Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IRAKASLEEN GAITASUN EMOZIONALA LANTZEKO FORMAKUNTZA SAIO BAT

No description
by

irati landazabal

on 15 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IRAKASLEEN GAITASUN EMOZIONALA LANTZEKO FORMAKUNTZA SAIO BAT

MATERIALAK ETA METODOAK
SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA
Emozioekin lotutako Estresa arazoak handitzen joan Depresioa dira azken urteetan Anorexia

Ezinbestekoa da ikasleek Gaitasun
emozioak kontrolatzen jakitea emozionalak

Nola irakatsi irakasleok, Irakasleen gaitasun kontrolatzen ez dugun zerbait? emozionala lantzeko
beharra
Beraz, formakuntza bat proposatu,
irakasleen gaitasun emozionala garatzeko
ikasgelara eramateko
HELBURUAK
MARKO TEORIKOA
ONDORIOAK
Testuingurua
Emaitzak
Asko ikertu da teoriaren inguruan, baina praktikara gutxi.

Irakasleen formakuntzaren inguruan lan gutxi egin da.

Gaitasun emozionalaren inguruko kontzientzia badago, baina informazio eskasa jasotzen dute.

Irakasleei bideratutako formakuntzak prestatzeko informazio eskasa dago.

Formakuntza bat aurrera eramateko zailtasunak erronka bihur daitezke, jarduera gehiago planteatuz eta irakasleen motibazioa handituz.
Saio baten adibidea
Bi helburu

Bisquerraren (2003) bost gaitasunetan oinarritu

Sei saio, bi ordutakoak

Saio bakoitza gaitasun batekin, azken saioan ebaluazioa

Teoria, praktika, ebaluazioa eta orientabideak

Saio bakoitzean: zenbakia, izenburua, iraupena, gaitasuna, helburuak, materiala, jarduerak eta orientabideak
IRAKASLEEN GAITASUN EMOZIONALA LANTZEKO FORMAKUNTZA SAIO BATZUEN PROPOSAMENA
Irati Landazabal Bernabeu
Saioen deskribapena
AURKIBIDEA
1. SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA
2. HELBURUAK
3. MARKO TEORIKOA
4. MATERIALAK ETA METODOAK
5. ONDORIOAK
6. BIBLIOGRAFIA
Irakasleek gaitasun emozionalaren garrantziaz hausnarketa egitea.

Gaitasun emozionala lantzeko eta ikasgelara eramateko formakuntza bat prestatzea.

Irakasleen gaitasun emozionala garatzea, ikasgelan lantzeko orduan, onurak izan ditzakeelako.

Irakasleei, behar duten material eta baliabideak eskaintzea, gaitasun emozionala ikasgelan landu ahal izateko.
Galdetegia
Azken urteetan gaiak garrantzia hartu du.
Gaitasun emozionala eskoletan gehiago sartu behar da.
Irakasleen gaitasun emozionala garatu behar da.
Irakaslearen egoera emozionalak ikasleengan eragina du.
...beraz, formakuntza eza ikusten da
ZER DIRA EMOZIOAK?
INTELIGENTZIA EMOZIONALA
HEZIKETA EMOZIONALA
GAITASUN EMOZIONALAK
NOLA LANDU IKASGELAN?
IRAKASLEEN GAITASUN EMOZIONALAREN GARRANTZIA
IRAKASLEEN FORMAKUNTZA HEZIKETA EMOZIONALEAN
MATERIALAK ETA METODOAK
Emozioen erregulazioa menperatzea garrantzitsua da.
Gaitasun emozionala ikasleekin landu behar da.
Gaiaren inguruko formakuntzak aurrera eraman eta zabaldu behar dira.
Ondorioak
HHtik DBHra daukan ikastola kontzertatua

