Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az iskola hatékonysága

No description
by

Agnes N. TOTH

on 15 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az iskola hatékonysága

Minőségi oktatás
minőség az, ami kiállja a próbát
meghatározott tulajdonság jelenléte
a vevők igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíti
megfelel a vonatkozó szabvány követelményeinek


Az iskola hatékonysága
(Forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2014/11/5/HVG_kozepiskolai_rangsor_videki_gimnaziumok_BF3WCO)
Népszerűség
Gazdaságosság
Hatékonyság
+
=
Minőség
+
http://prezi.com/fwhhfjcdnife/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Minőségi pedagógus/képzés
Minőségelemzés/minőségbiztosítás
Létszámadatok:
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1213.pdf
A jó iskola
Az Integrált Minőségpolitika meghatározásával a Kórház küldetés nyilatkozatának, jövőképének, stratégiai és minőségcéljainak megvalósítását követjük és gondoskodunk annak széleskörű tudatosításáról.
Sikerünk egyben a betegeink, partnereink és munkatársaink személyes boldogulásának is a záloga.

a kórház működését megfelelő mutatók alapján ellenőrizzük,
elkötelezettséget vállalunk a jogszabályi, etikai és szakmai követelmények betartására,
megtervezzük a minőségi-, környezeti-, munkahelyi egészségvédelem és biztonsági rövid- közép –és hosszú távú célokat, programokat,
az intézet működését igyekszünk az Európai Uniós normákhoz igazítani.

Ez lenne a csapatmunka?!

Rend
Információ
Minőség tudat
Vevői megelégedettség
Marketing, arculat
Biztosabb válasz a kihívásokra

Eredmények

Walter A. Shewhart
Statisztikai elveken nyugvó minőség-ellenőrzési rendszerek kialakítása.
Ellenőrző kártyák rendszere a minőség-menedzsment területén.
Mintavételes minőségszabályozási eljárások.
PDCA ciklus alapjainak kidolgozása.
W.Edwards Deming
A vezetés felelősségének bizonyítása
Statisztikai minőségszabályozás megalapozója


Kiemelkedő szakemberek a minőségügy fejlesztésében

Akkreditálás: Olyan eljárás, amellyel egy erre felhatalmazott szerv elismeri, hogy egy szervezet vagy személy alkalmas a meghatározott feltétételek szerint a feladat elvégzésére.

Minőségügyi alapfogalmak

Minőségügyi felülvizsgálat
(quality audit ) Rendszeres és független vizsgálat annak meghatározására , hogy a minőségügyi tevékenységek, és ezek eredményei megfelelnek-e a tervezett intézkedéseknek.
Az intézkedéseket hatékonyan bevezették –e, valamint az intézkedések alkalmasak-e a célok elérésére.

Minőségügyi alapfogalmak

Minőségfejlesztés : (quality improvement )
A minőségirányításnak az a része , amely a minőségi követelmények teljesítésére vonatkozó képesség növelésére összpontosít.

Tevékenységek, folyamatok hatásosságának és hatékonyságának növelése.


Minőségügyi alapfogalmak

Minőségpolitika (quality policy ) :

Egy szervezetnek a minőségre vonatkozó, a felső vezetés által hivatalosan megfogalmazott és kinyilvánított általános szándékai és irányvonala.

Minőségügyi alapfogalmak

Minőségbiztosítási ciklus
Deming ciklus : P-D-C-A
P = Plan – Tervezz
D = Do - Csináld
C = Check – Ellenőrizd
A = Act - Cselekedj

Minőségügyi alapfogalmak

Minőségbiztosítás ( quality assurance )
Tervezett és rendszeres intézkedések, melyekkel megteremtik a megfelelő bizalmat az iránt, hogy a termék vagy a szolgáltatása megadott minőségi követelményeket kielégíti.

Minőségügyi alapfogalmak

Minőségügyi rendszer (quality system )
Minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, felelősségi körök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége.

Minőségügyi alapfogalmak

A társadalom követelményei
Olyan kötelezettségek, amelyek törvényekből, rende-letekből, szabályzatokból,törvénykönyvekből, jogszabályokból és egyéb megfontolásból adódnak
Megbízhatóság
Gyűjtőfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezők, azaz a hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás leírására használnak.
Megfelelőség
Az előírt követelmények teljesülése.


Minőségügyi alapfogalmak

Eljárás
Valamely tevékenység elvégzésének előírt módja (sok esetben az eljárást dokumentálják, „írásos eljárás”, „dokumentált eljárás”
Szolgáltatás
A szállító és a vevő közötti érintkezési területen végzett tevékenységek és a szállító belső tevékenységei által nyújtott eredmény, amely a vevők igényeinek kielégí-tését szolgálja.

Minőségügyi alapfogalmak


Minőségügyi folyamat
Olyan egymással kölcsönös kapcsolatban lévő erőforrások (munkatársak, pénzügyi források, eszközök, berendezések, módszerek, eljárások ) és tevékenysé-gek, amelyek a bemeneteket kimenetekké, eredményekké alakítják át.

