Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jødedom og Islam

En presentasjon hvor jeg sammenlikner de to verdensreligionene jødedommen og islam
by

Astrid Knappskog

on 6 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jødedom og Islam

En sammenlikning Jødedommen og Islam Hva er egentlig religion? Du hører stadig om ordet religion, det er til og med et fag på skolen. Men er du egentlig klar over hva religion er? Her har du definisjonen på hva det å tilhøre en religion innebærer:

Ordet kommer fra latin og betyr å være bundet til noe.
Her er noen fellestrekk for mennesker som tilhører en religion:

Man må høre til et fellesskap eller en organisasjon, et eksempel på det er en menighet.
Organisasjonen/fellesskapet deler en felles tro på en eller flere guder, en vilje eller en kraft. Altså å tro på noe mer enn det vi ser.
Man deltar i bestemte handlinger, eksempler på det kan være høytider.
Den siste tingen er at man har en oppfatning av noe som hellig. Utbredelse Jødedommen:
Verdensreligion
14 millioner tilhengere
De fleste jødene bor i USA
I Norge bor det ca. 1300 jøder,
altså omtrent 10 ganger færre
jøder enn muslimer Historisk bakgrunn Islam:
Ibrahim er muslimenes
stamfar, men er egentlig
Abraham, altså den samme som
jødenes.
Muslimene fikk sin åpenbaring
fra Gud gjennom Muhammed.
Islam har sin opprinnelse i
Midtøsten. Denne er den nyeste av
verdensreligionene, og ble "dannet"
omkring 600 e.Kr.
I begynnelsen møtte muslimene
motstand, og flyktet. Da ble den
første menigheten dannet.
Muslimene hersket etter hvert over
et stort område i Midtøsten. Islam:
Verdensreligion
1,3 milliarder tilhengere
De fleste muslimene bor i Indonesia
I Norge bor det
ca. 130 000 muslimer. Likheter: begge religionene er verdensreligioner.
Ulikheter: Det er flere muslimer i verden og i Norge enn jøder, de har størst utbredelse i ulike land. Jødedommen:
Abraham er jødenes stamfar.
Jødene fikk sin åpenbaring fra Gud
gjennom Moses, da han mottok Toraen
på Sinaifjellet.
Jødedommen har sitt utspring i
Midtøsten, og har som en av de eldste
religionene i verden sin opprinnelse
for mer enn 4000 år siden.
Jødene ble utvist fra Babylon på 500-tallet,
f.Kr. Siden, i år 70, ble tempelet i Jerusalem
ødelagt. Etter dette har jødene
vært spredt i store deler av verden.
Historisk har de vært et folk på flukt
uten et felles rike. Kilder:
Tekst
http://www.ntnu.no/universitetsavisa/0598/reportasje.html
http://www.skoleforum.com/stiler/tekst/det.aspx?id=7591
http://midtblantmange.com/religion.php?id=islamskforbund
Under samme himmel 3
Bilder
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Opened_Qur'an.jpg/220px-Opened_Qur'an.jpg
http://religion-etikk.wikispaces.com/file/view/tn_religion_kart.jpg/31017433/tn_religion_kart.jpg
http://www.albatros-travel.no/destinasjoner/Europa/Gallery/tyrkiet-den%20blaa%20moske.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_yUsHMciwWQU/Swq-V33loRI/AAAAAAAABsM/QnsILkcGxug/s400/BerlinSynagoge.jpg
http://www.hebrewworld.com/graphics/stbm.jpg
http://religion-etikk.wikispaces.com/file/view/Kalligrafi_Islam2.gif/31226071/Kalligrafi_Islam2.gif
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOxolieHXP8204GRLmTy_ddPTEdIdx_iVftwPWj4rPOlp1SQAf Hellige steder Likheter: Religionenes opprinnelsessted, samme stamfar, åpenbaring gjennom en profet
Ulikheter: Opprinnelse, jødene har vært på flukt- det har ikke muslimene Jødedommen:
Synagogen er jødenes hellige
hus. Her oppbevares torarullene.
En gudstjeneste kan foregå hvor som helst, men det må være minst ti jødiske menn
samlet.
Kvinner og menn sitter ikke
sammen.
Fredag er muslimenes helligdag
-sabbaten.
For jødene er Israel et hellig
land for jødene, ettersom de
mener at Gud har gitt de det.
Jerusalem er jødenes hellige by. Islam:
Moskeen er muslimenes hellige hus.
Her samles de til de fem
daglige bønnene, fredagsbønnen og til feiring av høytider.
Kan opprettes hvor som helst, i et lager eller en leilighet.
Kvinner og menn ber ikke sammen, kvinner har et eget rom.
Fredag er muslimenes helligdag.
Mekka er det viktigste pilegrims-målet for muslimer. Å reise dit er en av de fem søylene som alle muslimene skal følge. Likheter: Kvinner og menn sitter ikke sammen, helligdagen, gudstjenesten kan foregå hvor som helst
Ulikheter: Hellige byene, hvor ofte man er i det hellige huset Hellige bøker Jødedommen:
Jødedommen har flere hellige
tekster:
-Tanach, den jødiske bibelen.
