Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IHS UKSW

PREZENTACJA INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UKSW
by

Bartlomiej Gutowski

on 18 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IHS UKSW
podstawowy kurs historii sztuki
od starożytności do 2014 roku

podstawowa wiedza z zakresu ikonografii

zajęcia wprowadzające do terminologii

zajęcia z metodologii historii sztuki

ćwiczenia terenowe

STRUKTURA INSTYTUTU


OCHRONA DÓBR KULTURY
I ŚRODOWISKA
PROGRAM - I STOPIEŃ
OCHRONA DÓBR KULTURY
I ŚRODOWISKA
PROGRAM - II STOPIEŃ
PROJEKTY BADAWCZE


LIMITY PRZYJĘĆ
STUDIA LICENCJACKIE
HISTORIA SZTUKI STACJONARNA - 75 osób
HISTORIA SZTUKI NIESTACJONARNA - 35 osób
OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA - 60 osób

STUDIA MAGISTERSKIE
HISTORIA SZTUKI STACJONARNA - 40 osób
HISTORIA SZTUKI NIESTACJONARNA - 30 osób
OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA - 40 osóbPO WIĘCEJ INFORMACJI
ZAPRASZAMY
NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ


WWW.IHS.UKSW.EDU.PL
www.facebook.com/instytuthistoriisztuki

Zakład
Konserwacji
Zabytków
i Ochrony
Krajobrazu
Zakład Historii
Sztuki Starożytnej
i Tradycji Antyku
Katedra
Sztuki
Dawnej
Katedra
Kultury
Artystycznej
Katedra
Sztuki
Nowozytnej
Zakład
Ikonografii
Nowożytnej
Zakład Plastyki
Nowozytnej
Zakład
Rzemiosła
Artystycznego
Zakład Kultury
Narodów
Rzeczpospolitej
i Chrześcijańskiego
Wschodu
Zakład Sztuki
Współczesnej
Zakład Sztuki
i Ikonografii
Średniowiecznej
Zakład
Architektury
PUBLIKOWANE SĄ ARTYKUŁY DOTYCZĄCE SZEROKO ROZUMIANEJ SZTUKI WYROSŁEJ
Z TRADYCJI BIZANCJUM
I KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO
PISMO POŚWIĘCONE
SZTUCE BIZANTYŃSKIEJ
I POSTBIZANTYŃSKIEJ
UKAZUJE SIĘ OD 2010 ROKU
SERIES BYZANTINA
STUDIES ON BYZANTINE AND POSTBYZANTINE
ZORGANIZOWANYCH ZOSTAŁO PONAD 60 WYSTAW I POKAZÓW
ISTNIEJE OD 2010 ROKU
REALIZOWANE
WYSTAWY SĄ
CZĘŚCIĄ PROCESU
DYDAKTYCZNEGO
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ
SIĘ W NOWOCZESNYM
BUDYNKU
W BUDYNKU SĄ RÓWNIEŻ: BIBLIOTEKA, DZIEKANAT, SEKRETARIAT IHS, POKOJE PRACOWNIKÓW, STOŁÓWKA
WSZYSTKIE SALE WYPOSAŻONE
SĄ M.IN. W RZUTNIKI MULTIMEDIALNE
BUDYNEK DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STUDENCI
IHS
UKSW
Między Centrum a Prowincją.
Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej
finansowanie w kwocie 500 000 zł.


Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu
i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych,
cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa
architektonicznego i archeologiczneg
finansowanie w kwocie 569 153 zł.
teledetekcja.nprh.uksw.edu.pl

Inwentaryzacja malarstwa ściennego średniowiecznego i nowożytnego
na Mazowszu
finansowanie w kwocie 570 000 zł.

