Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Patakarang Pananalapi

No description
by

Anabelita Villete

on 29 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Patakarang Pananalapi

Patakarang Pananalapi
design by Dóri Sirály for Prezi
Sa aspekto ng pag-iimpok at pamumuhunan ayon sa modelo ng paikot na daloy, ang pag-iimpok ay kitang lumalabas sa ekonomiya. Samantalang ang pamumuhunan ang magbabalik nito sa paikot na daloy

(Case, Fair at Oster, 2012).
Ang perang hiniram upang gamiting puhunan ay karaniwang nagmumula sa inimpok o idineposito sa mga institusyon sa pananalapi tulad ng bangko o kooperatiba.
KONSEPTO NG PERA
4. Registered Companies
Ang mga rehistradong kompanya (registered companies) ay yaong mga kompanyang nakarehistro sa Komisyon sa Panagot at Palitan (Securities and Exchange Commisssion o SEC) matapos magsumite ng basic at additional documetary requirements, at magbayad ng filing fee. Magkaiba ang basic, additional requirements, at filing fee sa pagpaparehistro ng stock at non-stock corporations, at partnership.
5. Pre-Need
Ang Pre-Need Companies ay mga kompanya o establisimyento na rehistrado sa SEC na pinagkalooban ng nararapat na lisensiya na mangalakal o mag-alok ng mga kontrata ng preneed o pre-need plans. Maaaring magbenta ang isang pre-need company ng “single plan” (isang uri lamang ng pre-need plan) o “multi-plan” (lampas sa isang uri ng preneed plan).

6.Insurance Companies (Kompanya ng Seguro)

insurance companies ay mga rehistradong korporasyon
sa SEC at binigyan ng karapatan ng Komisyon ng Seguro (Insurance Commission) na mangalakal ng negosyo ng seguro sa Pilipinas.
PAG-IIMPOK AT PAMUMUHUNAN
A. Mga Institusyong Bangko
Ito ang mga institusyong tumatanggap ng salapi mula sa mga tao,
korporasyon at pamahalaan bilang deposito. Sa pamamagitan ng interes o tubo, ang halagang inilagak ng mga tao bilang deposito ay lumalago. Sa kabilang dako naman, ang mga depositong nalikom ay ipinauutang sa mga nangangailangan na may kakayahang magbayad nito sa takdang panahon.
MGA BUMUBUO SA SEKTOR NG PANANALAPI
3. Pension Funds
a. Government Service Insurance System (GSIS)
Ito ang ahensiyang nagbibigay ng seguro (life insurance) sa mga kawaning nagtatrabaho sa mga ahensiya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, mga korporasyong pag-aari at kontrolado ng gobyerno, at mga guro sa mga pampublikong paaralan.
b. Social Security System (SSS)
Ang SSS ay ang ahensiya ng gobyerno na nagbibigay ng seguro sa mga kawani ng pribadong kompanya at sa kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan katulad ng kaniyang pagkakasakit, pagkabalda, pagretiro, pagkamatay, at pagdadalang-tao kung ang kawani ay babae.
c. Pagtutulungan sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industriya at
Gobyerno (Pag-IBIG Fund)
Ang Pag-IBIG Fund ay itinatag upang matulungan ang mga kasapi nito sa panahon ng kanilang pangangailangan lalo na sa pabahay. Ang mga empleyado sa pamahalaan man o pribadong sektor ay kinakailangang maging kasapi rito.
Aralin 6:
Ang salapi ay perang papel na ginagamit bilang pamalit sa produkto o serbisyo.
ang pera ay instrumento na tanggap ng nagbibili at mamimili bilang kapalit ng produkto o serbisyo (medium of exchange). Maliban sa gamit sa pagbili, ito rin ay itinuturing bilang isang unit of account.
ang salapi ay mayroong store of value na maaaring gamitin sa ibang panahon. Ang ilang bahagi ng kinita mula sa pagtatrabaho ay maaaring itabi at gamitin sa ibang pagkakataon dahil ang halaga nito ay hindi nagbabago maliban sa epekto ng implasyon sa mga presyo ng bilihin (Case and Fair, 2012).
Ang Konsepto ng Patakarang
Pananalapi
sa pamamagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ay nagtatakda ng mga pamamaraan upang masigurong matatag ang ekonomiya, higit ang pangkalahatang presyo.
Ang patakaran sa pananalapi ay isang sistemang pinaiiral ng BSP upang
makontrol ang supply ng salapi sa sirkulasyon. Kaugnay nito, ang BSP ay maaaring magpatupad ng expansionary money policy at contractionary money policy.
Kapag ang layunin ng pamahalaan ay mahikayat ang mga negosyante na palakihin pa o magbukas ng bagong negosyo, ipinatutupad nito ang expansionary money policy. Ibababa ng pamahalaan ang interes sa pagpapautang kaya mas maraming mamumuhunan ang mahihikayat na humiram ng pera upang idagdag sa kanilang mga negosyo.
Subalit, kapag ang demand ay mas mabilis tumaas kaysa sa produksiyon, tataas ang presyo. Kapag tumaas na ang presyo, ang mga manggagawa at mga empleyado ay hihingi ng karagdagang sahod. Magbubunga ito ng pagtaas ng presyo ng mga salik ng produksiyon. Kapag ang pagtataas sa presyo ng mga bilihin at ng mga salik sa produksiyon ay nagpatuloy, mas lalong tataas ang presyo at magpapatuloy ang mga pangyayaring unang nabanggit.
Uri ng mga Bangko
1. Commercial Banks
Ito ang malalaking bangko. Dala ng kanilang malaking kapital, ang commercial banks ay pinapayagang makapagbukas ng mga sangay saanmang panig ng kapuluan lalo na sa mga lugar na wala pang mga bangko.
Ang commercial banks ay maaari ding tumanggap at magbigay ng letter of credit at iba pang instrumento ng kredito na malaki ang naitutulong sa patuloy na pag-unlad ng mga negosyo. Ang letter of credit ay isang dokumentong iniisyu ng bangko na nagpapahintulot sa may-ari na tanggapin ang salapi na mula sa kanilang bangko sa ibang bansa.
2. Thrift Banks
Mga di-kalakihang bangko na kalimitang nagsisilbi sa mga maliliit na negosyante. Ang bahagi ng kanilang puhunan at depositong tinanggap ay ipinauutang nila, kalimitan, sa mga maliliit na negosyante bilang pantustos ng mga ito sa kanilang mga negosyo.
3. Rural Banks
Ang rural banks o mga bangko na kalimitan ay natatagpuan sa mga lalawigang malayo sa kalakhang Maynila ay tumutulong sa mga magsasaka, maliliit na negosyante, at iba pang mga mamamayan sa kanayunan sa pamamagitan ng pagpapautang upang ang mga ito ay magkaroon ng puhunan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan.

