoogbegaafde kind
Het onderduikende hoogbegaafde kind
Het zelfstandige hoogbegaafde kind
De drop-out
Het hoogbegaafde kind met gedrags
problemen
Bij hoogbegaafdheid gaat het erom capaciteiten op een langere termijn tot superieure prestaties te laten komen op één of meerdere domeinen die van maatschappelijke waarde zijn. Dit omdat er sprake is van interactie van de bekwaamheden zoals

-> hoge intelligentie
-> sterke mtivatie
-> taakgerichtheid
-> uithoudingsvermogen
-> doorzettingsvermogen
-> competatieve instelling
> hoge exploratiedrang
->hoog creatief denkvermogen
-> probleemoplossend denkvermogen.
Werkdefinitie hoogbegaafdheid, Daeter (2012)
versnellen?
verbreden / verdiepen?
Onderpresteren
Ontwikkeling jonge kind gaat in sprongen (hoog)begaafdheid (nog) niet te duiden (t/m 6).
Ontwikkelingsvoorsprong
De babytijd verloopt soms heel anders
Zodra deze kinderen gaan merken dat
ze anders zijn, fout zijn, kan het leiden tot :


aanpassen onderduiken opstandig en
op de barricade


Belangrijk:
-
Goede intake, huisbezoek
- Kennis van de ontwikkelingsvoorsprong
- Thuis zijn deze kinderen zichzelf , dus anders
- Inzet screeningsinstrument ouders / school
aanbod!
discrepantie op meerdere levensgebieden
(school)prestaties
Uiting van de echte bekwaamheid geobserveerd door
leerkracht, ouders en anderen en waargenomen ten aanzien van prestatie, creativiteit of intelligentie.

Leidt uiteindelijk tot:
falen en laag zelfbeeld
ongemotiveerdheid
defect van het 'willen'
schoolmoe
zelfbeschadigend gedragspatroon
eisen stellen

van (levens) belang :
intelligente prikkels bieden
niet accepteren van aangeleerde hulpeloosheid of afhankelijkheid
geen excuses, escape toestaan
psychologische hulp bieden, zeker bij oudere leerlingen
aanpak op 1 lijn met ouders
niet nog meer van het zelfde aanbod,
kans geven te laten zien wat ze kunnen
-> Per kind verschillend
-> Ten aanzien van de gevoelswereld juist wel!
-> Meer gelijkheid op ontwikkelniveau
-> Niet de definitieve oplossing, uitdaging van korte duur
-> Passend aanbod ook nu belangrijk
-> Attent zijn op: attitude en werkhouding (jong)
Herhalen is bron van ellende, dus:
compacten, vooraf toetsen, aanbod bestaande materialen , deelthema's behorende bij de groepsmethode, zelf gekozen thema en verdieping,
Maar: verrijking is niet voor iedereen hetzelfde.
Belangrijk:
Eisen stellen, uitleggen, praktisch plan laten maken en niet altijd alleen maar ook samenwerken
Signaleren diagnosticeren
Kennis van begaafdheidskenmerken, observeren zowel spontaan als planmatig, goede oudercontacten, inzet van instrumenten, eventueel capaciteiten- of psychologisch onderzoek etc.


SiDi-R / 3
Digitaal hoogbegaafdheid handelingsprotocol
Begaafdheid in beweging
Instrumenten
> 130 is richtlijn
Aparte groepen voor
Onderwijs aan hoogbegaafden

Regulier onderwijs sluit niet voldoende aan
Kerndoelen PO zijn leidend ook voor de verrijking (referentie niveau S1)
Specifieke onderwijs-behoeften hebben primair te maken met hun hoogbegaafdheid
Groeperen van ontwikkelingsgelijken, qua leervermogen en denkwereld.

Uitdagend leeraanbod op basis van bestaaande vakgebieden aangevuld met soedifiek aanbod zoals een tweede vreemde taal, denksportles, veel tijd om aan eigen projecten te werken en aandacht voor leren leren.

Topdown benadering en compacten als simultane strategie. Breed aanbod zodat leerlingen zelf vanuit een groter geheel de delen verkennen.

Taconomie van Bloomng, denkvaardigheden in de hogere orde.

Competentie ontwikkeling is belangrijker dan leeraanbod.

Excursies en gastsprekers.

Stimuleren van de motivatie
't Schöppert
Chinees, Engels, schaakles, filosofie, cryptogram-les, leerstrategieën, hogere orde denkvaardigheden, projectmatig aanbod ten aanzien van taal, rekenen, wereldoriëntatie, excursies en
wetenschapsverkenning (UT-projecten)
!! Afdeling, ingebed in reguliere schoolsysteem!!
meerwaarde voor de hele school!
expertise
passend onderwijs
middelen
extra lesmogelijiheden
andere activiteiten
motivatie verhogend
.

De onderpresteerder

Kenmerken van de hoogbegaafde leerling
Full transcript