Minőségügyi alapfogalmak

Minőségügyi alapfogalmak


Minőség (quality )
A termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek az összessége, amelyek hatással vannak a terméknek vagy a szolgáltatásnak arra a képességére, hogy kifejezett vagy elvárható igényeket kielégítsen. (ISO)

Az elvárható igények tartalmazhatják :a használhatóság, biztonság, rendelkezésre állás, megbízhatóság, karbantarthatóság, gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjait.

Minőségbiztosítás

Minőségellenőrzés

Minőség-ellenőrzés

Minőségszabályozás

Minőségbiztosítás

Total Quality Management


A minőségmenedzsment fejlődésének
fontosabb szakaszai és jellemzői

Mi a minőség ?

A minőség fogalma
A minőségügy története

PEST analízis

SWOT analízis

A hatékony iskola jellemzői

(a) területei, dimenziói,
(b) részterületei, kritériumai,
(c) minőségmutatói, teljesítményjelzői, indikátorai

minőségi oktatás
(minőségfejlesztési háló vagy térkép) 

Joseph E. Juran
„Juran – trilogia” : minőségtervezés, minőség- ellenőrzés, minőségfejlesztés.
Projekteamok kialakítása
Philip B. Crosby
Minőségdefinició, minőségügyi rendszer, „nulla hiba”,
minőségköltségek.
Armand V. Feigenbaum
Teljeskörű minőségszabályozás (TQC) : nem születhet jó minőség, ha a terméket rosszul tervezték, nem a megfelelő módon és piacon hozták forgalomba, és nem volt megfelelő a vevővel való bánásmód

Kiemelkedő szakemberek a minőségügy fejlesztésében

Objektív bizonyíték:
Olyan mennyiségi vagy minőségi információ, amely megfigyelésen , mérésen vagy vizsgálaton alapszik, és amelyet igazolni lehet.

Eltérés : (nem megfelelőség ) követelmény nem teljesülése

Minőségügyi alapfogalmak

Minőségügyi felülvizsgáló
( quality auditor )
Olyan személy , aki megfelelő képzettséggel rendelkezik a minőségügyi felülvizsgálat végrehajtásához.

Minőségügyi alapfogalmak

Vezetőségi átvizsgálás
A felső vezetőség hivatalos értékelése a minőségügyi rendszer állapotáról és megfelelőségéről a minőség-politikát és a célkitűzéseket illetően.
Jövőkép
A szervezet ideál képét megfogalmazó nyilatkozat, amely összegzi, hogy milyen szervezetté szeretne az válni.
Küldetés
A szolgáltatás létrejöttének a célja. Milyen okok indokolják a szolgáltatás létrejöttét, működését.


Minőségügyi alapfogalmak

Minőségtervezés
célok kitűzése, erőforrás biztosítása

minőségirányítás része
minőségcélok kitűzése
működési folyamatok meghatározása
erőforrások meghatározása

Minőségügyi alapfogalmak

Minőségirányítás:
Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőséggel kapcsolatban.

Magába foglalja:
a minőségpolitika és a minőségcélok kialakítását,
a minőségtervezést,
a minőségszabályozást,
a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést.

Minőségügyi alapfogalmak

Önellenőrzés
Az elvégzett munka ellenőrzése a munkát végző személy által, előírt szabályok szerint.
Igazoló ellenőrzés
Vizsgálattal való megerősítés, továbbá objektív bizonyítékok nyújtása annak, hogy az előírt követelmények teljesűlnek.

Minőségügyi alapfogalmak

Vevő
Az, akinek a szállító a „terméket” rendelkezésre bocsájtja. A vevő szinonímái : a megrendelő, a fogyasztó, az ügyfél, a szolgáltatást igénybevevő.
Megrendelő
Szerződéses vevő, szokás „második ügyfélnek nevezni”
Minőségi követelmények
Az egység jellemzőire vonatkozó igények kifejezése vagy átalakítása mennyiségileg (vagy minőségileg) meghatározott követelmények összességére, hogy lehetővé váljon megvalósítása és vizsgálataMinőségügyi alapfogalmak

Termék : ( ISO 9000:2000)
Tevékenység vagy folyamatok eredménye.

Lehet :
- szolgáltatás (pl. eü. ellátás, gondozás)
- tárgyi eszköz (pl. járóbot, tolókocsi )
- feldolgozott anyag( pl. vérkészítmények)
- szoftver ( pl. számítógépes program )
vagy ezek kombinációja

Minőségügyi alapfogalmak

Totál Quality Management

Minőségszabályozás

Az iskolai szervezet elemzése

2000 után

1990

1970

1980

1960

Használatra való alkalmasság

Megfelelés a vállalati kultúrának, a társadalmi és környezeti elvárásoknak, a társadalmi méretű tanulásnak

Megfelelés a vevők látens igényeinek

Megfelelés a költségeknek, a vevők jelenlegi igényeinek

Megfelelés a szabványoknak

A MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSÉNEK FEJLŐDÉSE

Teljes körű
minőség-irányítás

(TQM)