4. Specialized Government Banks
Mga bangkong pag-aari ng pamahalaan na itinatag upang tumugon
sa mga tiyak na layunin ng pamahalaan.
a. Land Bank of the Philippines (LBP)
Itinatag sa pamamagitan ng Republic Act No. 3844 na sinusugan ng Republic Act No. 7907, layunin ng LBP ang magkaloob ng pondo sa mga programang pansakahan. Tinutulungan din nito ang iba pang negosyante sa kanilang pangangailangan sa puhunan.
b. Development Bank of the Philippines (DBP)
Unang natatag noong 1946 upang matugunan ang pangangailangan ng bansa na makatayo mula sa mapanirang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang pangunahing layunin ng DBP ay ang tustusan ang mga proyektong pangkaunlaran lalo na sa sektor ng agrikultura at industriya.
c. Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines (Al-Amanah)
Itinatag sa ilalim ng Republic Act No. 6848, layunin ng bangkong ito na tulungan ang mga Pilipinong Muslim na magkaroon ng puhunan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan.
B. Mga Institusyong Di-Bangko
Maaaring ituring na nasa ilalim ng institusyon ng pananalapi ang mga ito sapagkat tumatanggap sila ng kontribusyon mula sa mga kasapi, pinalalago ito at muling ibinabalik sa mga kasapi pagdating ng panahon upang ito ay mapakinabangan.
1. Kooperatiba
Ang kooperatiba ay isang kapisanan na binubuo ng mga kasapi
na may nagkakaisang panlipunan o pangkabuhayang layunin. Para maging ganap na lehitimo ang isang kooperatiba, kailangan itong irehistro sa Cooperative Development Authority (CDA). Ang mga kasapi sa isang kooperatiba ay nag-aambag ng puhunan at nakikibahagi sa tubo, pananagutan, at iba pang benepisyong mula sa kita ng kooperatiba.
2. Pawnshop o Bahay-Sanglaan
Itinatag ito upang magpautang sa mga taong madalasmangailangan ng pera at walang paraan upang makalapit sa mga bangko. Ang mga indibidwal ay maaaring makipagpalitan ng mahahalagang ari-arian tulad ng alahas at kasangkapan (tinatawag na kolateral) kapalit ng salaping katumbas ng isinangla, kasama na ang
interes.
C. Mga Regulator
1. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
Itinatag sa pamamagitan ng Republic Act No. 7653, ang BSP ay itinalaga bilang central monetary authority ng bansa. Ito ang pangunahing institusyong naglalayong mapanatili ang katatagan ng halaga ng bilihin at ng ating pananalapi.
2. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC)
Nasa ilalim ng Department of Finance (DOF), ang PDIC ang sangay
ng pamahalaan na naatasang magbigay-proteksiyon sa mga depositor at tumulong na mapanatiling matatag ang sistemang pinansiyal sa bansa. Maraming layunin ang PDIC. Ito ay ang sumusunod:
a.

