Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KALIKASAN ng PAKIKINIG

No description
by

Noelle Ivonette Reyes

on 20 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KALIKASAN ng PAKIKINIG

Katuturan ng Pakikinig
Ang katuturan ng pakikinig ay ang proseso ng pagtanggap, paglikha ng kahulugan, at pagtugon sa pasalita o di-berbal na mensahe.
Proseso ng
Pakikinig

KALIKASAN ng
PAKIKINIG

May mga pagkakataon na naririnig natin ang sinasabi ng taong kausap natin ngunit, hindi natin ito pinapakinggan o binibigyan ng atensyon.
Pagdinig
- Ito ay isang pisikal na proseso ng pagkatal ng “sound waves” sa ating “eardrums” at paglabas ng elektro-magnetik impulses mula sa ating tainga papunta sa sentral na awditoryo ng utak.
Pakikinig
- Ito ang paglalaan ng ating atensyon at pag-unawa sa ating napakikinggan.
Kapag tayo ay nakikinig, nakakapagbigay tayo ng mga fidbak at opinyon sa mga ideya na ating napakinggan.
70% ng ating buhay ay inilalaan natin sa komunikasyon; kung kaya't dapat lamang na tayo ay marunong makinig sa ibang tao.
Sa pakikinig, naiiwasan natin ang mga problema sa komunikasyon.
Ang pagdinig ay proseso ng pagdekoda ng tunog.
lost art
-ito ang ating nakaligtaang kasanayan.
Kahalagahan ng Pakikinig
"The most basic of all human needs is the need to understand and to be understood. The best way to understand people is to listen to them." --Ralph Nichols
Ang mahusay at epektibong komunikeytor ay kailangang maging mahusay na tagapakinig at tagapagsalita.
Sa pakikinig, nadadagdagan ang ating kaalaman sa buhay.
Ang hindi natin pagkinig ay maaaring pagmulan ng di pagkakaunawaan.
Pagtanggap
Ito ay ang pagbibigay ng pokus sa pangkalahatang sinasabi ng kausap o ispiker.
Paglikha ng Kahulugan
Ito ay ang pagbibigay natin ng kahulugan sa anumang mensahe ng ispiker at mental na nililinaw ang pag-unawa nito.
Pagtugon
Ito ang kumukumpleto sa interaksyon ng ispiker at nakikinig.

Ito rin ang hakbang na nagpapahintulot na matukoy ng ispiker ang pag-unawa ng nakikinig sa kanyang mensahe.
Pamimili
Sa pagpili ng tunog, binibigyang fokus ang isang tunog mula sa napakaraming nagtatalong tunog na naririnig.

Binibigyan din ng pansin ang mga salita at di berbal na mga mensahe.
Pag-Fokus
Matapos makapili ng isang tunog, bibigyan ito ng mas higit na atensyon o pansin. Ngunit, ang atensyong iyon ay panandalian lamang.
Pag-Unawa
Ito ay ang pagbibigay ng kahulugan base sa ating pagkakaintindi sa tunog na binigyang pansin.
Pagtanda/
Pag-alala
Sa pag-alala, tinatandaan natin ang mga impormasyon ukol sa tunog.
Pagtugon
Ang pagtugon ay nangangahulugang naintindihan natin ang sinasabi ng kausap.

Ito ay maaaring berbal o di-berbal.
Uri ng
Pakikinig

Pakikinig upang matuto at makaunawa
Kaugnay nito ang paghahanap ng mga impormasyon at ideya.

Layunin ng tagapakinig ay makatanggap ng mensahe na katulad sa mensaheng nais ipahatid ng ispiker.
Pakikinig upang magbigay ng pagtataya at panunuri
Kailangan dito ay ang kritikal na pagsusuri sa kahulugan ng mensahe ng ispiker.

Layunin ng tagapakinig na suriin at bigyang pagtataya ang impromasyon, opinyon at palagay ng ispiker.
Pakikinig upang dumamay at umunawa
Ang pakikinig ay nakatuon sa damdamin at atityud ng ispiker.

Layunin nitong makita at maramdaman ang daigdig ng ibang tao at makapagbigay ng pag-unawa at suporta sa ispiker.
Tapos
na
po :)
Full transcript