Önértékelés

TQM elveken alapuló integrált irányítási rendszer
Önértékelés i módszerek

Integrált irányítási rendszer
ISO 9000
ISO 14000
ISO xxx

Környezet-központú irányítás

Minőség- irányítás

Minőség-szabályozás

Minőség-ellenőrzés

A MINŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

Intézményi önértékelés
Területei:
1. Pedagógiai
folyamatok
2.
Személyiség
- és
közösség
fejlesztés
3.
Eredmények
4. Belső
kapcsolatok
, együttműködés,
kommunikáció
5. Az intézmény külső
kapcsolatai
6. A pedagógiai munka
feltételei
7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
elvárásoknak
és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
IMIP
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_altalanos_iskola.pdf
költség/haszon arány
gyakorlati problémák
társadalom, és csoportjainak megítélése
hatékonyság a szervezeten belül
a vezető/k minősége
a tanterv vagy
az iskola klímája
Az iskolai
hatékonyságkutatás
típusai
Az oktatási
esélyek egyenlősége
és az iskola.
Közgazdasági tanulmányok
az oktatás termelési, termelékenységi funkciójáról.
Felzárkóztató programok
értékelése.
Tanulmányok az iskolai hatékonyságról, az
iskolafejlesztési programok
értékelése.
Tanulmányok a
tanárok
, az
osztályok
és a tanítási-tanulási
folyamat
hatékonyságáról.
Feladat
1.

Letölteni egy
tetszőleges köznevelési intézmény
IMIP
-jét.
2.

Kritikai elemzést készíteni
a tartalmáról (
REFLEXIÓ
!!!).
3
. Az elemzés
szempontjai
:
az intézmény típusa (neve, honlapja)
a dokumentum szerkezeti felépítése
az intézmény erősségei
gyengeségek
lehetőségek
veszélyek
4
.
www.prezi.com
(regisztrálni és elkészíteni egy
max. 20 egységből
álló prezentációt)
5
. A prezentáció linkjét feltölteni a MOODLE rendszerbe a
http://nyo.pszk.nyme.hu/course/view.php?id=47#section-5

(Forrás:Baráth Tibor: Hatékony iskolahttp://www.staff.u-szeged.hu/~barath/tanulm/HATISK4.htm)
Mi a minőség?
http://www.szervez.uni-miskolc.hu/blaci/minmen/minsg_fogalma.html
Köszönöm a figyelmet.

A köznevelési szakértői munka
A szakértői tevékenység jogi szabályozása:

http://www.fovpi.hu/data/cms203269/MK15032_15_2015_EMMI.pdf

++++
Baráth Tibor (é.n.): Hatékony iskola
http://www.staff.u-szeged.hu/~barath/tanulm/HATISK4.htm

A minõség
GARVIN
-féle (1987)
nyolc dimenziója

1.
Teljesítmény
:
a termék elsõdleges mûködési jellegzetessége.
2.
Különleges tulajdonságok
: a teljesítmény másodlagos vonásai. Ezek azok a "cicomák", amelyek kiegészítik az alapvetõ funkciókat.
3.
Megbízhatóság
:
annak a valószínûsége, hogy egy meghatározott funkciót meghatározott idõtartam alatt, meghatározott körülmények között sikeresen alkalmazhatjuk.
4.
Egyezés
:
az a mérték, amennyire egy terméknek a tervezett, valamint mûködési jellemzõi megfelelnek az elfogadott színvonalnak.
5.
Tartósság
:
a termék élettartamának mérése. A tartósságot úgy is definiálhatjuk, mint azt az idõtartamot, amennyi ideig a termék használható, mielõtt úgy tönkremenne, hogy újjal történõ pótlása kívánatosabb a javításnál.
6.
Szervízelhetõség
:
A javítás gyorsasága és könnyûsége, a javítási folyamat során tapasztalt udvariasság és hozzáértés.
7.
Esztétika
:
hogyan fest külsõleg, hogyan hangzik a termék, milyen a tapintása, az íze vagy illata. Az esztétikai tényezõ nagyrészt személyes megítélés, valamint az egyéni ízlés tükrözõdésének eredménye; ez nagymértékben szubjektív dimenzió.
8. A
márkanév
: itt a hírnév a döntõ. A fogyasztók nem mindig rendelkeznek kimerítõ információkkal egy termék vagy szolgáltatás tulajdonságaira vonatkozólag; közvetett mérésmódok vagy a minõség felszínen történõ észlelése ta
KSH-táblák
http://www.ksh.hu/thm/tablak.html
A magyar közoktatás helyzete (!!!)
A pedagóguspálya népszerűsége
(
Forrás: KSH, 2014
)
Az oktatás minőségének megítélése
Milyen a
magyar oktatás
színvonala?
Hogyan változott a
magyar oktatás
színvonala
az utóbbi évtizedben?
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
http://www.compareyourcountry.org/education-at-a-glance?lg=en#
Full transcript