Bilang tagaseguro ng deposito
(Deposit Insurer)
1.
Pagbabayad ng nakasegurong deposito
Sakaling magsara ang isang bangko, dagliang sinusuri ng PDIC ang mga rekord patungkol sa mga deposito pati na rin ang mga rekord ukol sa assets ng bangko upang maihanda ang listahan ng mga insured deposits sa nagsarang bangko. Ang PDIC ang nagbabayad ng claim for insured deposits na hindi hihigit sa Php500,000 bawat depositor.
2. Assessment at Collection
Ang assessment ay ang halagang binabayaran ng mga bangko upang maseguro ang kanilang deposit liabilities. Ibinibigay ng PDIC ang assessment na dapat bayaran ng bangko. Ang PDIC din ang nangongolekta ng assessment mula sa mga bangko.
3. Risk Management
Ang PDIC ay may kapangyarihan na suriin ang mga bangko sa pahintulot ng Monetary Board (MB) ng BSP. Isinasagawa ng PDIC ang ganitong pagsusuri upang matiyak ang kalagayan ng bangko at makapagmungkahi ng karampatang lunas kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, maiiwasan na lumala ang suliranin ng bangko.
b. Bilang Receiver at Liquidator ng Nagsarang Bangko
1. Namamahala ng Nagsarang Bangko
Ang PDIC ang itinalaga ng batas na maging receiver at liquidator ng nagsarang bangko. Gawain ng PDIC bilang receiver na pamahalaan ang lahat ng transaksiyon at mga rekord ng bangko sa pamamagitan ng pisikal na pag-take-over sa isinarang bangko,sa bisa ng isang MB Resolution na siyang nag-uutos sa pagsasara ng isang bangko. Bilang receiver, kinakailangang magdesisyon ang PDIC nang hindi hihigit sa 90 araw kung ang nagsarang bangko ay maaari pang mabuksan muli o ilikida na lamang ang mga natira nitong ari-arian.
2. Pagbebenta ng Ari-arian ng Nagsarang Bangko (Liquidation of
assets of closed bank)
Ang pagbebenta ng mga natirang ari-arian ng nagsarang bangko ay isinasagawa upang mabayaran ang mga pinagkakautangan (creditor) nito ayon sa pagkakasunod-sunod (preference of credit) na isinasaad sa Civil Code.
c. Bilang Imbestigador
Sa ilalim ng Republic Act 9302 na sumusog sa Republic Act 3591, binigyan ng kapangyarihan ang PDIC na mag-imbestiga sa mga anomalya sa bangko patungkol sa unsafe and unsound banking practices at magpataw ng karampatang multa batay sa tuntuning nakasaad sa batas. Maaari ding kasuhan ang mga opisyal at empleyado ng bangkong sa anomalya.
3. Securities and Exchange Commission (SEC)
Nasa ilalim ng DOF, ang SEC ang nagtatala o nagrerehistro sa mga
kompanya sa bansa. Nagbibigay ito ng mga impormasyon ukol sa pagbili ng mga panagot at bono. Nag-aatas din ito sa mga kompanya na magsumite ng kanilang taunang ulat. Nagbibigay din ang SEC ng mga impormasyon upang maging gabay sa matalinong desisyon sa pamumuhunan.
4. Insurance Commission (IC)
Sa bisa ng Presidential Decree No. 63 na ipinatupad noong
Nobyembre 20, 1972, ang IC ay itinatag bilang ahensiya na mangangasiwa
at mamamatnubay sa negosyo ng pagseseguro (insurance business)
ayon sa itinalaga ng Insurance Code. Ang ahensya ay nasa ilalim ng
pamamahala ng DOF. Layunin ng IC na panatilihing matatag ang mga
kompanyang nagseseguro ng buhay ng tao, kalusugan, mga ari-arian,
kalikasan at iba pa upang mabigyan ng sapat na proteksiyon ang publiko
(insuring public) sa pamamagitan ng mabilisang pagtugon at pagbabayad
ng kaukulang benepisyo at insurance claims ng mga ito.
Ngayon ay may sarili kanang pamantayan sa nagaganap sa ating ekonomiya.
MAGALING!!!!
Full transcript