Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Befolkning

No description
by

Are Kvisvik

on 20 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Befolkning

Befolkning
Sentrale temaer
- Befolkningshistorie
- Befolkningslære (demografi)
- Befolkningsvekst
- Forventet levealder
- Befolkningsutvikling (faser)
- Befolkningspyramider
- Begreper
- Tar for seg befolkningens størrelse, sammensetning og geografiske fordeling

- Hvordan regne ut befolkningsendring?

Antall fødte
- Antall døde
= Naturlig tilvekst
+ Innvandrere
- Utvandrere
= Befolkningsvekst
Forventet levealder
- Gjennomsnittsalderen for en person som er født i et bestemt år

- Forteller mye om:
- Levevilkår
- Helsestell
- Levestandard
- Spedbarnsdødelighet


Befolkningshistorie
- Sult, sykdom og krig holder folketallet nede

- 1800-tallet: den industrielle revolusjon

- Effektivisering i matproduksjon og framskritt i legevitenskapen

- Kraftig befolkningsøkning

- 1960- : Befolkningseksplosjon

- ca. 10000 år siden

- Fra å være jegere og samlere, gikk mennesker over til å bli bønder

- Hvilke følger fikk dette for menneskers levesett?
Jordbruksrevolusjon
Oppgave
I Norge i 2012 ble det født 150000 mennesker, mens det døde 90000. Antallet innvandrere var 20000, mens det var 10000 utflyttere.

Hva var Norges naturlige tilvekst i 2012?
Hva var Norges befolkningsvekst?
Uviklingsfaser
Befolkingsutvikling
Utviklingsfasene
Fase 1: Både fødselsraten og dødsraten er høy. Folketallet vokser lite.

Fase 2: Dødsraten synker, mens fødselsraten fortsetter å være høy. Rask befolkningsvekst
Fase 3: Dødsraten synker ytterligere, samtidig som fødselsraten starter å synke. Forholdsvis rask befolkningsvekst
Fase 4: Dødsraten og fødselsraten på et svært lavt nivå. Ca. null vekst.
Fase 5: Fødselsraten veldig lav. Folketallet synker
Befolkningspyramide for Norge 2016
MÅL:
- Du skal kjenne til sentrale begreper innen befolkning
- Du skal kjenne til befolkningsutviklingens fem faser og land i forskjellige faser
- Du skal kunne lese og tolke befolkningspyramider
- Du skal kjenne til menneskets befolkningshistorie
Befolkningslære - demografi
59
13
14
14
Befolkningspyramide Sierra Leone 2016
Befolkningspyramide Japan 2016
Venezuela 2016
Mål for timen
Du skal kunne vurdere hvilken utviklingsfase ulike land er i, ved hjelp av befolkningspyramider
Full transcript