Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of FIL1A

PAGSULAT
by

Dan Agpaoa

on 30 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of FIL1A

PAGSULAT
Hindi kailan man maitatanggi ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng pagsulat sa lipunang ating ginagalawan. Ang mga inuudyok ng damdamin at ng nag-uumalpas nating kaisipan ay hindi sa lahat ng pagkakataon maipapahayag sa paraang pasalita.
"Ano mang nasyon ay makapagpapatunay na pagsulat ang bumubuhay at humuhubog sa kaganapan ng ating pagiging tao. Dahil ang pagsulat ay tagapagpaalala at tagapag-ugnay ng noon sa ngayon, higit sa lahat tagapagpakilala ng bawat henerasyon, dapat pagsikapan ang pagpapayaman ng ating kaisipan at ang paglinang ng kasanayang ito."
William Strunk, Jr.
E.B. White
"Ang pag-iisip at pagsusulat ay kakambal ng utak, gayon din naman, ang kalidad ng pagsulat ay hindi matatamo kung walang kalidad ng pag-iisip.
"Ang pagsulat ay kabuuan ng pangangailangan at kaligayahan.
William Pitt Kellog
Hellen Keller
Ha Jin
"Ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit ng talasalitaan, pagbuo ng kaisipan at retorika.
"Naglalaman din ito ng iba pang elemento na nangangailangan din ng ganap na pagsasaalang-alang.
Wilbur Smith
Ito ay pisikal na aktibiti sapagkat ginagamit dito ang kamay sa pagsulat sa papel, o sa pagpindot ng mga keys ng tayprayter o ng keyboard.
Ang pagsulat ay kapwa isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba't ibang layunin.
Papel
Tayprayter
Keyboard
Mental na aktibiti rin ang pagsulat sapagkat ito ay isang ehersisyo ng pagsasatitik ng mga ideya ayon sa isang tiyak na metodo ng debelopment at patern ng organisasyon at sa isang estilo ng gramar na naaayon sa mga tuntunin ng wikang ginamit.
KAHULUGAN AT KALIKASAN
PROSESO NG PAGSULAT
Prewriting
Drafting
Revising
Editing
Final Document
Lahat ng pagpaplanong gawain, pangangalap ng impormasyon, pag-iisip ng mga ideya, pagtukoy ng estratehiya ng pagsulat at pag-oorganisa ng mga materyales bago sumulat ng burador ay nakapaloob sa yugtong ito. Ito ay nahahawig sa pagpaplano ng mga leksyon ng isang guro.
Ito ang balangkas ng mga mga ideyang nabuo para maisaayos at maaaring isalin sa susunod na yugto.
Ito ang proseso ng pagbasang muli nang makailang ulit para sa layuning pagpapabuti at paghuhubog ng dokumento. Maaaring sinusuri ng isang manunulat dito ang estraktura ng mga pangungusap at lohika ng presentasyon. Ginagawa dito ang pagbawas o pagdagdag ng mga ideya o kaya'y pagpalit
ng mga pahayag .
Ito ang pagwawasto ng mga posibleng pagkakamali sa pagpili ng mga salita, baybay, balarila at pagbabantas.
PAGTATALATA
Ang
talata
ay isang pangungusap o grupo ng mga pangungusap na inorganisa upang makabuo ng isang ideya hinggil sa isang paksa bilang bahagi ng isang komposisyon o upang magsilbing pinakakomposisyon mismo.
Ang Pasko ay simbolo ng pagmamahalan at pagbibigayan ng bawat isa sa mundo. Tuwing Pasko ay may kasiyahan sa bawat isa at may pagkakaunawaan tayong lahat. Tayong mga Pilipino ay nagluluto sa kanya-kanyang bahay at nagpapalitan ng mga regalo at naglalagay ng mga palamuti sa labas o loob ng bahay natin.Usong-uso rin ang pagtutulungan at pagbibigayan dahil ang Pasko ay simbolo ng kasiyahan at pagmamahalan .
MGA DAPAT ISAALANG-ALANG SA
MABISANG PAGSULAT
KAISAHAN
Ang kaisahan sa talata ay nangangahulugang ang talata ay may kabuuan. Ibig sabihin ay lahat ng mga pangungusap sa talata ay tuwirang sumusuporta sa paksang pangungusap. Ang kaisahan ng talata ay maaaring maisagawa kung lahat ng pangungusap ay naiuugnay sa pangunahing ideya.
Ang mga nakakatakot o horror na pelikula ay patok na patok sa mga kabataan. Sa tuwing isang bagong pelikulang horror ang ipapalabas, karaniwang kabataan ang matatagpuan sa mga sinehan. Ang mga pelikulang may ganitong tema ay lubhang nakakatakot para sa mga batang manonood na may kahirapan pang paghiwalayin ang katotohanan sa di-totoo at ang mga nakakatanda nama'y tila hindi interesado sa dalawang oras na panonood ng pelikulang puno ng pananakot at pag-aalala, ngunit ang mga kabataan ay pinananabikan ito.
Coherence
Ang coherence sa talata ay nangangahulugang ang bawat pangungusap sa talata ay nagkakaugnay-ugnay sa pamamagitan ng mga angkop na pang-ugnay na siyang daan sa pagpapakita ng kaisahan ng mga ideya.
Una ay bumuo ng malinaw na paksang pangungusap.
Ikalawa ay isagawa ang tanong-sagot na pamamaraan sa pagbuo na paksang pangungusap. Ang tanong-sagot ay maaaring sa anyo ng problema-solusyon o mula pangkalahatan patungong tiyak na pormat.
Pangatlo ang pagposisyon ng paksang pangungusap sa talata. Ang paksang pangungusap ay maaaring maging unang pangungusap ng talata o maaari ring maging transisyonal na impormasyon bago ang talata. Maaari ring ang paksang pangungusap ay di tuwirang ihayag bagkus implayd lamang.
Ang ikaapat ay iugnay ang mga pangungusap sa talata sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ng pagsasaayos tulad ng tanong-sagot at problema -solusyon.
Ang Ikalimang suhestyon ay ang gumamit ng mga estilo tulad ng lohikal na kaayusan, paralelismo, transisyunal na pahayag, paggamit ng mga panghalip, kaayusang kronolohikal, pag-uulit o kaayusang spatial.
EMPHASIS
Ito ang pagbigay diin sa mahalagang ideyang nakapaloob sa isang talata. Mayroong ilang pamamaraan upang makapagbigay emphasis sa talata.
POSISYON
Ipinapalagay na ang mahalagang impormasyon ay inilalagay sa unahang bahagi ng talata, o sa katapusan o sa dalawang bahagi ng talata. Nararapat na tiyaking ang talata ay naglalaman ng mahalagang ideya at hindi lamang ng mga pantulong na ideya.
PAG-UULIT
Ang mahalagang ideya ay inuulit gamit ang iba't ibang salita na iisa ang pinapakahulugan. Sa pamamagitan ng naturang estratehiya, higit na tumatatak sa isipan ng mambabasa ang ideyang nais iparating ng manunulat.
Climactic Order
Ang mga ideya sa talata ay isinaayos mula sa simple o di gaanong mahalaga tungo sa mas masalimuot o pinakamahalagang detalye ng ideya.
Full transcript