Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

huwi hunii sanhvv

No description
by

oyungerel batbayar

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of huwi hunii sanhvv

Илтгэл тавьсан: Б.Оюунгэрэл П.Агиймаа
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Сэдэв:
Зорилго:
Тэтгэврийн болон өв хөрөнгийн төлөвлөлт хийхийн ач холбогдолыг ойлгуулах.
Т
Тэтгэврийн төлөвлөлт:
Тэтгэвэрт гарсны дараа үеийн төсөв буюу зардлын тооцоололт.
Тэтгэвэр болон өв, хөрөнгийн төлөвлөлтийн ач холбогдол

Агуулга:
1.Тэтгэврийн төлөвлөлт

2.Эд хөрөнгийн төлөвлөлт
Хүмүүсийн нийтлэг алдаатай бодол
1.Тэтгэвэрт гарсны дараа хэрэглэх мөнгийг хуримтлуулах хугацаа хангалттай

2.Тэтгэвэрт гархаараа бага мөнгө зарцуулна
3.Тэтгэвэрт гарсны дараа эрүүл мэндийн даатгал нь эмнэлгийн үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн зардлыг хариуцна.
Хувь хүний эд хөрөнгө:
*Мөнгө
*Эд хогшил
*Хувийн хэрэглээний зүйл
*Үл хөдлөх хөрөнгө
*Хөрөнгө оруулалт
*Тээврийн хэрэгсэл ...
Хувь хүний өр төлбөр:
*Автомашины зээл
*Орон сууцны зээл
*Лизингийн ба бусад зүйл
*Татварын өглөг
*Бусад өглөгүүд
НИЙТ ХӨРӨНГӨ
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР
ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ
Тэтгэврийн төлөвлөлт хийхдээ анхаарах зүйлс:
-Тэтгэврийн орлого тооцоолсон бүх зардлыг нөхөж хүрэх эсэх

-Зарим нэг хөрөнгө ,үнэт зүйлсээ шаардлагатай тохиолдолд худалдаж орлогын эх үүсвэр болгон ашиглаж болох эсэх

-Зардлаа бууруулах боломж байгаа эсэх
Тухайн хүнийг нас барсны дараа түүний хөрөнгийг өмчлөх эрх бүхий этгээдийг өв залгамжлагч гэнэ.
Өв хөрөнгийн төлөвлөлт:
Хувь хүн эд хөрөнгөө захиран зарцуулах чадвараа алдсан болон нас барсан тохиолдолд өмч хөрөнгийг өвлүүлэх,хөрөнгийн татвар төлөх зэрэг асуудлыг тусгасан хувийн төлөвлөгөө.
Хамаарах асуудлууд:
-Гэрээслэл бичих
-Асрамжиндаа байдаг хүмүүсийн асран хамгаалагчийг томилох
-Гэрээслэлийг хэрэгжүүлэх этгээд болон цаг хугацааг тодорхойлох
-Оршуулах ёслолын талаар өөрийн хүслийг илэрхийлэх...
Өв хөрөнгө
эд хөрөнгө
хадгаламж
Даатгал
хөрөнгө оруулалт
оюуны бүтээлийн эрх
Гэрээслэл:
Тухайн хүнийг нас барсны дараа хэрэгжих,түүний хөрөнгийн талаарх хувь хүний сонирхолыг илэрхийлсэн хууль ёсны баримт.
Итгэмжлэл:
Итгэмжлэгчийн болон асран хамгаалуулагчийн хөрөнгийг ашиг олох зорилгоор захиран зарцуулах эрхийг гуравдагч этгээдэд олгож байгаа гэрээ.
Итгэмжлэл олгож байгаа этгээд
итгэмжлэгч /trustor/
гэрээгээр олгогдсон эрх бүхий этгээд
итгэмжлэгдэгч /trustee/
Гэрээслэлд нөлөөлөх хүчин зүйлс:
*Хөрөнгийн хэмжээ
*Инфляцийн түвшин
*Гэрээслэгчийн нас
*Гэрээслэгчийн зорилго
Дүгнэлт :
Эх сурвалж:
1.Лекцийн материал

2.http://www.unen.mn/content/18627.shtml

3.https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D%D1%81%D0%BB%D1%8D%D0%BB

4. www.ndaatgal.mn
Гэрээслэл бичих нь муу ёр гэсэн ойлголт хуучирч,харин гэрээслэл нь ирээдүйгээ тооцох чадвар соёл болж байна. Хувь хүн бүр цэвэр хөрөнгөө тооцож ирээдүйгээ төлөвлөж сурах нь зүйтэй.
Судалгаа 1
2015 оны 2 сар:
Давхардсан тоогоор 699,3 мянган иргэний тэтгэвэр,тэтгэмж төлбөр ,эрүүл мэндийн үйлчилгээний зардалд нийт 225.5 тэрбум төгрөг зарцуулжээ.
www.ndaatgal.mn
Судалгаа 2
Энэ сард тэтгэврийн даатгалын санд 97.5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлж ,сангаас өндөр насны ,тахир дутуугийн ,тэжээгчээ алдсаны ,цэргийн тэтгэвэр авагч 310.7 мянган иргэдийн тэтгэврт 178.3 тэрбум төгрөг зарцуулжээ.Нийт 74.8 хувь буюу 133.4 тэрбум төгрөгийг өндөр насны тэтгэвэр авагч 221.0 мянган иргэнд зарцуулсан байна.
www.ndaatgal.mn
Full transcript