Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maatschappijleer

No description
by

Lyan van der Velde

on 23 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maatschappijleer

Rene Birthday
What to do?
T
H
N
A
K
Y
O
U
P
R
E
Z
I
Maatschappijleer
Verzorgingsstaat
Paragraaf 6
Verbouwing
van de verzorgingsstaat
Nynke Anna Jullens & Lyan van der Velde
Dit was onze presentatie,
Zijn er nog
vragen?
Nationaal beleid
6.1
Vanaf 1975 hebben verschillende regeringscoalities in Nederland ingegrepen in het stelsel van sociale zekerheid.
Prijsbeleid (1975-1985)
Werkeloosheid.
Vergrijzing
Uitkeringen werden verlaagd.
Volumebeleid (vanaf 1985)
De wet maatschappelijke ondersteuning
6.2
6.3
Sociale cohesie en sociale ongelijkheid
Internationaal beleid.
6.4
Streving naar vermindering aantal
uitkeringen.
De landelijke overheid probeert een deel van haar taken over te hevelen naar lagere overheden zoals gemeenten. Wethouders en gemeenteambtenaren staan dichter bij de mensen.
Verzorgingsstaat speelt vanaf zijn ontstaan een belangrijke rol in de bestrijding van sociale ongelijkheid. Zorgt voor herverdeling van ongelijk verdeelde maatschappelijke kansen, goederen en diensten.
progressieve belastingen
Beleidsdoelen sociale zekerheid:
minimuminkomenbescherming
inkomens gekoppelde bescherming
sociale integratie
Wet Maatschapplijke Ondersteuning
Gemeenten krijgen onder meer verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun
ouderen en gehandicapten.
Sociale zekerheidsstelsel
De Wet Voorzieningen Gehandicapten
Welzijnswet
uitgaven voor sociale zekerheid
sociale cohesie
gebaseerd op beginsel van solidariteit
Onze mening
Wat is jouw mening?
+
Kritiek:
Aantasting rechtsgelijkheid
Voordelen:
Vrijwilligerswerk zal opbloeien.
Hulpbe-hoevende gehandicapte/oudere zal de juiste hulp krijgen.
De verdergaande Europese samenwerking heeft gevolgen voor de nationale verzorgingsstaten binnen de Europese Unie.
In 1997 werd sociaal beleid onderdeel van de verdragsbepalingen.
+
Subsidiatiariteitsbeginsel
Moeten we ons
meer
richten
kenniseconomie
of op onze
verzorgings
?
op een
staat
Wij vinden dat de rijkere laag van de bevolking de armen financieel moeten steunen.
Full transcript