Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

InunBorri 3.0

Flood Risk Borriana
by

Bru Av

on 12 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of InunBorri 3.0

Segles XVI-XX:
10 inundacions DANYS 1956: Danys Materials: Pessetes
16 Cases totalment ruïnoses: 200000
11 Cases parcialment ruïnoses: 32000
Mobiliari, animals i objectes personals:
Al casc urbà:400280
Al Grau: 388000
Establiments industrials: 6216518 (només els coberts per assegurança)
Camps de Conreu:
Sistemes de Rec: 72369
Collites: 62500
Animals i eines agrícoles: 50000
Alqueries enderrocades: 28000
Murs i tancaments: 225000
Anivellació: 134000
Neteja de finques: 33650
Reparació de camins: 43000
Total: 7885317

A més de 65 cases desallotjades al casc urbà de Borriana i 126 al Grau i 19 famílies amb un total de 30 persones desallotjades. Actualment Danys directes calculats Entre 90 i 120 Milions de € En cas de complir-se l'actual planificació urbana, els danys podrien arribar a 200 Milions de € 1580 i 1581
Beltrán Manrique, 1958 Cavanilles, 1795 “También podrían remediarse, ó á lo menos disminuirse los daños que suelen causar las
avenidas del rio de Bechí, destruyendo las causas que las ocasionan. La principal es la presa
que los de Burriana hiciéron para pasar las aguas desde el Milláres hasta las huertas; la
levantáron algunos pies sobre el cauce del Bechí, y dexáron por consiguiente mas profunda la
porcion occidental del mismo cauce, que las avenidas llenáron hasta dexarla en partes de nivel
con muchos campos. Por esto pues, y por los obstáculos de las aguas de las avenidas hallan al
saltar sobre la presa, se derraman por los campos, y los inundan destruyendo las cosechas: ya
se han visto entrar con abundancia y fuerza en el arrabal de Valencia, destruir los edificios, y
consternar los 400 vecinos que en él viven. Debieran pues ensanchar el cauce del rio donde está
la presa, destruir esta y reemplazarla con un aqüecucto sobre arcos. Corresponde esta obra á la
riqueza de la villa, y es necesaria para asegurar las haciendas y las vidas.” 18 Nov.
Manrique,
Rocafort J. 1945,
Sanchez Adell 1993. Madoz: Diccionario geográfico universal.
“sus campos estan espuestos a las inundaciones del
rio Belchí que en las grandes avenidas y algunas veces se ha visto entrar con abundancia y fuerza en el arrabal de valencia, destruyendo los edificios y consternando a sus habitantes” 1829: El riu Anna Els sistemes d'alerta presenten les millors relacions benefici/cost Models hidrometeorològics comprovats:
Amb les prediccions meteorològiques podrien
alertar 12 o 24 hores abans.
Amb dades pluviomètriques es podria preveure
una inundació amb quatre hores d'anticipació.
Amb mesures de cabal el temps es reduiria a un hora. Un sistema d'alerta podria reduïr els danys per inundació un 20% PREHISTÒRIA Desde finals de la última glaciació, fa més de 10000 anys El riu Anna s'ha desbordat pels voltants de l'actual ferrocarril. Delta
del riu
Anna Marjals,
antigues lagunes litorals Barrera litoral d'arena i grava
acumulades per la mar. Borriana fa 20.000 anys? La barrera litoral sol estar més alta que les marjals. El riu Anna recull l'aigua d'una conca de 240 km quadrats. Les tronades de tardor Poden provocar plujes molt intenses, En un dia es pot recollir la meitat de la pluja anual, i en un hora la quarta part d'aquesta Per a fer les simulacions hidrológiques s'ha disenyat una tronada tipus a partir de dades estadístiques. Borriana ens sembla molt plana, però realment presenta petites depressions que l'aigua aprofita per a baixar cap a la mar. Amb els hidrogrames i un model del terreny es realitzen simulacions hidráuliques, per a calcular els nivells d'aigua i el corrent. 9 Oct.
Manrique 1958,
Balbas cruz 1892(1987). Segle XIX Segle XX 1900: Heraldo de Castellón
14 de Setembre 1922: Heraldo de Castellón 9 Nov.