Består av Tora, den viktigste
boken i jødedommen- er de fem
mosebøkene, Profetene og
Skriftene.
-Talmud, den muntlige
tolkningen av Toraen
-Siddur, jødenes bønnebok Islam:
Islam har en hellig bok, Koranen.
Denne boken er Guds ord, som ble sagt til Muhammed, og senere
samlet (560 e.Kr) for å bli skrevet ned.
Den ble skrevet på arabisk, som er
muslimenes hellige språk.
Det som er spesielt med Koranen er at den er "feil vei" og begynner
bakerst i boken. Den skal behandles hellig, man må alltid være ren når man skal ta på den. Kunst i religionene Islam:
Innenfor Islam er kunsten
laget for å prise Gud.
Det er bildeforbud av
Muhammed og andre profeter.
Derfor brukes ornamentikk og
kalligrafi som utsmykning. Jødedommen:
Det er forbud mot å lage
bilder eller andre kunstneriske tegninger av
Gud. Av denne grunn brukes ornamentikk og kalligrafi som utsmykning. Akkurat når det gjelder kunst, er Islam og Jødedommen veldig lik, særlig når det gjelder strenge forbud mot å lage bilder av Gud eller profeter. Synet på Gud Islam:
Det finnes bare en Gud og
Gud er en. Dette kalles et
monoteistisk gudssyn. Den
islamske guden heter Allah.
Det som er spesielt med Islam
i forhold til andre religioner
er at muslimene mener at det
er samme Gud i jødedommen,
kristendommen og Islam.
Men de er uenig i at Jesus er
Guds sønn, akkurat som jødene Jødedommen:
I Jødedommen læres det
og at det kun finnes en
Gud. De mener at han er
skaperen av himmelen og
jorden. Han er evig.
De mener at han er uten
form, og at ingen har sett
han. Mennesket er skapt
av Gud. Jødene mener at de selv er Guds utvalgte
folk. Likheter: Begge religionene har et monoteistisk gudssyn, de tror heller ikke at Jesus er Guds sønn
Ulikheter: Muslimene tror at de tror på samme Gud. Jødene mener de er guds utvalgte folk. Menneskesyn Islam:
Mennesket er som alt annet
skapt av Gud. Men ikke i Guds
bilde.
Adam var det første mennesket.
Mennesket er født uten synd.
Islam betyr underkastelse,
mennesket skal underkaste seg
Guds vilje.
Mange muslimer mener de må
følge islams fem søyler for å
leve et godt liv.
Kvinner og menn likestilles. De fem søyler:
Trosbeskjennelsen. Del av bønnen, må
uttales flere ganger daglig.
Bønnen, fem ganger daglig
Fasten, ramadan
Velferdsbidraget, til fattige og trengede
Pilegrimsreisen, til Mekka Jødedommen:
Mennesket er skapt i Guds bilde, det mest sentrale i Jødedommen.
Mennesket er født uten
synd. Det er delt i kropp og sjel: kropp fra jorden, sjel fra himmelen. Skapt med anlegg for godt og vondt. En dårlig handling mot en ikke-jøde er verre enn en dårlig handling mot en jøde. Kvinner og menn skal likestilles. Synet på frelse og livet etter døden Islam:
Målet for muslimer er
å leve et liv i samsvar med
Guds ord og komme til
paradiset når de dør.
Meningen med livet er å
vise at de er lydige med Gud.
De lærer at det sitter to
engler på skuldrene deres
gjennom hele livet.
De tror at ved dommedag vil Gud
bestemme hvem som kommer til
paradiset og hvem til helvete.
De tror at de som er ikke-
muslimer kommer til helvete. Jødedommen:
De fleste jøder er mer opptatt
av hvordan de skal leve sitt
liv og ikke så veldig opptatt
av frelse og livet etter døden.
Det finnes ingen fastlagte
læresetninger om dette.
De fleste jøder tenker at sjelen lever videre i en annen
verden og hvis man har gjort
mye galt, vil man gå i renselse
etter døden. Men når Messias
kommer, vil kropp og sjel bli
gjenforent. Bønn Islam:
Som tidligere nevnt er de fem
daglige bønnene en av islams
fem søyler, nøkkelen til et godt liv.
Bønn skal helst foregå i moskeen,
men det er ikke alltid det er like
lett, og de kan derfor utføres hvor
som helst.
Den skal foregå et rent sted, derfor
blir det brukt bønnetepper når
muslimene ber.
Bønnene framføres på arabisk, like
bønner for alle. Man kan be
privat og, men da kreves det
mønstre og ingen direkte
henvendelse til Gud. Når man ber,
skal man være vendt mot Mekka. Jødedommen:
Når det kommer til bønn i jøde-
dommen, har den en veldig stor
plass i jødenes liv.
Man henvender seg direkte til Gud, enten alene eller med andre og Gud kan svare.
Bønnen skal ikke bli rutine uten
innhold. De legger derfor vekt på
å ha et rett sinnelag når de ber.
Ortodokse jøder skal be 3 ganger
daglig, og ansiktet skal være vendt mot Jerusalem.
To kjente bønner er "Amida" og
"Shema Israel". Overgangsriter Islam:
Ritualer knyttet til navngivning,
omskjæring av gutter, ekteskap og død er viktige overgangsriter
i islam.