Guraso kooperatiba, D eredukoa

Maila sozio-ekonomiko erdi altua eta maila linguistiko erdalduna

1000 ikasle inguru
La emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno.
Emozioek eragina dute
Ikasketa prozesuetan
Osasun mental eta fisikoan
Harreman sozialen kalitatean
Etekin akademiko zein laboralean
Brackett eta Caruso, 2007 (Palomerak, Fernández-Berrocalek eta Brackettek, 2008an aipatua)
(Bisquerra, 2003: 12)
Emozio nagusienak hauek dira: beldurra, amorrua, antsietatea, tristura lotsa, gorrotoa, alaitasuna, maitasuna, umorea eta zoriontasuna.
(Bisquerra, 2005)
Emozio negatiboak gaitasun kognitiboa
Emozio positiboak sormenezko gaitasuna
(Palomera et al., 2008)
Gardnerren inteligentzia anitzen teoria
Musikala
Gorputz-mugimenduzkoa
Logiko-matematikoa
Linguistikoa
Espaziala
Interpertsonala
Intrapertsonala
Existentziala
Naturalista
(Bisquerra, 2003)
La inteligencia emocional implica la capacidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud; la capacidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la capacidad para entender la emoción y el conocimiento emocional; y la capacidad para regular las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual.
(Salovey eta Mayer, 1997: 10)
1. Norberaren emozioak ezagutu
2. Emozioak kudeatu
3. Automotibatu
4. Besteen emozioak identifikatu
5. Harremanak eraiki

Inteligentzia emozionalaren oinarriak, Golemanen arabera
(Bisquerra, 2003)
MATERIALAK ETA METODOAK
Irakasleen gaitasun emozionala garatzea
Ikasgelan lantzea
Emozioen kontzientzia Emozioen erregulazioa Autonomia pertsonala Gaitasun sozio-emozionalak Bizitzarako gaitasunak
MATERIALAK ETA METODOAK
Arlo ezberdinetako kontzeptuak irakastea garrantzitsua den arren, irakaskuntzak gizabanakoaren garapen integrala sustatu behar du, eta dimentsio emozionalak ezinbesteko garrantzia du zeregin horretan.
(Etxeberria, González eta Berastegui, 2011: 8)
Faktore desberdinek eragiten dute heziketa emozionalean
Eskola porrota
Ikaskideekin harremanak izateko zailtasuna

Gurasoen jarrera egokia
Eskola egokietara sartzeko aukera
Arrisku faktoreak
Babes faktoreak
(Bisquerra, 2003)
Heziketa emozionala jarraia eta sistematikoa izan behar da, programazioetan oinarrituta.
(Etxeberria et al., 2011)
La competencia emocional como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.
(Bisquerra, 2003: 22)
Autorreflexio abileziak
Besteak pentsatzen eta sentitzen ari direna ezagutzeko abileziak
Intrapertsonala
Interpertsonala
Bost xede nagusi
1. Emozioen kontzientzia
2. Emozioen erregulazioa
3. Autonomia pertsonala
4. Gaitasun sozio-emozionalak
5. Bizitzarako gaitasunak
(Bisquerra, 2003)
(Bisquerra, 2003)
Irakasle bezala, hezkuntza emozionalaren esku hartzea orientatzeko, zenbait orientabide izan behar dira kontuan (Bisquerra, 2002):

Noizbehinka orientabideak ematea
. Momentuko aukera aprobetxatu heziketa emozionalaren ezagutzak emateko.
Eskolaz kanpoko programak
. Eskolaz kanpoko ordutegia erabiliko da, boluntarioki.
Hautazko irakasgaiak
eskainiko dira heziketa emozionala lantzeko.
Tutoretza ekintza
ren planak heziketa emozionala hartuko du barne.
Integrazioa curriculumean
. Heziketa emozionaleko edukiak zeharka integratuko dira.

