Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

College 1 - Onderwijskunde 3 - Kopopleiding 2014/2015

No description
by

Janneke Franssens

on 30 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of College 1 - Onderwijskunde 3 - Kopopleiding 2014/2015

Programma
- Kennismaken en introductie thema

- Introductie Onderwijskunde 3

- Werkwijze periode 3

- Passend Onderwijs: verkenning

- Uitleg leerwerktaak: Handelingsgericht werken

- Voorbereiding voor volgende week

- Afsluiting
Werkwijze
Introductie Onderwijskunde 3
College 1 - Onderwijskunde 3 / Didactiek 3
"Verschillen tussen leerlingen"

- Waarom gedragen leerlingen zich zoals ze
zich gedragen?

- Focus op álle leerlingen: onderwijsbehoeften
staan centraal -> passend onderwijs

- Hoe ga je als docent om met verschillen?
LGF - lichte ondersteuning

Speciaal onderwijs - zware ondersteuning

(V)SO scholen
Regionale expertisecentra (34)
Commissie voor Indicatiestelling
Invoering: 1 augustus 2014

Doel: zoveel mogelijk leerlingen naar het regulier
onderwijs
Samenwerkingsverbanden PO+SBO+SO
en VO+SVO cluster 3 en 4 (VO: 74)

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk
(zorgplicht)

REC's verdwijnen

Elk samenwerkingsverband maakt een ondersteuningsplan met daarin:
En verder?
- Welke basisondersteuning wordt geboden door alle scholen;
- De schoolprofielen: wat kunnen ze bieden aan basis- en extra ondersteuning?
- De organisatie van de extra ondersteuning die bovenschools georganiseerd wordt;
- De toelating van leerlingen tot het (V)SO;
- Verdeling en besteding van middelen.
Kwaliteitsborging
Inspectie van het onderwijs
Planning
1 november 2013: Bestuurlijke inrichting van de
SVB'en zijn gerealiseerd.

1 mei 2014: Ondersteuningsplannen moeten
worden ingediend bij de Inspectie

1 augustus 2014: Zorgplicht gaat in
MBO
Ook Passend Onderwijs voor MBO
Geen zorgplicht en SVB'en

Scholen moeten aanpassingen doen in zowel opleidingen als examens
MBO
MBO's zijn verantwoordelijk voor hun ondersteuningsaanbod: wat
heeft de student nodig?

Onderwijsovereenkomst: extra ondersteuning wordt vastgelegd
Leerwerktaak
Met het oog op de toekomst: geïntegreerde leerlingenzorg

Wat zien we dan nu?
De zorg aan leerlingen is een 'apart' systeem in school. Uitbesteding aan zorgfunctionarissen;

Docenten voelen zich geen eigenaar van de zorg aan leerlingen;

De zorg is curatief en vindt buiten de klas plaats;

De zorg richt zich op 'defecten' in plaats van op mogelijkheden;

Werken met de hoeveelheid handelingsplannen is onuitvoerbaar;

Leerlingen zelf worden nauwelijks betrokken;

Weinig afstemming met ouders.
Hoe gaan we
dat doen?
Schoolniveau: onderwijszorgroutes
Afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen;

Uitgaan van positieve kwaliteiten, kansen en mogelijkheden;

Interactie en wisselwerking;
Klasniveau: handelingsgericht werken
Systematisch verzamelen en analyseren van gegevens uit observaties, toetsen, gesprekken.

Hieruit worden leerlingen geselecteerd die extra ondersteuning nodig hebben
De onderwijsbehoeften worden vastgesteld.
Eén van de moeilijkste stappen uit HGW!
Het opstellen van een doel
Het clusteren van leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften
Resulteert in een groepsplan
Uitvoeren van het groepsplan
Doelen behaald?
Plan aanpassen?
Volgende week
Ontwikkelingspsychologie
Hoofdstuk 1 en 2 Van der Wal

Voorbereiding:
Leesvragen maken en uitwerking meenemen
Functies van een REC:

- Ouders ondersteunen bij het indienen van een verzoek
om een indicatie;

- Ouders informeren over welke gegevens ze over hun
zoon of dochter moeten aanleveren bij een CvI;

- Ouders helpen bij het invullen van een aanmeldingsformulier;

- Verzorgen bepaalde vormen van diagnostiek en verlengde
diagnostiek (observaties)

- Organiseren en bieden ambulante begeleiding aan reguliere
scholen

- Adviseren van reguliere scholen over inzetten lgf
Zorg is preventief en pro-actief;

Handelen is doelgericht en planmatig;

Mentor en docenten zijn beslissend;

Actieve participatie van de leerling;

De ouders zijn een belangrijke partner.
Om 11.30 start didactiek in A1.85
Kennismaken

Opdracht
: Waar denk jij aan bij het thema
'verschillen tussen leerlingen?'

Kies minimaal twee fotokaarten uit.

Plenair toelichten.
09.00-11.30 uur
- Verdeling Onderwijskunde en Didactiek

- Werkwijze colleges

- N@Tschool: EN-KO-ONWK3.V.13


Opdracht deel 1/3:

Waar denk jij aan bij 'Passend Onderwijs'?

Schrijf minimaal 5 woorden/zinnen op.


Passend Onderwijs
Opdracht deel 2/3:

Bespreek je uitkomsten in tweetallen


Opdracht deel 3/3:

Woordenweb


Huidige situatie
Passend Onderwijs
Toekomstige situatie
http://passendonderwijs.nl/praktijkvoorbeeld/q4-klassen-op-scholengemeenschap-pieter-zandt/

Praktijkvoorbeeld Passend Onderwijs
http://passendonderwijs.nl/praktijkvoorbeeld/prinsentuin-college-andel/
Voorbeeld Passend Onderwijs MBO
Full transcript