El clamor de la democracia. 1801: 1883: 1884: Al 1795, Cavanilles afirma que "la bota" és la causant de les inundacions. Al 1956 alguns apunten al Pont de la renfe... ...Però la terra i les seves formes -la geomorfologia- ens indiquen que el riu Anna s'ha estat desbordant al mateix lloc desde fa milers d'anys Part de l'aigua de pluja queda retinguda per la vegetació, roques, edificis i el sòl, una altra part s'infiltrarà al subsòl i la resta formarà escorrentiu superficial La simulació s'ha fet amb Guad2D, que calcula el moviment de l'aigua en 2 dimensions. El terreny está format per 1500000 pixels de 10x10m En desbordar-se el riu els sediments que transporta es depositen a les vores formant un ventall al·luvial. El llit del riu queda elevat sobre la plana de forma que quan el canal principal es desborda l'aigua no pot tornar-hi. Pluja mitjana anual: 462mm
Pluja enregistrada el 29/9/09:
195 mm en 24h
50 mm en 1 hora 80% de la pluja diaria en 12 hores 50% de la precipitació en 1 hora L'abandonament de conreus
provoca més escorrentiu. Els métodes de conreu també tenen una important influència sobre l'escorrentiu Artana
Eslida
Aín
Sueras
Tales
Veo
Alcudia de Veo
Borriana
Betxí
Les Alqueries
Fanzara
Onda
Vila-Real. La urbanització augmenta
l'escorrentiu i accelera la seva concentració. Els incendis afavoreixen l'escorrentiu. El riu Anna te un recorregut de 42 km, desde una altitud de més de 1000m al pic espadà fins al nivell del mar al Clot, al grau de Borriana Amb els models hidrológics i meteorològics s'obté un hidrograma, una grafica on es representa l'evolució del cabal amb el temps. Per a calcular la quantitat d'aigua que passa en cada moment -el cabal- s'ha modelitzat la conca i els barrancs amb HEC-HMS L'escorrentiu superficial concentra a través d'una xarxa dendítrica de barrancs, que afavoreix ràpides crescudes. A partir del model del terreny es divideix la conca en 30 subconques, connectades per 17 canals. Per a cada subconca es calcula l'àrea i el temps de concentració de l'escorrentiu (m. racional). Per als canals es calcula el temps de trànsit. Per a cada subconca es calcula un CN equivalent. Model
Meteorològic Model
Hidrològic Les motes del riu estan més
altes que la plana d'inundació. Terrenys forestals i
Bancals abandonats Conreus (taronger) Zones urbanes Hietograma sintètic disenyat pel mètode de blocs alternats, fent servir les intensitats màximes horaries segons el MOPU El métode SCS calcula la fracció d'escorrentiu superficial, atribuïnt un valor
-CN, nombre de corba- per a un terreny, en funció del seu ús, sòl i pendent. 1. Barranc de Cantallops
2. Barranc de Sta. Àgueda
3. Barranc dels Covarxos
4. Barranc de les Farges
5. Barranc del Sigalero
6. Barranc de la Parreta
7. Barranc de la Magdalena
8. Barranc de la Figueta
9. Barranc del Migdia
10. Barranc del Sol
11. Riu Sec de Borriol
12. Barranc de Fraga
13. Barranc d’Almassora
14. Riu Millars-Rbla. de la Viuda
15. Barranc de l’Hospital
16. Barranc de Porcelanosa
17. Riu Sec de Borriana
18. Barranc dels Esbarzers
o de Passets
19. Barranc de Ràtils
20. Barranc de Sant Roc
21. Barranc de les Vineges
22. Barranc de St. Antoni
o de Betxí http://www.uv.es/metode/numero38/67_38.htm#
Rambles i barrancs: els rius de pedres
per Francisca Segura. Fac. de Geografia i Història, UV. La plana es forma per superposició de ventalls aluvials. CHJ, 2010.
Borriana al quart lloc
en vulnerabilitat. Basat en el PATRICOVA PATRICOVA 1993-2003
Generalitat Valenciana.
Escala 1:50000
Estudis hidrològics i hidràulics. Diputació de Castelló, 1989
Escala 1:200000 Estudis regionals ERIBORRI:
Model hidrològic agregat de la conca escala 1:10000
Simulacions hidràuliques amb Guad2D escala 1:1000 i 1:5000 Mapa de nombre de corba CN Model raster d'elevacions de la conca