Etxeberria et al.ek (2011) "
Hiritarrentzako heziketa
" orientabidea gehitzen diote sailkapen honi.
Irakasleengan baja gehien gauzatzen dituztenak
Estresa
Depresioa
Beraz, irakaslegoa heziketa emozionalaren lehenengo hartzailea
Irakasleak eredu gara ikasleentzat
Gure emozioen kudeaketa eredugarria da
(Bisquerra, 2003)
(Cohen, 2003)
Umeen heziketan, eskolak gero eta garrantzi handiagoa hartu du
Irakasleak bere lanaz gain, beste ardura batzuk hartu
(Goleman, 1995)
Irakasleak ongizate pertsonala izan behar du kalitatezko hezkuntza bat eskaintzeko (Palomera et al., 2008).
Emozionalki gaitasun handiagoa duten irakasleak
Emozionalki prestatuagoak diren ikasleak hezi
Arazoak eta erronkak konpontzeko formatuago
(Vivas, 2004; Cabello, Ruiz-Aranda eta Fernández-Berrocal, 2010)
Hartzailearen arabera, bi formakuntza desberdin
Ikasleei zuzendutakoa
Irakasleei zuzendutakoa
(Bisquerra, 2003)
Irakasleei zuzendutako formakuntza, bi modutan
Hasierako formakuntza (Unibertsitatean)
Etengabeko formakuntza (Ikastetxeetan)
No existe un programa que se adapte a las necesidades de todas las escuelas.
Ezinbestekoa testuingurua kontutan hartzea
(Cohen, 2003: 23)
Irakasleei zuzendutako formakuntzak, orokorrean, eskasak izan dira, eta egin direnak, teorikoegiak izan dira.
Erronka nagusia
(Palomero, 2009; Cabello et al., 2010)
Formakuntzak irakasle guztiei zabaltzea
(Cabello et al., 2010)
BIBLIOGRAFIA
• Bisquerra, R. (2002). La educación emocional: estrategias para el desarrollo de competencias emocionales. Letras de deusto, 2002, abr.-jun., 32 (95), pp. 45-74.

• Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa, 2003, Vol. 21, n.º 1, pp. 7-43.

• Bisquerra, R. (2005). La educación emocional en la formación del profesorado. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 2005, 19(3), pp. 95-114.

• Cabello, R., Ruiz-Aranda, D. eta Fernández-Berrocal, P. (2010). Docentes emocionalmente inteligentes. REIFOP, 13(1), pp. 41-49.
Hemen eskuragarri: http://www.aufop.com
(2015eko apirilaren 20an kontsultatua)

• Cohen, J. (2003). La educación emocional y social y el niño pequeño. En Cohen, J. (Ed.) La inteligencia emocional en el aula: proyectos, estrategias e ideas. (pp. 17- 42) Argentina: Editorial Troquel.

• De la Caba, M.A. (2002). Educación sociopersonal. Universidad del país vasco: País Vasco.
• Salovey, P. eta Mayer, J.D. (1997). Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators. New York: Basic Books.

• Sánchez Santamaría, J. (2010). La competencia emocional en la escuela: una propuesta de organización dimensional y criterial. En ENSAYOS, Revista de Educación de Albacete, nº25, pp. 79-96.
Hemen eskuragarri: http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos
(2015eko apirilaren 13an kontsultatua)

• Scales, P.C. eta Leffert, N. (1999). Developmental assets: A synthesis of the scientific research on adolescent development. Minneapolis, MN: Search Institute.

• Vivas, M. (2004). Las competencias socio-emocionales del docente: una mirada desde los formadores de formadores. Jornadas Universitarias JUTEDU 2004.

• Wallon, H. (1985). La vida mental. Bartzelona: Crítica (Orig. 1938). pp. 108-129.

• Etxeberria, A., González, J.A. eta Berastegui, J. (2011). Adimen emozionala. Gipuzkoako foru aldundia, Berrikuntzako eta Jakintzaren Gizarteko Departamentua. Gipuzkoa.

• Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional. Barcelona: Cairós.

• Iriarte, C., Alonso-Gancedo, N. eta Sobrino, A. (2006). Relaciones entre el desarrollo emocional y moral a tener en cuenta en el ámbito educativo: propuesta de un programa de intervención. Revista electrónica de investigación psicoeducativa, nº 8, vol. 4 (1), pp. 177-212.

• López-Goñi, I. eta Goñi Zabala, J.M. (2012). La competencia emocional en los currículos de formación inicial de los docentes. Un estudio comparativo. Revista de Educación, 357, pp. 467-489.

• Palomera, R., Fernández-Berrocal, P. eta Brackett, M. (2008). La competencia emocional como una competencia básica en la formación inicial de los docentes: algunas evidencias. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa. Nº15, Vol 6(2), pp. 437-454.

• Palomero Fernández, Pablo (2009). Desarrollo de la competencia social y emocional del profesorado: una aproximación desde la psicología humanista. REIFOP, 12 (2), pp. 145-153.
Hemen eskuragarri: http://www.aufop.com
(2015eko apirilaren 23an kontsultatua)
Gradu bukaerako lana
Gaitasun emozionalak bi taldetan banatu
Ondorioz, formakuntza saio batzuk proposatu
http://irakasleengaitasunemozionala.blogspot.com.es/
Full transcript