Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samverkan samhällsorientering på modersmål i Kalmar län

No description
by

Matilda Svensson

on 14 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samverkan samhällsorientering på modersmål i Kalmar län


Samverkan samhällsorientering på modersmål i Kalmar län
Vad är samhällsorientering?
Projektets idé
Samhällsorienteringen i vår region ska förmedlas på
modersmål
utifrån den enskildes förutsättningar samt vara kunskapsbaserad och jämlik och bedrivas i
dialogform
med utrymme för
reflektion
.

Projektets mål
.
Samhällsorientering införs enligt den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som en obligatorisk del av nyanländas etableringsplan.
En regional modell för Samhällsorientering på modersmål.
100% av nyanlända inom etableringsreformen ska i samverkande kommuner i Kalmar län ha genomgått SO inom 1 år efter etableringsplanens upprättande.
Verksamhetsperspektivet – Ger ett fortsatt stöd till deltagande kommuner när det gäller de samverkansinsatser som görs. Leder till samverkan och spridning av kompetens och erfarenheter.

Medborgarperspektivet – Tillgång till likvärdigt mottagande av nyanlända invandrare i Kalmar län och ett mottagande av god kvalitet.

Ledningsperspektiv – Tydliga samordningsvinster i form av ekonomi, administration och likvärdighet.
Samhällsorienteringen ger positiva effekter på flera nivåer i Kalmar län
Anmälningar tas emot
Samhällskommunikatörer
Utbildare
Kursens delar
Vi har utbildade samhällskommunikatörer på flera olika språk
En del i att vara en flexibel organisation är att vi har "Utbildare" som kan undervisa i den metod vi använder oss av till nya samhällskommunikatörer efter behov.
Samhällsorienteringen eftersträvar att ge positiva effekter på alla deltagare
Samhällsorienteringen ska innehålla åtta obligatoriska delar.
Att komma till Sverige
Att bo i Sverige
Att försörja sig och utvecklas i Sverige
Individens rättigheter och skyldigheter
Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Att påverka i Sverige
Att vårda sin hälsa i Sverige
Att åldras i Sverige
I Kalmar län har vi valt att utöka de obligatoriska timmarna med ca 12 extra timmar. Dessa timmar kan innehålla.
Tid för studiebesök
Tid för fördjupningar
Dataundervisning
Syftet med att starta ett regionalt utvecklingsprojekt för samhällsorintering var att
höja kvaliteten

och garantera nyanlända en
god samhällsorientering oavsett bostadsort
.
Vem har rätt att läsa samhällsorientering?
Anmälning till samhällsorintering
Flyktingsamordnaren
i kommunen
Projektkoordinator på
Regionförbundet
Anmäler deltagare till
Projektkoordinatorn ansvarar för
upplägg och administration kring kurserna.
Ex. Anställer samhällskommunikatörer, bokar lokaler osv.
Kursen gäller för dig som:

- är folkbokförd i en kommun från och med 1 maj 2013
- kommer från ett land utanför EES-området/ Schweiz
- har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
- är mellan 18 och 64 år

Språk
Albanska
Arabiska
Bosniska
Kurmanji
Engelska
Franska
Grekiska
Pashto
Persiska/Dari
Persiska/Farsi

Polska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Svenska
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Uzbekiska

Alla samhällskommunikatörer rör sig flexibelt i länet och åker dit deltagarna finns


Att arbeta som samhällskommunikatör ställer stora krav på att ha en god pedagogisk och ämnesdidaktisk kompetens.
Krav
Du ska inneha:
Erfarenhet och kunskap om svenskt samhällsliv.
Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk B eller svenska B.
Dokumenterad pedagogisk utbildning eller erfarenhet av undervisning i grupp om minst fem (5) personer under minst ett (1) år.
Kunskaper i aktuellt undervisningsspråk som motsvarar modersmålsnivå.
Grundläggande kunskaper i Microsoft Office paketet.
Som samhällskommunikatör arbetar man för att nyanlända ska få en bild och förståelse för det svenska samhället. Det är deltagarens livssituation, erfarenheter och utbildning som ska vara viktiga utgångspunkter för samhällsorienteringen och det ska främja reflektion och insikt hos deltagaren.
Kommuner som skickat deltagare:
Kalmar
Oskarshamn
Hultsfred
Torsås
Mönsterås
Högsby
Borgholm
Mörbylånga
Nybro
Emmaboda
Sedan starten hösten 2011 har vi haft många språkgrupper runt om i länet
2013 har vi 12 olika språk i 24 grupper.
233 deltagare
2012 hade vi 8 olika språk i 16 grupper,
121 deltagare
Hösten 2011 hade vi 3 olika språk i 5 grupper,
34 deltagare
Samverkan i Kalmar län
En flexibel organisation
Deltagare
Framtid
En permanent organisation kring samhällsorientering främjar integrationsprocessen för nyanlända och andra invandrare i Kalmar län. Samtidigt stödjer detta arbete regionens strävan att stärka alla invånares möjligheter till god delaktighet både på arbetsmarknaden och i övriga samhället.
Övriga projekt är:
Samhällsorientering för internationella studenter- En resurs för Kalmar län
Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds
minst 60 timmar
samhällsorientering där syftet är att
underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet
Samhällsorientering för unga
Våren 2014 har vi 7 olika språk i 13 grupper. 172
deltagare
Full transcript