Cmentarz na Rossie w Wilnie.
Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze
finansowanie w kwocie 400 000 zł.
www.cmentarznarossie.info
CMENTARZ PODOLA
OD ROKU 1998 PROWADZONY JEST PROJEKT INWENTARYZACJI
HISTORYCZNYCH CMENTARZY PODOLA
KATALOGI WYDANE DRUKIEM

ZAŁOŻONE ZOSTAŁO OKOŁO
15.000 KART OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
PUBLIKACJE WYDANE PRZEZ
IHS UKSW
1954
1999
2002
2010
PRZEKSZTAŁCENIE
UCZELNI W UNIWERSYTET
KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
POWOŁANIE
INSTYTUTU
HISTORII SZTUKI
OD ROKU 2010 PROWADZIMY
DRUGI KIERUNEK
OCHRONA DÓBR
KULTURY I ŚRODOWISKA
POCZĄTEK HISTORII
SZTUKI
NA ATK
NIESTACJONARNE
STACJONARNE
LICENCJACKIE
(1 STOPIEŃ)
KIERUNKI I POZIOMY STUDIÓW
MAGISTERSKIE
(2 STOPIEŃ)
HISTORIA SZTUKI
OCHRONA DÓBR
KULTURY I ŚRODOWISKA
HISTORIA SZTUKI
PROGRAM - I STOPIEŃ
Międzynarodowe Seminarium
Naukowe we Florencji
facebook.com/internationalseminarsinflorence
Seminarium towarzyszą wystawy, warsztaty z artystami oraz otwarte wykłady profesorów i doktorantów
Tygodniowe seminarium współorganizowane
przez dr Małgorzatę Wrześniak we Florencji
prof. UKSW dr hab.
Zbigniew Bania
prof. UKSW dr hab.
Agnieszka Bender
dr hab. Katarzyna
Chrudzimska-Uhera
dr Anna Sylwia
Czyż
prof. dr hab.
Waldemar Deluga
dr Bartłomiej
Gutowski
prof. UKSW dr hab.
Jakub Lewicki
dr Beata
Lewińska-Gwóźdz
dr Katarzyna
Ponińska
Prof. UKSW dr hab.
Christine Moisan Jablonski
dr Przemysław Mrozowski
ks. dr Janusz
Nowiński
dr Przemysław
Nowogórski
dr Wojciech Podstolski
dr Romana
Rupiewicz
dr Magdalena Tarnowska
dr Marta
Wiraszka
dr hab. Małgorzata
Wrześniak
dr Rafał
Zapłata
Gdyby zaufać dyplomom to historyk sztuki i filozof. W świecie zdominowanym przez obraz zapożyczony interesuje mnie jego przekraczanie. W miejsce pornografii widzenia ocelenie cudowności uwodzenia wizerunkiem. Poszukuję jej w drobinkach - w sztuce cmentarnej, w strukturach miejskich, w zakłóceniach obrazu, w przestrzeni miasta, w portrecie, w najnowszych projektach artystystycznych ale przede wszystkim w smakowaniu codzienności.


PISMO NAUKOWE
DOKTORANTÓW
I STUDENTÓW
ISTNIEJE OD 1998 ROKU

WWW.ARTIFEX.UKSW.EDU.PL
MUZEALNICTWO
I ANIMACJA
KULTURY
DYDAKTYKA
HISTORII SZTUKI
HISTORIA SZTUKI
PROGRAM - II STOPIEŃ
WPROWADZAMY
4 SPECJALIZACJE
RZECZOZNAWSTWO
I RYNEK
DZIEŁ SZTUKI
OCHRONA
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
OD ROKU 2014/2015
ABY ZOBACZYĆ PREZENTACJĘ SKORZYSTAJ ZE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PONIŻEJ STRZAŁEK
POLECAMY UŻYCIE TRYBU
PEŁNOAKRANOWEGO

