Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OPRACOWANIE PARTYTURY CHÓRALNEJ

No description
by

Krzysztof Dudzik

on 26 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OPRACOWANIE PARTYTURY CHÓRALNEJ

Wytyczne studiowania partytury
"z sukcesem"
1. Zaplanuj czas na studiowanie i niech to będzie czas „święty”
Analiza historyczna
- proces zbierania informacji
Analiza strukturalna
- muzyczny negatyw
Ten rodzaj analizy odbywa się w oparciu o dwa poziomy.
Studiowanie partytury chóralnej jest jednym z najważniejszych zadań w pracy dyrygenta.
Niezbedne działania:
przesłuchania
spotkania
organizacja koncertów
prowadzenie prób
OPRACOWANIE PARTYTURY CHÓRALNEJ
- Analiza historyczna i strukturalna

... ale ...
Równowaga ?

życie rodzinne - życie zawodowe
życie duchowe - rozwój intelektualny - rozwój fizyczny
Muzyczna odpowiedzialność za siebie i innych ...
?
Dobra organizacja kluczem do sukcesu
2. Zastosuj technikę ABC w planowniu pracy
A
to zadania najważniejsze, które należy wykonać jako pierwsze.

B
to zadania mniej ważne, na których wykonanie mamy jednak większą ilość czasu.

C
to sprawy nieistotne w tym momencie i będzie można się nimi zająć na końcu lub w ogóle zrezygnować.
3. Do studiowania zawsze używaj całej partytury
4. Pracuj etapami
5. Znajdź sobie komfortowe miejsce do pracy
6. Jesteś znużony? Zrób przerwę!
7. Znajdź swojego mentora
8. Posłuchaj dobrego nagrania
1. Potrzebne głosy i instrumentarium
Zapamiętaj: skład orkiestry, liczba głosów wokalnych, sposób instrumentacji zawsze odzwierciedlają trendy jakie obowiązywały w danej epoce.
2. Wydania w druku
a) URTEXT
b) Wydanie WYKONAWCZE // ZINTERPRETOWANE
3. Biografia kompozytora i autora tekstu
4. Historyczne ujęcie utworu
i określenie stylu kompozytorskiego obowiązującego w danym czasie
5. Tłumaczenie i analiza tekstu
3. Biografia kompozytora i autora tekstu
Zapamiętaj: jeśli nie jesteś biegły w języku, w którym przyszło Ci pracować
- poproś o pomoc specjalistę!
POZIOM I
- Rama
POZIOM II
- Subtelne detale w ramach całości
1. Ponumeruj takty, a przy okazji:

a) zwrócić uwagę na najbardziej oczywiste cechy, które wskazują na jakiś podział:
zmiany tonacji
zmiany metryczne
zmiany tempa
oznaczenia literowe części
zmiany faktury
podwójne linie
itp...

b) odpowiedz na „oczywiste” pytania:
jaka jest tonacja utworu?
jakie są cechy metryczne? (stałość, zmienność)
jaki jest poziom trudności?
jaka dominuje faktura?
czego się można spodziewać po muzyce tego konkretnego kompozytora?

Spostrzeżenia notuj w pamięci.

.
2. Przestudiuj partyturę i podejmij pierwsze "niezobowiązujące" decyzje.
zaznacz granice większych całości.

Nie dokonuj podziału struktury tam,
gdzie go nie ma!


pozwól na to by pomysły i idee swobodnie przepływały przez myśli.
szukaj idei oczywistych i notuj je.
wszystkie terminy, które są niejasne przetłumacz i zanotuj w partyturze.
1. Czarnym markerem zaznacz granice większych całości.
2. Pracując nad dziełem wokalno-instrumentalnym dokonać podziału na mniejsze sekcje i analizować każdą po kolei.

a) Każdą linię melodyczną rozpatruj osobno.
Każdą partię zaśpiewaj a nastepnie zagraj wszystkie na pianinie.
Określi cechy charakterystyczne melodii:
czy jest ona diatoniczna, czy schromatyzowana?
czy partie wykazują jakieś powiązanie czy są antagonistyczne?
czy pomiędzy partiami zachodzą dysonanse?
czy partie są ornamentalne?
czy pomiędzy tekstem a melodią zachodzą wzajemne relacje?
zaznacz niewygodne skoki, niezgrabne przebiegi, powtarzające się motywy, imitacje...
zaznacz główne motywy, długości fraz, zmiany w fakturze, kadencje (niezwykle istotne w muzyce dawnej) itp.
zanalizuj rytm (czy jest prosty czy złożony), zwróć uwagę na repetycje, ostinata, synkopacje, augmentacje, diminucje, hemiole, nietypowe rytmy. Dobrze jest też określić jaką rolę pełni cisza w danym utworze.
b) Analizując relacje zachodzące pomiędzy wszystkimi partiami, określ które z nich zawierają materiał podstawowy, a które akompaniament.

c) Odpowiedz:
Czy są partie, które dublują siebie nawzajem
Czy są partie wzajemnie dialogujące?
Jaki wpływ na czytelność głównej myśli muzycznej ma dynamika?
Zajmując się określaniem długości poszczególnych fraz dobrze jest dokładnie oznaczyć budowę fraz bardziej złożonych.
3. Zaznacz oddechy, używając tekstu jako wzorca
4. Wykonaj analizę rytmu harmonicznego.
określ centrum tonalne każdej sekcji
5. Wynotuj wszystkie cechy charakterystyczne stylu danego kompozytora.
6. Analizując poszczególne części kompozycji:
zwróć uwagę, gdzie znajdują się punkty kulminacyjne;
czy kompozytor utrwala lub odchodzi od klasycznych form kształtowania dzieła?
dlaczego dokonuje takich a nie innych wyborów?
Pomysł: W trakcie analizy, na osobnej kartce notuj otwartą listę pomysłów do wykorzystania na próbie – problemy wokalne, trudne przejścia, specyficzne wokalizy itp. Tego rodzaju wskazówki pomogą w stworzeniu dobrego planu próby.
Po ukończeniu pracy dobrze jest sporządzić graficzny obraz analizy strukturalnej.
DIAGRAM ANALIZY STRUKTURALNEJ
Full transcript