sobre el que es defineixen les subconques i la xarxa hidrogràfica El model hidrològic permet calcular el temps que tarda l'aigua de cada subconca en arribar a un
barranc important. també calcula com es mou l'aigua pels barrancs. El model hidràulic, coincideix amb estudis geomorfològics i dades històriques existents. Una part del flux desbordat al pont de la RENFE, entra al Nord del casc urbà pel camí d'Onda Part de l'aigua torna al llit del riu passant pel casc urbà Una altra part de l'aigua se'n va cap a la mar per l'escorredor Una segona ona entra per
la banda de la Bosca, al Sud Model raster del terreny 10x10m Mapa de coeficient de fregament de Manning. La urbanització massiva pot elevar els nivells d'inundació mig metre a gran part del casc urbà de Borriana Increment de l'àrea amb risc per a les vides humanes en cas d'inundació 200.000 € invertits en una xarxa de pluviòmetres i aforaments i un pla d'emergències adeqüat podria representar una reducció de la vulnerabilitat de 20.000.000€ amb un impacte anual de 200.000 € : TRI=1 Les obres estructurals com els dics poden augmentar el risc ja que produeixen una sensació de seguretat tot i que no poden garantir la seva efectivitat. Un Sistema d'Alerta ha de cercar un punt òptim cost-dany evitable Proposta de construcció de dics i restauració forestal http://inunborri.blogspot.com/ Guad2D. Programa desenvolupat per Pilar Garcia i Pilar Brufau, al CPS de la Universidad de Zaragoza, per a la empresa Inclam.
Model numèric que calcula el moviment de l'aigua en 2 dimensions HEC-HMS
(hidrological modelling system)
Programa de simulació hidrològica desenvolupat pel Hidrological Engineering Centre del US Corps of engineers. Amb el mapa de profunditats i els ussos urbans es calcula la vulnerabilitat: el cost d'una posible inundació. Amb la freqüencia (probabilitat) de les possibles inundacions es pot calcular l'impacte: el cost anual de la inundació En el cas del Elba per cada € invertit en dics s'han estalviat danys entre 2 i 6 €, en canvi en el cas del Odra l'estalvi ha estat només de 10 centims. Inundacions
a Borriana EL FUTUR Mesures
Estructurals Enlleraments i
canalitzacions Embassaments Àrees de sacrifici Mesures Locals Dics
(PATRICOVA) Repoblació forestal
(PATRICOVA) Ordenació urbana Normativa edificació Gestió de
l'escorrentiu Una xarxa de pluviòmetres
transmet en temps real les dades de
precipitació al centre de coordinació
d'Emergències. Seguiment del cabal del rius:
Visualment.
Fent servir detectors (radar, doppler) El Radar meteoròlogic
dona una idea de la
intensitat de pluja. Sistemes d'alerta Models meteorològics preveuen les quantitats de pluja Desviaments. “Borriana naix d'un conflicte de fronteres entre la mar, els rius i el continent”
(R.Roselló) PREVENCIÓ Llei de protecció civil. Llei 156/99 PATRICOVA Pla d'acció Municipal front al risc d'inundacions. Llits d'alleujament.
Canalització per una ruta alternativa.
Alt cost. Impacte ambiental important. Construcció de petits embassaments.
Cost important. Impacte ambiental. Facilitar la inundació d'unes zones per a evitar l'inundació d'unes altres.
Cost important. disponibilitat de terrenys.
Impacte ambiental positiu i usos alternatius. Cost alt.
Impacte ambiental important Cost elevat.
Impacte ambiental positiu Cost elevat.
Impacte ambiental. Campanyes
informatives. Difusió de l'alarma:
Radios i tv locals.
SMS, internet, NT.
Senyals acustics
(sirenes, campanes, megafonia) Com actuar en cas
d'alerta o emergència MGNA
www.igme.es MAGNA www.igme.es Diputació de Castello
COPUT
1989.
Estudis geomorfològics.
Escala 1:200000 Hietograma + model Hidrometeorologic = Hidrograma Corrent d'aigua tornant cap al riu pel pont de la Mota :( :) La fiabilitat d'una alarma decreix amb el temps d'avís i cal escollir la de millor rendiment. 4 hores d'avís permetrien salvar una quantitat important de mobiliari. MAGNA www.igme.es
Full transcript