(Gdańsk, Kraków, Toruń, Małopolska, Wielkopolska, Pułtusk, Węgrów, Łowicz, Warszawa, Kozłówka, Nałęczów)
LICZBA STUDENTÓW
STUDIA LICENCJACKIE
145 osób - HISTORIA SZTUKI STACJONARNA
25 osób - HISTORIA SZTUKI NIESTACJONARNA
111 osób - OCHRONA DÓBR KULTURY
I ŚRODOWISKA

STUDIA MAGISTERSKIE
83 osoby - HISTORIA SZTUKI STACJONARNA
28 osób - HISTORIA SZTUKI NIESTACJONARNA
Zajmuje się sztuką na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, szczególnie mecenatem i treściami propagandowymi. Współpracuje przy realizacji projektów inwentaryzacji zabytkowych cmentarzy.
Doktor habilitowana nauk humanistycznych, historyk sztuki i tłumacz. Zajmuje się teorią sztuki, historią estetyki i doktryn artystycznych, a zwłaszcza historią estetycznego przeżycia staropolskich podróżników. W sposób szczególny interesuje się sztuką i historią Florencji, gdzie organizuje wystawy i prowadzi międzynarodowe seminaria.
Pracuję w naszej instytucji uniwersyteckiej (różnie nazywanej w swej przeszłości) ponad 40 lat. Przeszedłem wszystkie szczeble pełnienia funkcji kierowniczych Wydziału bądź Wydziałów w ciągu tych lat i szczęśliwie udało mi się uniknąć dziekanowania. Powstało pod moim kierunkiem ponad 120 prac magisterskich (do tego ponad 90 w Łodzi), wypromowałem 9 doktorów.

Badaczka sztuki XX wieku, swoje zainteresowania koncentruje wokół problematyki rzeźby polskiej. Autorka tekstów dotyczących związków między rzeźbą a przestrzenią (prywatną, publiczną, wystawienniczą), zakopiańskiego środowiska artystycznego oraz wzajemnych relacji: naród-państwo-sztuka.

Autor publikacji z zakresu sztuki chrześcijańskiej w Europie Środkowej, na Bałkanach i Bliskim Wschodzie, w tym w "Print Quarterly". Od roku 2010 powadzi prace inwentaryzacyjne grafiki polskiej w zagranicznych kolekcjach (na przykład w The British Museum). Wydawca "Series Byzantina" oraz przewodniczący rady naukowej "Art of the Orient".
Absolwentka Liceum Plastycznego w Warszawie i Historii Sztuki na UKSW. Swoją praktyczną znajomość technik artystycznych wykorzystuje w pracy dydaktycznej i naukowej. Zajmuje się badaniem treści dzieł sztuki nowożytnej, ikonografii przedstawień Świętej Rodziny oraz wpływów grafiki na polską sztukę barokową.
dr Magdalena
Łaptaś
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego i bizantyńskiej. Specjalizuje się w badaniach nad malarstwem nubijskim pozyskiwanym podczas polskich wykopalisk w Sudanie. Bierze udział w polskich wykopaliskach w Banganarti podczas których dokumentuje i opracowuje malowidła. Jest współredaktorką Eastern Christian Art.
Historyk sztuki i historyk goły, z przyuczenia – muzealnik: pracuje także w Zamku Królewskim w Warszawie. Zajmuje się bardzo różnymi aspektami historii kultury średniowiecznej, a też nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli symbolu - herbu, wizerunku, gestu - w systemie komunikacji społecznej.
Historyk sztuki oraz patrolog. Badaczka symboliki sztuki średniowiecza. Autorka tekstów, poświęconych tej tematyce, opublikowanych w Polsce i za granicą. Ponadto interesują się pograniczem sztuki i nauki we wspomnianej epoce. Jest zaangażowana w prace nad historią i zabytkami Kazimierza Dolnego nad Wisłą.
Absolwentka UMK w Toruniu. 2010 UMK – doktorat z historii sztuki pt.: Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1948. Od 2011 kustosz dyplomowany. Tematy badawcze: kultura i sztuka Żydów końca XIX do 1968 roku; pielgrzymki i podróże artystyczne do Palestyny;Orient i Syjonizm w ikonografii; problematyka proweniencji i własności dóbr kultury.