Trosbekjennelsen skal være det første det en muslim hører og det siste de hører før de dør.

Arrangert ekteskap er vanlig i islam.
Muslimske kvinner kan bare gifte seg muslimsk, mens menn kan gifte seg med kvinner med annen religiøs bakgrunn.
Skilsmisse er godtatt. Likheter: Vender seg mot den hellige byen
Ulikheter: Jøder kan henvende seg
direkte til Gud, det kan ikke muslimer. Her finner vi en viktig forskjell mellom jødedom og islam; målet for muslimer er å komme i paradis etter
døden, enkelte tror meningen med livet er å komme
til paradiset, mens for jødene er hvordan de lever
livet sitt, viktigst. Likheter: Mennesket er født uten synd,
kvinner og menn likestilles.
Ulikheter: I islam er ikke mennesket
skapt i Guds bilde, men det er det i jødedommen. En overgangsrite er et ritual som
er knyttet til endring av status Jødedommen:
Omskjæring av gutter, bar mitzva og
bat miztva, ekteskap og
begravelse er de viktigste
overgangsritene i jødedommen.

Bar Mitzva(når gutter er 13 år) og Bat Mitzva(når jenter er 12 år)
er et rituale hvor jødiske
barn går fra å være barn
til å være voksen og religiøst ansvarlig.

Det er ikke vanlig med
arrangert ekteskap i
jødedommen.
Skilsmisse er godtatt. Høytider Islam:
Særlig to høytider som feires:
Takkefesten id al-fitr, som feires
når ramadan, fasten er over.
Under ramadan faster muslimene
fra soloppgang til solnedgang,
det er altså lov å spise når solen
ikke er oppe, og slik foregår det
altså i en måned. Men når den
tid er gått, skal det feires med
god mat og presanger, litt
som julaften.
Offerfesten id al-adha, som skal
feires ved slutten av pilegrims-
reisen. Her slaktes det et dyr,
helst en sau, til minne om at
Abraham ofret en bukk isteden
for sin sønn, Ismael. Jødedommen:
Jødene ferier mange høytider,
men de kan deles inn i to hoved-
typer:
Høytider til minne om historiske
begivenheter som f.eks. Pesach-
da Moses førte jødene ut av Egypt og Hanukka- innvielsen
av det 2. tempelet. De to viktigste
i denne kategorien.
Den andre typen er høytider som
konsentrerer seg om å feire Gud.
Her finner vi Sabbaten, som er
jødenes helligdag og skal minne om skapelsen og rosh hashana som er nyttårsfesten, til minne om
når Gud skapte mennesket.
Den siste går ikke innom noen av kategoriene, og heter Jom Kippur.
Det er den helligste dagen og da stiller Gud den endelige dom om året som er gått. Ulike retninger Islam:
Etter proften Muhammed døde,
ble muslimene delt i to: Sunni
muslimer og Sjia muslimer.
Når de skulle finne en ny leder
ble det uenigheter, Sunni muslimene
ville velge sin egen leder, mens Sjia
muslimene mente lederen måtte
være i slekt med profeten.
Det er lite som skiller disse to
retningene.
Ca. 85% av alle muslimer tilhører
Sunni, og 15% tilhører Sjia. Jødedommen:
Jødedommen deles etter hvor "mye"
jøde man er.
Man har de ortodokse
jødene, som ønsker å følge alle
lovene og skikkene fra Tora og
Talmud, så har man troende jøder
som ikke er ortodokse, men prøver
å tilpasse seg til det moderne
samfunn. Til slutt har vi jøder som
ikke er religiøse, men selvom føler
seg knyttet til jødedommen
gjennom tradisjon og historie. Likheter: Enkelte ritualer som omskjæring og ekteskap.
Skilsmisse er godtatt i begge religionene.
Ulikheter: Resten av ritualene, at kvinner i islam kun kan gifte seg med en muslimsk mann, arrangert ekteskap er kun lov i islam. Ritualet hvor jødene går fra å være barn til voksen. At muslimene får høre trosbekjennelsen når de blir født og før de dør. Her er det ikke likheter. Høytidene er forskjellige,
både når det gjelder årsak, tidspunkt og hvordan
feiringen gjennomføres. Begge religionene har ulike retninger, men det har ulik årsak.
I islam er det et skarpt skille mellom retningene og skillet har i første rekke historiske årsaker. Mens i jødedommen går skille på hvor strengt man lever etter Toraen. Islamsk ornamentikk Jødisk ornamentikk Muslimer som ber mot Mekka Jøde som ber i en synagoge Bar Mitzva Muslimer på id al-fitr Ortodokse jøder
Full transcript