Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IT-patruljen på Hørsholm Skole 2011/2012

Idé, formål og plan for 2011/12
by

Jan Hjorth

on 4 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IT-patruljen på Hørsholm Skole 2011/2012

Børn i Danmark er kompetente brugere af multimedier IT-patruljen på Hørsholm Skole 2011/12 Betjeningskompetence
Tekniske færdigheder konsumenter producenter Forståelseskompetence
Fordybelse
Refleksion Den paralelle skole Læreren har ikke længere "patent" på VIDEN Tankpasser-pædagogikken er DØD Formål:

At etablere en kultur, hvor det er legitimt, at læreren benytter de IT-resurser, som findes hos eleverne, aktivt i sin undervisning. Og det er OK, at læreren bruger det i sin undervisning Eleverne har nogle IT-færdigheder, som læreren ikke har. Mål:

1. At tage udgangspunkt i elevernes egne resurser og egen medievirkelighed (den parallelle skole) og bruge disse resurser aktivt i skolens undervisning.

2. At give eleverne medindflydelse og medansvar.

3. At øge udbredelsen af IT-viden blandt elever og lærere.

4. At effektivisere resurserne der bruges på at inddrage IT som redskab i undervisningen, sådan at der bliver mere fokus på undervisningens indhold og mindre fokus på de tekniske udfordringer.
I foråret 2011 vil Hørsholm Skole i samarbejde med Microsoft og Syddansk Universitet på 6., 7., 8. og 9. klassetrin blive screenet ift. elevernes skjulte IT kundskaber. Eleverne udvælges på baggrund af screeningen.

Der tilrettelægges et undervisnings forløb, hvor udvalgte elever deltager i IT-kurser tilrettelagt af PSC. Der køres 2 forløb i 2011/12:

Et hold fra sommerferie til jul og et hold fra jul til sommerferie.

Et IT-patruljehold består af 12-18 elever

Hver elev skal regne med at bruge 30 timer til forløbet.
De 30 timer skal IT-patruljen bruge til følgende tre områder:

1. Deltage i undervisningsforløb sammen med IT-vejlederne – ca. 18-20 timer

2. Undervise i IT i forskellige klasser indenfor almindelig undervisningstid – ca. 6-8 timer

3. Deltage på teammøder, hvor IT-færdighederne formidles til lærerne – ca. 2-6 timer
Dette foregår indenfor almindelig skoletid, - dvs. eleverne kan tages ud af den almindelige undervisning i klasserne. Derudover kan der bruges eftermiddage fra kl. 14-16. IT-patruljen vil efter undervisningsforløbet få en særlig status og bærer IT-patruljekort synligt, så de er genkendelige. IT-patruljen skal bl.a. bruges til at være hjælp/vagt i IT-lokalerne, sådan at vi kan udnytte lokalerne ordentligt i frikvartererne. IT-patruljen vil få særlige rettigheder, som fx kort til kantinen, således at man kan springe køen over og have tid til at passe sine IT-patrulje opgaver. IT-patruljen tager en gang om året på ekskursion til en virksomhed med særlig vinkel på brug af IT. IT-patruljen modtager meget gerne ønsker fra eleverne og lærerne, hvis der er særlige behov for IT hjælp i klassen, - fx til videoredigering, lydoptagelser, præsentation osv. Succes

Det er en succes, når lærerne aktivt bruger IT-patruljen i undervisningen.

Det er en succes, når eleverne viser ansvar og respekterer IT-patruljen.

Det er en succes, når IT-patruljen er synlig på PSC.
WEB 2.0
Full transcript