Zajmuję się formą i treścią dzieł sztuki nowożytnej, a zwłaszcza sztuką cysterską w Polsce. Moje zainteresowania badawcze obejmują także problematykę wystroju i symboliki sakralnego wnętrza oraz chrześcijańskiej ikonografii.
Nie trwajcie w nieświadomości piękna, gdyż inaczej pokona was brzydota
- św. Bernard z Clairvaux.
W badaniach naukowych zajmuje się sztuką starożytną oraz sztuką żydowską i muzułmańską oraz urbanistyką (zwłaszcza starożytną). W kręgu zainteresowań znajduje się także tradycja antyczna w kulturze epoki nowożytnej. Obok prac naukowych, publikuje również prace popularyzatorskie dziejów kultury i sztuki.
Na UKSW wykłada między innymi dydaktykę historii sztuki. Pełni też funkcję metodyka historii sztuki o zasięgu ogólnopolskim oraz rzeczoznawcy podręczników nauczania plastyki w MEN. Jest autorką programów nauczania historii sztuki, podręczników, przewodników metodycznych, albumów i opracowań oraz artykułów o sztuce.
Wykładowca historii architektury. Zakres problematyki badawczej obejmuje zagadnienia z historii urbanistyki i architektury XIX i I poł. XX w., w szczególności byłych kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej oraz kaplic i mauzoleów budowanych na dawnych cmentarzach zamiejskich.
Archeolog specjalizującym się w zakresie badań nieinwazyjnych, dokumentacji i inwentaryzacji zabytków archeologicznych i architektonicznych, w oparciu o technologie teledetekcyjne.
ISTNIEJE OD PRAWIE 4O LAT

zaprasza na:
- SPOTKANIA NAUKOWE
- WYJŚCIA NA WYSTAWY
- OBJAZDY NAUKOWE
- KONFERENCJE
- KIERMASZE
specjalne podjazdy, windy, miejsca w salach, toalety, zamontowane są pętle indukcyjne LOGBIT G- wzmacniające przenoszenie
sygnału dla osób słabosłyszących
Prodziekan WNHiS, kierownik Katedry Kultury Artystycznej. Główne kierunki działalności naukowej: nowożytne rzemiosło artystyczne, komparatystyczne badania naukowe nad polską i europejską sztuką dekoracyjne. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje elementy wyposażenia wnętrz sakralnych i świeckich. Podejmuje także badania z zakresu kostiumologii.
Teoria i praktyka ochrony kultury

Założenia zieleni
Badania nieinwazyjne
Metodologia
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z ikonografią i ikonologią sztuki nowożytnej. Celem badań jest nie sama klasyfikacja i analiza ikonograficzna poszczególnych tematów, co odtworzenie szerokich obszarów związanych z historią idei i sposobu ich pojmowania w czasach nowożytnych.
Autor ponad 170 publikacji prac studialnych. Wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Konserwatorskiej, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezes Sekcji Polskiej DOCOMOMO, a także członek ICOMOS, SHS, SKZ i TOnZ. Laureat wielu nagród za prace naukowe. Twórca nowego kierunku studiów Ochrona dóbr kultury i środowiska
34.25 pkt
Kierownik Działu Systematyki Roślin Ogrodu Botanicznego UW. Specjalista w dziedzinie założeń zieleni oraz roślinności ogrodów historycznych i współczesnych. Dorobek - liczne publikacje w czasopismach naukowych z zakresu ogrodów historycznych, kompozycji i doboru roślin. Członek ICOMOS oraz Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół nowożytnej ikonografii władzy, programów ideowych dzieł sztuki, portretu oraz sztuki XVIII i XIX wieku.dr Agnieszka Skrodzka
Full transcript